SAND-data Brummen (F178p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Brummen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F178p[/k][h]201[/h][i]202[/i][vw]HZ[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren estorven is. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ben jetter mee eens. [/v]

je t er
sound
veldwerker Ik wilde wel vragen of u de zin dan nog een keer zelf wilde zeggen.Als er nou vertaal staat, hoe u het zou zeggen. sound
veldwerker De zin was: ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. sound
informant [a] Maar wie wissen nie dat Marie gestorven was. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook voor. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorven. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit ewild of ekund. [/v] sound
informant [a] Niemand hef dat ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wiln op eetn. [/v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel wiln op eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Jan had hele brood wel wiln op eetn. sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zie had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie zie had kunn roepn tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman hef gien spijkers bie zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen spijkers bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mien veur zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mien veur zich werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon die bekeek zichzelf eens goed in de spiegel [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Die schoenn loopn makkelijk. [/v] sound
informant [a] Die schoenn die loopn makkelijk [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heef in twee minuutn een biertjen edronkn. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een biertjen edronkn tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zichzelf goed [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heb eheurd datter foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] wark heb eheurd datter fotos van hemzelf in de etalage heb estaan [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ward de hef eheurd datter fotoos van hemzelf in de etalage staan. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappels schille niet emakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappels die schilt niks te makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw die smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Azik zuinig leef dan leef ik zoals mien ouders woln. [/v]

az ik
sound
informant [a] Azik zuinig leef dan leef ik zoa mien ouders woln. [/a]

az ik zo a
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. As hie nog drie jaar leeft dan leef hie langer dan zien vader. [/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leef dan leefte drie jaar langer as zie vader. [/a]

leeft e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. As zie zo gevaarlijk leeft leefze niet lang meer. [/v]

leef ze
sound
informant [a] As zie zo gevaarlijk leef leef ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] As het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As het nu nog leef leefet mogen ook nog. [/a]

leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. As jullie zo losbandig leven dan leve jullie nooit zo lang azik. [/v]

az ik
sound
informant [a] As jullie zo losbandig leven leef ie nooit zo lang azik. [/a]

az ik
tagging sound
commentaarDe vrouw van de informant merkt op dat men i.p.v. jullie ook wel 'iele' zegt. De hulpinterviewer en de informant bevestigen dit.  sound
hulpinterviewer Aziele da kan ook.

az iele
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Asse veur hun werk leven dan leve ze niet veur hun kinderen. [/v]

as se
sound
informant [a] Asse veur het werk leven leven ze niet veur hun kinderen. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant Dat hek nie goed verstaan.

he k
tagging sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leef Theo ook nog. [/a] Door het gebruik van Theo is het niet helemaal duidelijk of er een t achter leef wordt uitgesproken of niet. tagging sound
hulpinterviewer Azie met u eigen woordn het anders sollen zeggen _

az ie
tagging sound
hulpinterviewer Wie heb dezelfde taalgewoonte. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Ajje gezond leeft dan leef ie ook langer. [/v]

aj je
sound
commentaarverschil tussen 'lang' en 'langer' nauwelijks hoorbaar  sound
informant [a] Ajje gezond leef leef e ook langer. [/a]

aj je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veul mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As zo veel mensen van de landbouw leven _ [/a] tagging sound
informant [a] _ leven der veul in de fabriekn. Van de fabriekn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. As Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Asse sober leven leve ze gelukkig. [/v]

as se
sound
informant [a] Asse sober leven leve ze gelukkig. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinder. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie em zal moetn roepn. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem al moetn roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Hej genoeg mensen um hooi van et land te haal. [/v]

he j
haaln of haal is niet helemaal duidelijk. MH sound
informant [a] Hej genoeg mensen um hooi van et land te haaln. [/a]

he j
tagging sound
informant [a] Hej genoeg volk umt hooi vant land te haaln. [/a]

he j um t van t
sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan um te komen helpen. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan um te koomn helpn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar um te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar um te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan drammen. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan drammen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Komt de volgende zin ook voor. Hij staat te drammen. [/v] sound
informant [a] Hij staat te drammen. [/a] sound
commentaarEr volgt een discussie dat het Hij steet te drammen moet zijn.  sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hee staat te drammen. [/v] sound
informant [a] Hee staat te drammen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen wie an kwamn regendet [/v]

regende t
sound
informant [a] Toen wie an kwamm regendt. [/a]

regend t
regende het tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dak groter ben dan hie. [/v]

da k
sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben dan hie. [/a]

