SAND-data Empe (F178a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03015) vertaling: Jan kan zich dat verhaal nog wel te binn'n breng'n
opm.: reflexief: zich
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03015) vertaling: Jan herinnert zich dat verhaal wel
opm.: reflexief: zich
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03015) vertaling: Jan herinnert zich dat verhaal wel
opm.: reflexief: zich
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03015) vertaling: Jan kan zich dat verhaal nog wel te binn'n breng'n
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03015) vertaling: Merie en Piet zeet mekare veur de karke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03015) vertaling: Toon was(t) zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03015) vertaling: De timmerman hef gien spiekers biej zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03015) vertaling: Fons zag 'n slange n??srt zich
opm.: '?? = als in freule' reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03015) vertaling: E. leet mien veur zich wark'n
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03015) vertaling: Joh. leet zich meedriev'n op de golv'n
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03015) vertaling: Toon bekeek zich is goed in 't speegel / spieegel
opm.: reflexief: zich
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03015) vertaling: J. hef in twee menuut'n 'n biertjen 'edronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03015) vertaling: Disse schooene loopt makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03015) vertaling: E. kent zichzelf wel
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03015) vertaling: W. hef 'eheurd dat d'r foto's van zichzelf in de ittelazie stoat
opm.: reflexief: zichzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03015) vertaling: Dee ee'pels schelt nieet makkelijk
opm.: 'In Empe hoor je neet nit en nieet'
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03015) vertaling: Dit glas brek as 't op de grond v?lt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03015) vertaling: D. l??f ik wel gezond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03015) vertaling: Hee l?eft al joor'n van de arfenis(se) van zien va(der)
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03015) vertaling: Disse w??ke l??ft zee op waat'r en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03015) vertaling: L?eft hee nog?
opm.: hij i.p.v. het
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03015) vertaling: Hoelange l?ef iele noe al van dee arfenis(se)
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03015) vertaling: In B l?eft ze veural van de vissrieje
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03015) vertaling: Noa 't eet'n goa'k sloap'm
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03015) vertaling: Zo'k dat wel k?nn'n doon?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03015) vertaling: Hee leet zien huus afbr?ek'n (ofbreek'n kan ook)
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03015) vertaling: Ik weete dan Jan had mot k?nn'n wark'n
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03015) vertaling: Ik weete dan Jan had mot k?nn'n wark'n
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03015) vertaling: Ik weete dan Jan had mot k?nn'n wark'n
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03015) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03015) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03015) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03015) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03015) komt voor: n
000 (x03opm) (inf. 03015) opm. inf.: "Ik weete" en "Ik weet" wordt beide gebruikt
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 3
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03015) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03015) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03015) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03015) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03015) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03015) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03015) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03015) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 2
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 2
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03015) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03015) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03015) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03015) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03015) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03015) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 2
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 2
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03015) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03015) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03015) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03015) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03015) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03015) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03015) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03015) vertaling: Jan hef gieneen booek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03015) vertaling:
opm.: 'deze vorm is onbekend'
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03015) vertaling: Booek'n? Nee dee hef Jan nieet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03015) vertaling: Jan hef nieet v?lle geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03015) vertaling: Gien mense mag oaver dit probleem proat'n
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03015) vertaling: Gien mense mag oaver dit probleem proat'n
opm.: 'als e'
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03015) vertaling: Gien mense zeg dat hee kump
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03015) vertaling: Zit hier nergens gien moez'n / muuze
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03015) vertaling: Ik geve niks an 'n ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03015) vertaling: Gien mense wil wark'n
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03015) vertaling: Wiej wiss'n nieet dat hee in huus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03015) vertaling: Ik wis(se) 't ok nieet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03015) vertaling: Hee mag met gien mense oaver dit probleem proat'n
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03015) vertaling: Jan weet dat hee veur drie uur de auto mot hebb'n 'emaakt
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03015) vertaling: Jan weet dat hee veur drie uur de auto 'emaakt mot hebb'n
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03015) vertaling: Jan weet dat hee veur drie uur de auto 'emaakt mot hebb'n