da k
tagging sound
commentaarie is 2e persoon  sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dadie eerder thuis bint dan ikke. [/v]

dad ie
sound
informant [a] Ze geloof dadie eerder thuis bindazikke. [/a]

dad ie bind az ikke
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Hie gelooftoch niet dat hie sterker is dan ie. [/v]

geloof toch
niet duidelijk of t bij geloof en bij toch hoort. sound
informant [a] Ie gelooftoch niet datte sterker is dan ie. [/a]

geloof toch dat e
niet duidelijk waar de t bij hoort tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaalt. Ze geloven dat wie rijker bint dan zie. [/v] sound
informant [a] Ze geloven dat wie rijker zinn dan ie. [/a] tagging sound
informant [a] _ zie of ie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. Ze geloven dadiele niet zo slim bint dan wiele. [/v]

dad iede
iele is jullie wiele is wij sound
informant [a] Ze geloven dadiele niet zo slim binn dan wiele. [/a]

dad iele
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Iele gelooftoch niet dat zie armer bint dan wiele. [/v]

geloof toch
of gelooft toch sound
informant [a] Zie gelooftoch niet dat zie armer bint dan wiele. [/a]

geloof toch
of gelooft toch tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. Hij gelooft dat Lisa even mooier is dan Anna. [/v] sound
informant [a] Hie geloof dat Lisa mooier is dan Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hie gelooft dat Louis en Jan sterker bint dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Zie gelooft dat Louis en Jan sterker bint dan Geert. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. Die jongen zien moeder die gisteren hertrouwd is stond achter mie. [/v] sound
informant [a] Die jongen zien moeder die gisteren hertrouwd is stond achter mii. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank wat ze op zatn was pas everfd. [/v] sound
informant [a] De bank woar ze op zatn was pas everf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld hef moet mien maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld hef moet mien maar wat geebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hie hef zien hand ewassen. [/v] sound
informant [a] Hie hef zien handn ewassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hie hef zien hemd ewassen. [/v] sound
informant [a] Hie hef zien hemd ewassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hee hef zien been ebrookn. [/v] sound
informant [a] He hef zien been ebrookn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de dekens noar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de dekens noar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dadie het ook niet zien mag. [/v]

dad ie
sound
informant [a] Niemand mag het zien dus ik vin dadie het ook niet zien mag. [/a]

dad ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Didis de man die ze geroepen hebn. [/v]

did is
sound
informant [a] Dis de man die ze geroepn heb. [/a]

di s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dadis de man die het verhaal hef verteld. [/v]

dad is
sound
informant [a] Dis de man die het verhaal hef verteld. [/a]

di s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Didis de man die ik denk dasse roepn heb. [/v]

did is da se
sound
informant [a] Die is de man diek dat ze die eroepn heb. [/a]

die k
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Tschijnt dat ze niks mag eetn. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] Et schijn dasse niks mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Tlijk wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijk
sound
informant [a] Et lijk wel ofder iemand in de tuin staat. [/a]

of der
tagging sound
veldwerker Vragen of er erbij moet of niet. sound
hulpinterviewer [a] Et lijk wel ofter iemand in de tuin staat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat veur boeken haj ekocht. [/v]

ha j
sound
informant [a] Wat veur boekn haj gekocht. [/a]

ha j
tagging sound
informant [a] Wat veur boekn haj ekoch. [/a]

ha j
ekoch of koch? sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie hef oe op de kermis ezien. [/v] sound
informant [a] Wie hef oe op de kermis ezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar _ [/v] sound
informant [a] _ naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _ [/v] sound
informant [a] _ de arm. [/a] sound
informant [a] in de badkuip. [/a] sound
veldwerker [v] Wat kan er nog meer. Bijvoorbeeld zich en hem kunnen die ook? [/v] sound
veldwerker [v] Dingen als Toon wast zich Toon wast hem of Toon wast zich zelf kunnen die ook? [/v] sound
informant [a] hee was zichzelf [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _ [/v] sound
informant [a] naas zich zitn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede deur et park. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandelde die deurt park. [/a]

deur t
tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Da kenne wie niet. Wie kent wel gisteren _ sound
informant [a] _ wandeldie hie deurt park. [/a]