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03015) vertaling: Jan weet dat hee veur drie uur de auto mot hebb'n 'emaakt
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 3
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03015) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03015) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03015) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03015) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03015) vertaling: Merie eur auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03015) vertaling: Merie eur auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03015) vertaling: Piet zien auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03015) vertaling: Piet zien auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03015) vertaling: D?n man zien auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03015) vertaling: D?n man zien auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03015) vertaling: Dee auto is nieet van mien mar van um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03015) vertaling: De krante van gisteren lig onder de tillevisie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03015) vertaling: Jan is K. en K. eur breurken
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03015) vertaling: Dee jonges eur fiets'n bint 'estoal'n
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03015) vertaling: De mooder van dee zusters is op vesite
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03015) vertaling: D?n auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03015) vertaling: Dee fietse is van mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03015) vertaling: Hee mag met gien mense proat'n oaver dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03015) vertaling: Ik wil(le) gien mense op 't hatte trapp'n
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03015) vertaling: 't Is jammer da'w nieet meug komm'n
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03015) vertaling: Dat goa'k nieet doon
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03015) vertaling: Ik heb(be) nieet 'ewarkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03015) vertaling: Hee had't nog mar net verteld of Merie begon te brull'n
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03015) vertaling: Goat den bestelling noew mar ophaal'n
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03015) vertaling: Hee warkt nieet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03015) vertaling: Ik zeg(ge) oew da'j hier nieet komt
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03015) vertaling: Jan stak d'r 'n st?ksken veur da'w Merie zoll'n bell'n
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
000 (x08opm) (inf. 03015) opm. inf.: de ww. verbieden en verhinderen werden/worden in het zuivere dialect weinig gebruikt. Men omschrijf het anders. De volt.dw. vehinderd en veboaj'n worden wel weer gebezigd.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03015) fragment: um/om (1)
opm.: 'Dit is een kromme manier van vragen. Je (men) moet een voorzetsel invullen, denkend in dialect en invullend in een in Hollands gestelde zin. Dat krijg je nooit voor elkaar. Wat wilt U hiermee? Voortaan de hele zin in dialect laten noteren.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03015) fragment: van (2)
opm.: 'Dit is een kromme manier van vragen. Je (men) moet een voorzetsel invullen, denkend in dialect en invullend in een in Hollands gestelde zin. Dat krijg je nooit voor elkaar. Wat wilt U hiermee? Voortaan de hele zin in dialect laten noteren.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03015) fragment: van (2)
opm.: 'Dit is een kromme manier van vragen. Je (men) moet een voorzetsel invullen, denkend in dialect en invullend in een in Hollands gestelde zin. Dat krijg je nooit voor elkaar. Wat wilt U hiermee? Voortaan de hele zin in dialect laten noteren.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03015) fragment: um/om (1)
opm.: 'Dit is een kromme manier van vragen. Je (men) moet een voorzetsel invullen, denkend in dialect en invullend in een in Hollands gestelde zin. Dat krijg je nooit voor elkaar. Wat wilt U hiermee? Voortaan de hele zin in dialect laten noteren.
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03015) fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03015) fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03015) fragment: en met te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03015) fragment: en met te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03015) fragment: um te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: As ie (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: As ie (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: As ie (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: As ie (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: As ie (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: As ie (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: a'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03015) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev. Eerste 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03015) fragment: da'w (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03015) fragment: da'w (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03015) fragment: könt (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03015) fragment: könt (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03015) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03015) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03015) fragment: as (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03015) fragment: as (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03015) fragment: azze (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03015) fragment: azze (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03015) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03015) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03015) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03015) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03015) fragment: 0 Toe'w aankwamm', rèèg'n den 't (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 1.mv. op 'toen'
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03015) fragment: datie ('hij' weggestreept) (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03015) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03015) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03015) fragment: datie ('hij' weggestreept) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03015) fragment: (1)
opm.: 'offe' i.p.v. 'of hij'
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03015) fragment: offe (1)
opm.: 'hij' in voorgedrukte zin is weggestreept twijfelgeval voegwoordvervoeging 3.ev.mann.