deur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Ze wilt nie dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze voor in uw dialect. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil niet dansen en ook niet zingen. [/a] sound
informant [a=n] _ en ze wil ook niet zingn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zegge wie. Eddy moet vroeg uut bedde. [/a] Niet de vertaling die gegeven moet worden maar hieruit blijkt in ieder geval dat de zin niet voor kan komen. MH sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Zit hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a] Zit hier nergens geen muizn. [/a] tagging sound
commentaarmeta  sound
commentaar[meta][k]F178p[/k][h]201[/h][i]202[/i][vw]HZ[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=087] Kom deze zin voor in uw dialect? Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Da kennen wie ok nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Dan zegge wie. Eddy moet vroeg uut bedde. [/v] sound
informant [a] Ja. Vroeg opstaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Zit hier nergens geen muzen?[/v] sound
informant [a] Zitte hier nergens geen muuzn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect? Iedereen is gien vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Kom deze volgende zin voor in uw dialect. Hi hef overal geen vriendn. [/v] sound
informant [a=j] Hij hef overal geen vriendn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Wie denkie dadik in ons stad heb ontmoet.[/v]

denk ie dad ik
sound
informant [a=j] Wie denkie dadik in de stad heb ontmoet. [/a]

denk ie dad ik
tagging sound
informant [a] Of kun je dat de ook weg laten. [/a] sound
hulpinterviewer Wie draaidat umme

draai dat
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=261] Kom deze zin voor in uw dialect. Wadenkiele oe ze het hebben op elos. [/v]

wa denk iele
sound
informant [a] Wadenkiele hoetse dat hebbe op elos. [/a]

wa denk iele hoe t se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=262] Vertaal. Kom deze zin voor in uw dialect. Wie denkie dak in de stad heb ontmoet. [/v]

da k
sound
informant [a=j] Wie denkie wiek in de stad heb ontmoet. [/a]

denk ie wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt _ [/v] sound
hulpinterviewer [v] _ deze zin voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hoe denkie hoe ze het hebben op elost. [/v]

denk ie
sound
informant [a=j] Hoe denkie hoezet hebn op elos.[/a]

denk ie hoe ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Kom deze zin voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik heb geen zin in voern van de koein. [/v] sound
informant [a] Ik heb geen zin int voern van de koein [/a]

in t
sound
hulpinterviewer [a] Maar wie kunt ook zeggen. Ik heb geen zin om de koein te voern. [/a] sound
informant [a] Ik heb geen zin om de koein te voern [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Kom de volgende zin voor in uw dialect. Ik denk hij weg is.[/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat hie weg is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Kom deze zin voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik hebm gisteren nog niet gezien dus ik zeg ik denk hie is weg.[/v]

heb m
sound
hulpinterviewer [a] Dat kom niet veur he. [/a] sound
informant [a=n] Ik zeg ik denk datte weg is. [/a]

dat te
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] De koeie van Marie bint allemaal verdronken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Kom deze zin voor in uw dialect. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik heb nog nooit iemand kwaad zien worden op dat jong. Ik geleuf ze vindem allemaal aardig. [/a]

vind em
sound
hulpinterviewer [v=331] Kom deze zin voor in uw dialect. Ik heb heel wat lopen edaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb heel wat af gelopen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb veel eloopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Kom deze zin voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon A vraagt. Wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a] Jan moej nog koffie. [/a]

moe j
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Geefter nog maar eentje. [/a]

geef t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom deze zin voor in uw dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon A vraagt hebbe ze gegeten. Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a] Hej al gegeetn. [/a]

he j
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] B antwoordt jaanze. Jaanze kenne we hier _ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie hebt op. [/a]

heb t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=364] Kom deze zin voor in uw dialect. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Nooit van geheurd. Isse dood. [/a]

is e
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=365] Kom deze zin voor in uw dialect. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hie is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Kom deze zin voor in uw dialect. Marie zit te stoofperen schiln. [/v] sound
informant [a=n] Marie schilt de stoofpeern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Kom deze zin voor in uw dialect. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schillen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Kom deze zin voor in uw dialect. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mien es wie zij had kunne roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Zou hij dat gedaan hebn kunn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Kom deze zin voor in uw dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a] Zou hij dat gedaan hebbn kunn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Zolle da gedaan hebn.

zol e
sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=305] Kom deze zin voor in uw dialect. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Sol hie dat hebn kunn doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet datte is gaan zwem. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik weetdat hij gaan zwemmen is. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet datte is gaan zwem.[/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=351] Kom deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat hij zwemmen is gaan.[/v] sound
informant [a=n] Ik weet datte is gaan zwem. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=352] Kom deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet datte is gaan zwem. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=495] Kom deze zin voor in uw dialect? Ik weet dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat veel weg mot met de heui. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel weg zou weg moete weg gooien. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dajje veel weg moet gooien. [/v]

daj je
sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien.[/v] sound
informant [a] Ik denk dajje veel weg moet gooin. [/a]

daj je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien. [/v] sound
informant [a] Ik denk dajje veel weg moet gooien.[/a]

daj je
sound
hulpinterviewer [v=075] Kom deze zin voor in uw dialect? Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin dat iedereen moet kunn zwemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Kom deze zin voor in het dialect? Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iedereen moet kunn zwemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Kom deze zin voor in uw dialect? Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iedereen moet kunn zwemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Kom deze zin voor in uw dialect? Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant Iedereen moet kunn zwemn. tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Kom deze zin voor in het dialect? Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin dat iedereen zwemn moet kunn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Kom deze zin voor in uw dalect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dadis um. sound
hulpinterviewer [v=154] Kom deze zin voor in uw dialect? Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan heeft drie boekn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Kom deze zin voor in uw dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] sound
informant [a] Jan die weet dat de wagen voor drie uur gemaakt moet wordn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kom deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v] sound
informant [a] Jan weet datte veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=160] Kom deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan wete datetem voor drie klaar moet hebn. [/a]

dat et em
sound
informant [a] Veur drie uur moetum de wagen klaar hebn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet. [/v] sound
informant [a] Jan weet datte veur drie uur de wagen gemaakt moet hebn. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=227] Kom deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraagt hij slaapt? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a] Hij doet net asof. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Kom deze zin voor in uw dialect. Persoon vraagt hij slaapt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a] Hij slaap. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] En hij doet asof. [/a] sound
hulpinterviewer [v= 243] Kom deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraagt slaapt hij. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon B antwoordt hie doet. [/v] sound
informant [a] Dat anwoord hebbe we eigenlijk gegeven. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Kom deze zin voor in uw dialect? Doet Marie elke avond dansen. [/v] sound
informant [a=n] Geet Marie elke avond dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kom deze zin voor in uw dialect. Doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] Snij het brood even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kom deze zin voor in uw dialect. Ik doe wel even de kopjes af wassen. [/v] sound
informant [a=n] Ik zal de kopkes wel even af wassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Kom deze zin voor in uw dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk der niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect? Die rare jongen ben ik mee naar de markt gewees. [/v] sound
informant [a=j] Die rare jongen benk mee naa de markt gewees. [/a]

ben k
sound
hulpinterviewer [v=328] Kom deze zin voor in uw dialect. Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. [/v] sound
informant [a] Jan zeg zukke dinge moeje niet geloovn. [/a]

moe je
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze in voor in uw dialect. A wanneer zal de wereldvrede komen? [/v] sound
hulpinterviewer [v] B nooit niet. [/v] sound
informant [a=j] Wanneer zal de wereldvrede kom. Nooit niet. [/a] tagging sound
informant [a] Nu niet en nooit niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Kom deze zin voor in uw dialect. Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij heef de bal in de mand egooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Kom deze zin voor in uw dialect. Ten was maar net goed genoeg. [/v]

t en
sound
informant [a=n] En was maar net goed genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kom deze zin voor in het dialect. A zal ik koken? B dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Zak kookn? Doe maar [/a]

za k
sound
hulpinterviewer [v=486] Kom deze zin voor in uw dialect. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a] Dat boek heuf mie beloof datmie nooit meer zal verstopn. [/a]

dat mie
tagging sound
hulpinterviewer [v=487] Kom deze zin voor in uw dialect. Wat zegt mij dat je gekookt heb. [/v] sound
informant [a=j] Wat zeg mien dajje kook heb. [/a]

daj je
tagging sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin voor in uw dialect? Zo een vrouw ene kun je maar beter niet tegen spreken. [/v] sound
informant [a=n] Zoon vrouw kuj beter niet tegen sprekn. [/v]

zo n ku j
sound
hulpinterviewer [v=515] Kom deze zin voor in uw dialect? Jij bent ook een rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Ie bent mien ook een raarn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Kom deze zin voor in uw dialect? Marie zei dat jij Piet een boek heb geprobeerd te verkopen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=531] Kom deze zin voor in uw dialect. Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven. [/v] sound
informant [a=n] Wim dacht dadik geprobeerd had Els een cadeau te geven. [/a]

dad ik
sound
hulpinterviewer [v=532] Kom deze zin voor in uw dialect. Karel weet dat jij heb geprobeerd Marie een boek te verkopen. [/v] sound
hulpinterviewer Karel weet daj eprobeerd heb em te verkoopn.