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03015) vertaling: 'k Weet(e) dat iele op gien mense hellig bint
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03015) vertaling: 'k Weete zee nargens groots op is
opm.: voegwoord ontbreekt
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03015) vertaling: Els d?ch dat 't nieet makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03015) vertaling: 'k Weet(e) da'k te laate bin(ne) en iej nieet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03015) vertaling: Iej weet toch da'k mot wark'n ie ieje nieet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03015) vertaling: Iedereene d?ch dadde wiej noa huus goat en dat zee nog bliev'n meug
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 'dat' + 1.mv.
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03015) vertaling: 't Is jammer dat hee kump en zee votgeet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03015) vertaling: Ik denke dat Lisa zieek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03015) vertaling: Ik denke / geleuve dat P en L goat trouw'n
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03015) vertaling: Ja, dat dut'e
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03015) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03015) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03015) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03015) vertaling: Nee dat zal-e wel nieet doon
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03015) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03015) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03015) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03015) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03015) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03015) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03015) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03015) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03015) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03015) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03015) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03015) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03015) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03015) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03015) vertaling: De lampe brent nieet meer
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03015) vertaling: De lampe brent nieet meer
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03015) vertaling: Danst M elken oavond
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03015) vertaling: Danst M elken oavond
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03015) vertaling: Sniej iej 't brood is eff'n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03015) fragment: dee zien (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03015) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03015) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03015) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03015) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03015) fragment: (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03015) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03015) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03015) fragment: deeij (1)
opm.: 'je' in voorgedrukte zin is weggestreept
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03015) fragment: woarin (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03015) fragment: da'w (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord; twijfelgeval voegwoordvervoeging
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03015) fragment: wa'k (1)
opm.: 'ik' in voorgedrukte zin is weggestreept
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03015) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03015) fragment: wee (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03015) vertaling: Wee denk iej da'k in de stad in teeg'n kwamme
opm.: twee keer prepositie 'in'
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03015) vertaling: Wat denk iele. Hoe heb ziele dat op'el?st
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03015) vertaling: Hoe denkiej dat ziele dat op'el?st heb
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03015) vertaling: M. weet nieet wee wiele wilt opbell'n
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03015) vertaling: Is d'r eene die weet wee wiele 'eroop'm hebt
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03015) vertaling: Wee denk iej da'k in de stad inteeg'n kwamme
opm.: twee keer prepositie 'in'
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03015) vertaling: Wee denk iej da'k in de stad in teeg'n kwamme
opm.: twee keer prepositie 'in'
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03015) vertaling: Hee hef zien hand'n 'ewass'n (moderner)
opm.: reflexief: zich
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03015) vertaling: Hee hef zich de hand'n ewass'n (oud)
opm.: reflexief: zich
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03015) vertaling: Hee hef zich de hand'n ewass'n (oud)
opm.: reflexief: zich
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03015) vertaling: Hee hef zien hand'n 'ewass'n (moderner)
opm.: reflexief: zich
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03015) vertaling: Hee hef zien hemp 'ewass'n
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03015) vertaling: Hee hef 'n hoeed op t heuf (op de kop)
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03015) vertaling: Hee hef 'n vlekke in 't hemp
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03015) vertaling: Hee hef 't been tebroak'n (oud)
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03015) vertaling: Hee hef zien been 'ebroaken
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03015) vertaling: Hee hef zien been 'ebroaken
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03015) vertaling: Hee hef 't been tebroak'n (oud)
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03015) vertaling: Zee hef zich zeer 'edoan
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03015) vertaling: M. trok de deek'n noa zich toee
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03015) vertaling: L. weet dat d'r foto's van umzelf te koop bint
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03015) vertaling: Iej harinnert oew toch wel da'w toen deur dat bos bint 'eloop'm
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03015) vertaling: Ik harinnere mien dat de auto van M. kepot was
opm.: reflexief: mijn
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03015) vertaling: Zee harinnert zich dat hee as 'n vark'n zat te vr??t'n
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03015) vertaling: Wiej harinnert ons wel dat Jan al zien boeeken 'estoal'n wazz'n mar zee harinnert zich dat nieet
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03015) vertaling: Harinnert iele oele nog da'w J. op de mark 'ezeen hebt
opm.: reflexief: je of reflexief: jullie
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03015) vertaling: Hee hef zich tebassend 'ewarkt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03015) vertaling: Hee veuld'n zich deur 't ies zakk'n
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03015) vertaling: Zol hee dat k?nn'n hebb'm 'edoan?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03015) vertaling: Zol hee dat k?nn'n hebb'm 'edoan?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03015) vertaling: Zol hee dat hebb'm k?nn'n doon / doeen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03015) vertaling: Zol hee dat hebb'm k?nn'n doon / doeen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03015) fragment: 'ekönd (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03015) fragment: 'edoan (1)
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03015) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03015) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03015) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03015) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03015) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03015) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03015) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03015) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03015) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03015) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03015) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03015) vertaling: Wiej mot noar de schuure en voer'n de beeste
komt voor: j
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03015) vertaling: Wiej mot noar de schuure en voer'n de beeste
komt voor: j
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03015) vertaling: Zee kwamm' anwandeln
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03015) vertaling: Zee kwamm' anwandeln
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03015) vertaling: Ik denke dat'e vot is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03015) vertaling: Ik denke dat'e vot is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03015) vertaling: Ik denke dat 'e vot is
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03015) vertaling: Ik denke dat 'e vot is
komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03015) vertaling: Ik weete dat 'e vot is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03015) vertaling: Ik weete dat 'e vot is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03015) vertaling: Ik weete dat 'e vot is
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03015) vertaling: De politie zol biej um komm'n en nemm' um met
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03015) vertaling: De politie zol biej um komm'n en nemm' um met
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03015) vertaling: Al de beeste van M bint vedronk'n biej 't hooge waat'r
komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03015) vertaling: Al de beeste van M bint vedronk'n biej 't hooge waat'r
komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03015) vertaling: Van keeze maak'n weet ik niks
komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03015) vertaling: Van keeze maak'n weet ik niks
komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03015) vertaling: Ik bin(ne) met Jan noar de mark 'ewes
komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03015) vertaling: Ik bin(ne) met Jan noar de mark 'ewes
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03015) vertaling: Ik heb(be) de dree eerst somm' al af. Welke heb iej af / klaor?
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03015) vertaling: Ik heb(be) de dree eerst somm' al af. Welke heb iej af / klaor?
komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03015) vertaling: Welke heb iej vot 'ebracht
komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03015) vertaling: Welke heb iej vot 'ebracht
komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03015) vertaling: Zokke zol ik neet d?rv'n op te eet'n
komt voor: n
opm.: 'te' achter 'durven'
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03015) vertaling: Zokke zol ik neet d?rv'n op te eet'n
komt voor: n
opm.: 'te' achter 'durven'
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03015) vertaling: Dee d?rf ik neet op te eet'n
komt voor: n
opm.: 'te' achter 'durven'
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03015) vertaling: Dee d?rf ik neet op te eet'n
komt voor: n
opm.: 'te' achter 'durven'
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03015) vertaling: Ik weete dat J noar de mark is/hef 'ewes
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03015) vertaling: Ik kwam um loopms tegen
komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03015) vertaling: Ik kwam um loopms tegen
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03015) vertaling: Ik heb(be) d'r heel wat of 'eloop'm
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03015) vertaling: Ik heb(be) d'r heel wat of 'eloop'm
komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03015) vertaling: Ik wod(de) noew meu / muu dus schei ik d'r met uut
komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03015) vertaling: Ik wod(de) noew meu / muu dus schei ik d'r met uut
komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03015) vertaling: Hee dee zich veur offe net uut bedde kwam(p)
komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03015) vertaling: Hee dee zich veur offe net uut bedde kwam(p)
komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03015) vertaling: De schilder is hier 'ekomm'n um te varvan
komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03015) vertaling: De schilder is hier 'ekomm'n um te varvan
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03015) vertaling: Denk iej da'j op huus angoat
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03015) vertaling: Denk iej da'j op huus angoat
komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03015) vertaling: In dee tied l??fd'n ik d'r op l?s
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03015) vertaling: Vrogger leefd'n hee as 'n bees
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03015) vertaling: Doar l??fd'n wiej as god in F.
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03015) vertaling: 't Gebeurd'n toe'j vot ging'n
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 'toen' + 2.ev. pronomina
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03015) vertaling: Ik weet(e) woar a'j geboor'n bint
opm.: waar als - ja twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03015) vertaling: Noe'j kloar bunt / bint, meu'j goan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03015) vertaling: Deurdat M 'est?rv'n was hef eur man A. neet meer k?nn'n help'm
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03015) vertaling: Ik weet(e) dat hee is goan zwemm'
opm.: 'zie hiervoor'
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03015) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03015) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03015) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03015) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03015) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03015) vertaling: Ja, astoebleef (ouderen)
komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03015) vertaling: Ja, asjeblief (kinderen en jongeren)
komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03015) vertaling: Ja, asjeblief (kinderen en jongeren)
komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03015) vertaling: Ja, astoebleef (ouderen)
komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03015) vertaling: Ja, astoebleef (ouderen)
komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03015) vertaling: Ja, asjeblief (kinderen en jongeren)
komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03015) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03015) vertaling: ja
komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03015) vertaling: ja
komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03015) vertaling: ja
komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03015) vertaling: ja
komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03015) vertaling: Wee dan?
komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03015) vertaling: Wee dan?
komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03015) vertaling: Met zo'k weer k?'j neet v?lle doeen / doon
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03015) vertaling: Met zo'k weer k?'j neet v?lle doeen / doon
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03015) vertaling: As 't karmse is komt de luu / kump 't volk noar buut'n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03015) vertaling: Ik wil 'm nooit meer zeen, want hee hef mien bedroag'n
komt voor: j
opm.: dav
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03015) vertaling: Ik wil 'm nooit meer zeen, want hee hef mien bedroag'n
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03015) vertaling: Ik wil 'm nooit meer zeen, umdat 'e mien bedroag'n hef
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03015) vertaling: Ik wil 'm nooit meer zeen, umdat 'e mien bedroag'n hef
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03015) vertaling: Iej goat me mien noar 't voetball'n kiek'n
komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03015) vertaling: Iej goat me mien noar 't voetball'n kiek'n
komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03015) vertaling: Hee is 'est?rv'n
komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03015) vertaling: Hee is 'est?rv'n
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03015) vertaling: Is hee 'est?rv'n
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03015) vertaling: Is hee 'est?rv'n
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03015) vertaling: Zee is zieek
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03015) vertaling: Zee is zieek
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03015) vertaling: Is zee zieek?
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03015) vertaling: Is zee zieek?
komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03015) vertaling: Hee mos wark'n, dus hee mos den heelen dag huus bliev'n
komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03015) vertaling: Hee mos wark'n, dus hee mos den heelen dag huus bliev'n
komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03015) vertaling: Deurdat 't sniej'n konne wiej de stad nieet uut
komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03015) vertaling: Deurdat 't sniej'n konne wiej de stad nieet uut
komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03015) fragment: dee (1)
opm.: Hier geldt weer hetzelfde als mijn opm. bij X 9. Het is me een raadsel hoe jullie dit z? kunnen opstellen. Je moet bij de beantwoording op twee gedachten hinken, je in twee werelden verplaatsen. Dit draagt niet bij aan de zuiverheid uwer resultaten!
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03015) fragment: dee (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03015) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03015) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03015) fragment: woarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03015) fragment: woarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03015) fragment: woarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03015) fragment: woarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03015) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03015) fragment: dat (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03015) fragment: woarmee (1)
opm.: 'mee' in voorgedrukte zin is weggestreept
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03015) fragment: woarmet (1)
opm.: 'mee' in voorgedrukte zin is weggestreept
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03015) fragment: woarmet (1)
opm.: 'mee' in voorgedrukte zin is weggestreept
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03015) fragment: woarmee (1)
opm.: 'mee' in voorgedrukte zin is weggestreept
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03015) fragment: woarmee (jongeren) (1)
opm.: 'met' in voorgedrukte zin is weggestreept
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03015) fragment: woarmet (oudere generaties) (1)
opm.: 'met' in voorgedrukte zin is weggestreept
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03015) fragment: woarmet (oudere generaties) (1)
opm.: 'met' in voorgedrukte zin is weggestreept
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03015) fragment: woarmee (jongeren) (1)
opm.: 'met' in voorgedrukte zin is weggestreept
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03015) fragment: woar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03015) fragment: woar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03015) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03015) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03015) fragment: wat (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03015) fragment: dee (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03015) fragment: da'k (1)
opm.: 'ik' in voorgedrukte zin is weggestreept; twijfelgeval D-woord en voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03015) fragment: wee (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03015) fragment: woarvan (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03015) fragment: wee eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03015) fragment: wee eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03015) fragment: woarvan (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03015) vertaling: Piet dech dat J en M op gien mense hellig bunt / bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03015) vertaling: Piet dech dat J en M op gien mense hellig bunt / bint
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03015) vertaling: Wim dech da'w gien mense nooit 'n pries geeft
betekenis: geen negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03015) vertaling: Wim dech da'w gien mense nooit 'n pries geeft
betekenis: geen negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03015) vertaling: 't Is woar dat ze nieet met M meug proat'n
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03015) vertaling: 't Is woar dat ze nieet met M meug proat'n
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03015) vertaling: Narg'ns
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03015) vertaling: Gien mense
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03015) vertaling: Nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03015) vertaling: Wee Christen is zal altied zegg'n Ens of Ooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03015) vertaling: Wee Christen is zal altied zegg'n Ens of Ooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03015) vertaling: Nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03015) vertaling: Niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03015) vertaling: Gieneene
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03015) vertaling: Zek'um nit da'k noar buut'n bin 'ewes
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03015) vertaling: Neet zeggen da'j kedootjen veur um 'ekoch heb, heur!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03015) vertaling: Weet iej neet dat 'e 'evall'n is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03015) vertaling: W. prebeerd'n um gieneene zeer te doon
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03015) vertaling: 't Schient dat ze niks mag ??t'n
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03015) vertaling: 't Liek t'r op dat ze niks ??tn mag
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03015) vertaling: Zee prebeert d'n heeln dag al um mekare te bell'n
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03015) vertaling: 't Beloaft weer 'n mooi'n dag te wodd'n
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03015) vertaling: 't Is meschien b??t'r nog eff'n te wach'n
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03015) vertaling: Wie hadd'n 't geluk da'w um voort weer vonn'n
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03015) vertaling: As de kipp'n 'n stootvogel zeet bint ze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03015) vertaling: A'w de ??pels neet k?nt vekoop'm, he'w 't water in de kelder
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03015) vertaling: As iel'um neet metnemp wo'k hellug
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03015) vertaling: Hee wis't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03015) vertaling: Op dit feest danst ze v?lle
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03015) vertaling: Noew w?dt d'r alleene nog mar brood in de winkel vekoch
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03015) vertaling: As hee met de fietse kump, zal 'e wel te late w??n
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03015) vertaling: A'j tied heb kom dan is 'n keer an.
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03015) vertaling: A'k riek wazze koch ik 'n dure auto
opm.: 'een soort onwaarschijnlijke wens. Men zet dat in de vt' twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03015) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03015) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03015) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03015) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03015) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03015) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03015) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03015) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03015) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03015) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03015) vertaling: M. hef 'ezeg dat iej 'eprebeerd heb 'n vesken te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03015) vertaling: Merie hef 'ezeg dat iej 'eprebeerd heb 'n vesjen te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03015) vertaling: M. hef 'ezeg dat iej 'eprebeerd heb 'n vesken te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03015) vertaling: Merie hef 'ezeg dat iej 'eprebeerd heb 'n vesjen te zing'n
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03015) vertaling: M. hef 'ezeg dat iej 'eprebeerd heb eur 'n boeok te geev'm
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03015) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03015) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03015) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03015) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03015) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03015) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03015) vertaling: De luu uut de stad hebt hier v?lle huuz'n 'ebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03015) vertaling: Iej zeet gien mense meer an dat nieje kenaal
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03015) vertaling: Jan is / hef gister'n hier 'ewes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03015) vertaling: Den dag woarop J. beld'n wazik nieet in huus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03015) vertaling: J? Den zol is nooit uutneudig'n
opm.: schrijffout: is i.p.v. ik
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03015) vertaling: M? Dee zol nooit zoiets doon
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03015) vertaling: Bert? Den drinkt wel 's n betjen te v?lle
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03015) vertaling: M? Dee zol ik wel 's will'n uutneudeg'n biej mien in huus
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03015) vertaling: Dat huus? Dat zol ik nooit koop'm
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03015) vertaling: Dat huus? Dat steet doar al vieftug joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 3
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 3
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03015) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03015) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03015) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03015) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03015) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03015) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03015) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03015) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03015) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03015) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03015) vertaling: Hef G. op'ebeld / 'ebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03015) vertaling: Pazop
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03015) vertaling: 't Was ok mar krap an gooed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03015) vertaling: M hef noew meer beeste as zee vrogger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03015) vertaling: As S. had k?nn'n komm' had ze't 'edoan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03015) vertaling: Zee is de beste dokter dee 'k kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03015) vertaling: Veurda'j iets votgooit mo'j eff'n bell'n
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03015) vertaling: Hier is alles wa'k 'ekreeg'n heb(be)
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03015) vertaling: Jan is te pinderig um iets an zien blaag'n / kinder te geev'n
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03015) vertaling: Asof hee wat van voetball'n weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03015) vertaling: Leg dat booek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03015) vertaling: A'j ech neet k?nt wach'n, kom dan mar
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging na 'als' 2.ev.
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03015) vertaling: Ik weete dat J. den dokter had konn'n roop'm
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03015) vertaling: Ik weete dat J. d'n dokter 'eroopm kon hebb'm
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03015) vertaling: Hee zei dat ik 't had mott'n doon
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03015) vertaling: Hee zei dat ik 't mos hebb'm 'edoan
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03015) vertaling: Hee is veurige w??ke deur dr M opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03015) vertaling: Hee wodt / w?dt marg'n deur dr M opereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03015) vertaling: Ik denke da'j v?lle weg / vot zoll'n mott'n gooi'n
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03015) vertaling: 't Is dom um zokke dure dinge vot te gooien
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03015) vertaling: Hee is alle kepotte dinge an 't votgooien
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03015) vertaling: 'k Vin(ne) da'j vaker de krante zoll'n mott'n l??z'n
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03015) vertaling: 'k Vin(ne) da'j vaker de krante zoll'n mott'n l??z'n
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03015) vertaling: 't Is dom um in 't duuster de krante te l??z'n
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03015) vertaling: 't Is dom um in 't duuster de krante te l??z'n
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03015) vertaling: Hee is d'n heel'n dag an 't krante l??z'n
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03015) vertaling: Hee is d'n heel'n dag an 't krante l??z'n
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03015) fragment: deur (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03015) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03015) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03015) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03015) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03015) vertaling: R. hef ?ene greune appel weg'egeev'm en noew hef hee nog twee rooien
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03015) vertaling: D'r waar'n v?lle luu / mens'n op 't fees
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03015) vertaling: Waar'n d'r volle mens'n / luu op 't fees?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03015) vertaling: Wat van booek'n he'j 'ekoch?
opm.: 'booek en boeek loopt door elkaar'
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03015) vertaling: Wat van booek'n he'j 'ekoch?
opm.: 'booek en boeek loopt door elkaar'
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03015) vertaling: Wat he'j van booek'n 'ekoch
opm.: 'booek en boeek loopt door elkaar'
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03015) vertaling: Wat he'j van booek'n 'ekoch
opm.: 'booek en boeek loopt door elkaar'
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03015) vertaling: Hee woont biej Merietjen
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03015) vertaling: Hee woont biej Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03015) vertaling: Wim, loop efkes noar de bakker
opm.: 'eff'n en efkes kan beide'
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03015) vertaling: Wee heb iej 'ezee?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03015) vertaling: Wee hef oew 'ezeen?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03015) vertaling: Had(de) ikd at 'eweet'n dan ha'k 't nieet 'edoan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03015) vertaling: 't Zol b??t'r w??n um nog efkes te wacht'n
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03015) vertaling: Gelukkig had J. d'n dokter 'ebeld en den was t'r al gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03015) vertaling: Loop noe toch deur veveelnde jonges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03015) gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03015) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03015) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03015) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03015) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03015) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03015) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03015) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Empe

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Empe