da j
sound
informant [a] Karel heb geprobeerd Marie een boek te verkoopn. [/a] sound
veldwerker [n] Ik had alleen een paar losse vraagjes zelf nog. sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. Hoe zou u die zelf zeggen. [/v] sound
informant [a] Die vonk ook een rare vraag. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zeggen. Eddy wil morgen brood eten. [/a] sound
veldwerker [v] Ja en als je ik wil er voor hebt. Dus, ik wil dat. Ik wil dat Eddy en dan [/v] sound
commentaarTijdens deze vraag neemt de vrouw van de informant de rol van de informant over  sound
informant [a=j] Ik wil dat Eddy morgen komt brood eetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat kan wel? sound
informant [a] Da moe wel kunnen ja. [/a] sound
veldwerker [v=885] Even kijken. En dan wilde ik ook nog vragen dingen als ik gaan, jij gaat, hij gaat zij gaat. [/v] sound
informant [a] wij gaan. Jullie gaan. Zij gaan. [/a] sound
veldwerker [v] Die gaan allemaal net zo of hoe gaan die in het Brummens? [/v] sound
informant [a] Ik ga. Hie geet. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat? [/v] sound
informant [a] Ie gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat? [/v] sound
informant [a] Wie gaon en jullie gaon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hie geet. [/a] Antwoord op de vraag 'hij gaat' sound
veldwerker [v] En als je iets hebt als ga ik gaat jij sound
informant [a] Ik gao. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hie goat. Wie gaon. [/a] sound
informant [a] En ie gaot noe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] dan zegse. Iele gaat. [/a]

zeg se
tagging sound
hulpinterviewer Wie gaot miet zien allen. sound
veldwerker [v] Maar bijvoorbeeld morgen gaat ze. Hoe zeg je dat dan? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen geet ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En morgen ga ik? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen gaan wie samen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En morgen? Morgen ga ik naar Parijs? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie gaot morgen naar Parijs. [/a] sound
veldwerker [v] Niet met morgen voorop? Kun je ook zeggen morgen ga ik? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen ga je naar Parijs. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Kom deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vind dat Marie naar Jef moet beln. [/a] sound
informant [a] Of ik vind Marie moet Jef beln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Kom deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan is dit ook nog gedraaid he. Ik zou zeggen. Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Kom deze zin voor in uw dialect? Ik weet dat Hans mag niet komen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet dat Hans niet komen mag. [/a] sound
informant [a=n] Ik weet dat Hans niet mag komn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=108] Kom deze zin voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat Hans mag niet komen. Iedereen begrijpt dat hij het te druk heeft. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Noe zeg ik. Ik weet dat Hans niet komen mag. [/a] sound
hulpinterviewer [v=109] Komt deze zin voor in het dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat Hans mag niet komen want Marie wil hem niet op het feest zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zou ik zeggen. Ik weet dat Hans niet komen mag want Marie wil hem der nie hebn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens koopn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet dat jan varkens wil koopn. [/a][/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Het is zo zeker as een en een twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: zijn moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan de
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarzop zate
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop ze zate
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: heef gisteren zijn hande gewasse.
opmerking: zich is niet gebruikelijk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: Dadis de man dieze geroepe hebbe
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Hij rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: zelfs hij kannet niet op brengn
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: Weet je hoe laat of et is?
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Kun je iets over het weer vertellen.
opmerking: Heb je de berichten gehoord.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je weet wel dat je slim genoeg bent.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Ze hebbe
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: elkaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij elkaar.
opmerking: Zich krijg ik er niet uit.
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: is niet gebruikelijk
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: As u denk dat u gezond leeft leef dan zo verder
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: asse denke dasse moete gaan dan gaan ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: asse denke dasse moete gaan dan gaan ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iedere dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Wanneer een enkele keer
opmerking: "Als een enkele keer" werd niet letterlijker vertaald.
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Als we hore dat we moete gaan dan gaan we.
opmerking: wanneer is gebruikelijker
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Als we hore dat we moete gaan dan gaan we.
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: Als jullie horen wanneer we jullie nodig hebbe gaan jullie meteen.
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: Als jullie horen wanneer we jullie nodig hebbe gaan jullie meteen.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaatu
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaadet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Ga meteen weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij nog niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Vertel mij eens wieder aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: om de koeie weg te voere.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
vorm: te werken
opmerking: te werken. Niet met zitten.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: De koop is niet doorgegaan.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: opmerking: niet alle zinnen zijn op de juiste manier beantwoord...
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zag zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: hij kent zich goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich