SAND-data Urk (F077p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Urk

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
algemene gegevens [meta][k]F077p[/k][h]81[/h][i]82[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
hulpinterviewer [v=006] Komt dizze zin vuur in je dialect? Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Nee gisteren kuierde die deur het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Vertoale. sound
hulpinterviewer [v=018] Vertoal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wit niet dat gist_dat Marie gister dood egaan is. [/a] tagging sound
informant Ze wit niet dat Marie gister dood egaan is. sound
hulpinterviewer [v=022] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a] Gieniene wil er daansen.[/a] sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer [v=023] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a] Els wil niet daansen en ze wil ook niet singen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertoal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Gienien het dat ooit ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertoal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel wiln opeetn. [/a] tagging sound
informant Of opkauwn kun je ook nog zegge. Stikte van de honger. sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe wordt dizze zin gebruukt in jeluis dialect. Vertoal. Vertel maar niet wij zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mij niet wie had ze had_ wie ze had kunnen roepn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt dizze zin vuur in jeluis dialect? En hoe wordt dizze zin gebruukt in 't dialect. Vertoal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mij ers wij ze had kunnen roepn. [/a]

er s
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertoal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant Jan kan zich dat verhaal. [a] Jan kan um dat verhaal nog goed indenken.[/a] tagging sound
informant Maar is indenken ook niet uh in een situatie indenken. sound
hulpinterviewer Ja het woord herinneren dat daar weet ik zo weinig mee dat uh_ sound
informant Hij wiet 't hij wiet 't nog goed. sound
hulpinterviewer Ik denk dat dat beter is. Hij wiet 't nog goed. sound
hulpinterviewer [v=036] We zien nou een plaatje. Marie en Piet wijzen naar_ [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wéézen nar unkanger. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] We zien weer een plaatje. Toon was_ [/v] sound
informant [a] Toon wast um of en zit in de bollum. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Toon was umzellef. sound
informant [a] Toon wast umzellef.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertoal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman he gien spiekers bij um.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Nog een plaatje. Fons zag een slang naast_ [/v] sound
informant [a] Fons sicht een slang noast um op de bank sittn. [/a] tagging sound
informant Zag. Maar_ sound
hulpinterviewer Vraag_ sound
informant Zag. Ik zeg sicht. Sicht is dus uh_ sound
hulpinterviewer Nou hij sicht op 't plaatje sicht ie 't. Maarja. Fons zag een slang noast um op de bank. sound
informant Ja. sound
informant [a] Zag een slang noast um op de bank. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Vertoal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij voor um warken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertoal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet ur miedrééven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertoal. Toon bekeek zichzelf es goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon kiek ers goed noar umzellef in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertoal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kint umzellef goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt dizze zin vuur in je dialect? Jacob heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Jacob het hoord dat 'r foto's van umzellef in de etalage stoan. [/a] tagging sound
informant Is da goed of_ sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer [v=053] Vertoal. Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef, dan leef ik zoas m'n vader en moeder dat willn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer En hier ook. [a] As ik zuinig leef dan leef ik zoas m'n vader en moeder.[/a] Want dan zeggen we niet as ik zuinig leef leef ik dan zouen we toch dan tussen z_ alternatief anwoord bij hulpinterviewer sound
informant Dan leef ik zoas m'n va_ m'n ouders_ m'n vader en moeder dat wilden. sound
hulpinterviewer [v=055] Vertoal. Als hij nog drie jaar leeft, leeft ie langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As ie nog drie jaar lift dan lift ie langer as z'n vader. [/a] tagging sound
informant As z'n vader. Ja. sound
hulpinterviewer As z'n vader. sound
hulpinterviewer [v=057] Vertoal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant As ze zo gevaarlijk lift dan het ze niet lang meer. tagging sound
informant Of dan lift ze op 'r endje. Ook wel es hoord. sound
informant [a] As ze zo gevaarlijk lift dan lift ze op 'r endje.[/a] sound
hulpinterviewer Of ze zal dan zal ze 't niet lang make. sound
informant Dat zal ja dan zal ze 't niet lang meer make. sound
informant Ja vind ik ook een mooie. Make. sound
hulpinterviewer [v=059] Vertoal. Als 't nu nog leeft dan leeft 't morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As 't nou lift dan lift 't morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertoal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leve dan maakt jelui 't niet zolang as ik. [/a]

zo lang
tagging sound
hulpinterviewer As jullie. sound
informant Ja. sound
informant 'k Zou 't niet angers uh angers uh kunnen vertoaln. sound
hulpinterviewer [v=063] Vertoal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] As ze vor d'rluis wark leven dan leve ze niet voor d'rluis kiendern.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Daar is dat woord d'r lui. sound
informant Ja. sound
informant Dat is voor hun. Voor hun. Voor hun 'r luis. sound
hulpinterviewer Karakteristiek. sound
hulpinterviewer Erluiers. Erluiers kiendern. sound
informant Ja erluiers kiendern. tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertoal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog lift dan lift Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant xxx sound
hulpinterviewer [v=068] Vertoal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As je gezond leve leef je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Kort en duidelijk. sound
informant Ja kort en duidelijk. sound
hulpinterviewer [v=069] Vertoal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veul meer mensen van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Zou je landbouw wel bruukn? Van 't land ofzo is dat niet uh_ sound
informant As er weinig mensen op 't land warken. sound
hulpinterviewer Ja want landbouw vind ik ook niet echt een Urker woord. Landbouw. Een deftig woord. sound
hulpinterviewer Op 't land. As er zo mensen van't land of op 't land warken dan leven d'r veel mensen van wark in de fabriek. sound
hulpinterviewer [v=070] Vertoal. Als Pieter en Liesje in 't paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Nou as Pieter en Liesje in de paradijs leven de dan leven Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
informant Dat bennen allemaal vreemde namen natuurlijk. Je zou d'r Urker namen in moeten zettn. sound
informant Pieter. As Pieter en Lesie ja maar Lesie is er nou niet meer. sound
hulpinterviewer Lesie. sound
hulpinterviewer Liesbeth. sound
informant Liesbeth. As Pieter en Liesbeth inne paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. sound
hulpinterviewer [v=071] Vertoal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leven leve we gelukkig. [/a] tagging sound
informant Maar sober moet ook een anger woord voor wezen. sound
informant Karig. As we karig leven of matig. As we matig leven. Dat is 't uh_ sound
informant [a] As we matig leven leve we gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertoal. Als we eerlijk leven, leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we eerlijk leven leve we gelukkig. [/a] tagging sound
commentaarxxx  sound
hulpinterviewer [v=072] Vertoal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Lééf wa gezonder Jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertoal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Man kiengeren wees jelui nie zo bekrompen.[/a] sound
informant [a] Leef nie zo bekrompen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a] Ik vin dat iederiene moet kunne zwemmen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] En komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. Moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant Nou dat is dezelfde maar dan angersomme hè? Ik vin dat iederiene moet zwemmen kunnen. Nee. sound
hulpinterviewer Klopt niet hè? sound
informant [a=n] Dat klopt niet. [/a] sound
hulpinterviewer Komt er nog ien. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt dizze zin vuur in je dialect. Vertoal. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
hulpinterviewer Nou das ook krom in onze ogen oren. sound
informant [a=n] Nee dat is ook achterstevuren. [/a] sound
informant [a] Gewoon ik vin dat iederiene moet kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
hulpinterviewer Deze was dat. Toch? sound
informant Is dat deze? sound
informant Ja dat is dezelfde as de vorige. [a=n] Die loopt ook niet. Ik vin dat iederiene moet kunne zwemmen. [/a] sound
informant Ik vin 't belangrijk dat iederiene moet kunne zwemmen. Zo zegge wij dat toch? sound
informant Of dat_ sound
hulpinterviewer [v=084] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee dat kan ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer Ook de goede volgorde niet. sound
informant Ik vin 't belangrijk dat_ ik vin 't belangrijk as iederiene kan zwemmen. sound
hulpinterviewer Weer een variatie. sound
informant Dus ja gewoon een direct gezegde. sound
hulpinterviewer X vijfenzeventig dat was de goede volgorde voor het Urker dialect. sound
informant [a] Ja. Ik vind dat iederiene moet kunne zwemme. Dat is um. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt dizze zin vuur in je dialect? Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a] Ik wiet dat Eddy morgen brood wil eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Eddy moet vroeg op kunnen stoan. [/a] sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=088] Komt dizze zin vuur in je dialect? Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant [a] Ik wiet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen. [/a] tagging sound
informant Das de volgorde. sound
hulpinterviewer [v=093] Komt dizze zin vuur in je dialect? Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant [a] Ik vin dat Marie naar Jef moet bellen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken. [/v] Komt voor-vraag wordt voorgelezen in het Nederlands ipv dialect. sound
informant [a] Ik wiet ik wiet dat 't jammer is maar Jan moet vertrekken. [/a] sound
informant Kun je zeggen maar_ sound
hulpinterviewer Je kunt ook nog uh ik wiet dat Jan uh jammer genoeg moet vertrekken. sound
informant [a] Ik wiet Jan jammer genoeg moet vertrekken. Kun je ook zeggn ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Komt dizze zin vuur in je dialect? Ik wiet dat Hans mag niet komen. [/a] sound
informant [a] Ik wiet dat Hans niet mag koemen.[/a] sound
informant [a] Ja of je kan ook zegge. Ik wiet dat Hans niet koeme mag. [/a] sound
hulpinterviewer Nou mag koemen denk ik is toch maar uh_ sound
informant Ja ik wiet dat Hans niet mag koemen. sound
informant Ja nou 't is net of ie ergens ete nodigd is en dat je zegt uh ik weet dat ie niet koeme mag. sound
informant Dat ie van z'n vrouw dat ie van z'n vrouw niet mag. sound
hulpinterviewer [v=108] Komt dizze zin vuur in je dialect? Ik weet dat Hans mag niet komen. Iedereen begrijpt dat hij het te druk heeft. [/v] sound
informant [a] Ik ja dan moet 't wezen ik wiet dat Hans niet mag niet kan koemen. Want iederiene begript dat ie 't te druk het. [/a] sound
hulpinterviewer Ja want ie mag misschien wel maar ie kan niet omdat ie 't te druk het. sound
hulpinterviewer [v=109] Komt dizze zin vuur in je dialect? Ik weet dat Hans mag niet komen want Marie wil hem niet op 't feest zien. [/v] sound
informant [a] Ik wiet dat Hans niet koeme mag want Marie wil um wil um niet op 't feest sien.[/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Komt dizze zin vuur in je dialect? Ik weet dat Jan wil varkens kopen. [/v] Komt voor-zin in het Nederlands ipv dialect sound
informant [a] Ik wiet dat Jan varkens wil kopen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertoal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant Ik denk dat Marie um roepe moet. sound
hulpinterviewer Ja of zal moete roepen. sound
informant Ja dat is maar net war ut in verwarrekt is hè? Ja. sound
hulpinterviewer Welke situatie of je zitte. sound
informant As ie niet van plan is om op te stoan ofzo dan zei je. [a] Ik denk dat Marie um zal moeten roepen. [/a] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nou dat liek wel Afrikaans. Hij wil geen soep meer eetn. [/a] sound
informant Ja. Hij wil geen soep meer eetn. sound
hulpinterviewer Verkorting krijg je. sound
hulpinterviewer [v=140] Komt dizze zin vuur in je dialect. Vertoal. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=n] Nee das ook een beetje vreemd. Zittn hier nergens muuze?[/a] sound
informant 't Is een vraag. Zittn hier nergens muuzn? sound
informant En je kan ook zeggen. Hier zittn toch gien muuzn? sound
informant [a] Of hier zittn toch nergens muuzn? [/a] sound
hulpinterviewer Ja we zeggen niet nergens gien muuzn. sound
informant Nee. sound
informant [a] Wel. Hier zittn nergens gien muuzn. As je 't zegt. Maar 't is een vraag. [/a] sound
informant Hier zittn toch gien muuzn? sound
hulpinterviewer Nou maar op zo'n manier. Ja. sound
informant Ja kort an. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=148] Komt dizze zin vuur in je dialect. Vertoal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Iederien is gien vakman. [/a] geen neutrale intonatie tagging sound
hulpinterviewer Ja. Wat was er ook alweer mie. Iederien is gien vakman. Iederien is gien vakman. sound
informant Niet iederien is een vak_ Niet iederiene is een vakman. sound
hulpinterviewer Ik denk dat 't xx niet iederien is een vakman. sound
informant Ja. [a] Niet iederiene is een vakman.[/a] sound
informant Das beter. sound
hulpinterviewer [v=149] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Hij het nergens vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant xxx Ja overal. sound
hulpinterviewer Overal geen dat kunne we niet. sound
informant Dat klopt niet. Dat bin twie teugenst_ Awwe_ hij het overal vrienden of hij het nergens vrienden. sound
hulpinterviewer [v=154] Komt dizze zin vuur in je dialect? Boeken het Jan drie. [/v] sound
informant Boeken heeft Jan drie? sound
informant [a=n] Nou dat ja das vreemd. [/a] sound
hulpinterviewer Vreemd hè? sound
informant Boeken het Jan. Jan het boeken. sound
hulpinterviewer Drie boeken. sound
informant [a] Jan het drie boeken. [/a] sound
informant Ben de regels door elkanger hoald of de woorden door elkanger hoald? sound
hulpinterviewer Nee. Maar sokke zinne bestoan d'r waarschijnlijk in dialecten. sound
hulpinterviewer Dus gewoon Jan het drie boeken? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=156] Komt dizze zin vuur in je dialect? Jan wiet dat ie voor drie uur de wagen moeten hewwen emaakt. [/v] sound
informant [a] Jan wiet dat ie voor drie uur de wagen emaakt moet hewwen. [/a] sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer [v=157] Komt dizze zin vuur in je dialect? Jan wiet dat ie voor drie uur de wagen moet emaakt hewwen. [/v] sound
informant [a] Jan wiet dat ie voor drie uur de wagen emaakt moet hewwen. [/a] sound
hulpinterviewer xxx sound
informant Ik zou 'm niet angers wieten. Jan wiet dat ie voor drie uur uh klaar moet wezen met de wagen. Maarja dat gaat_ sound
hulpinterviewer [v=160] Komt dizze zin voor in je dialect? Jan wiet dat ie voor drie uur de wagen emaakt moet hewwen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is um. [/a] sound
informant Jan wiet dat ie voor drie uur de wagen. sound
informant Ja dit sei je dan bij de eerste eigenlijk al maar dit benne allemaal uh_ sound
informant Dis dezelfde. sound
hulpinterviewer [v=161] Komt dizze zin vuur in je dialect? Jan wiet dat ie voor drie uur de wagen emaakt hewwe moet. [/v] sound
hulpinterviewer Krom. sound
informant [a] Ja moet hewwen. Emaakt moet hewwen. sound
hulpinterviewer [v=188] Vertoal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant Dat is uh_ [a] Hei je genoeg mensen om 't hooi van 't land te hoaln.[/a] tagging sound
informant Dus niet om hooi van 't land te hoaln om 't hooi van 't land te hoaln. sound
hulpinterviewer [v=189] Vertoal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] 't Was aardig van Jan om te koemen warken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertoal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dizze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
informant Dizze ton is zwaar om te dragen. sound
hulpinterviewer Zou je niet zeggen te zwaar om te dragen nouja zwaar kan ook. sound
informant Jamaar d'r staat. Kiek de zin is zwaar om te dragen. Er staat alleen vertaal voor dus je moetenum dan uh_

moeten um
sound
hulpinterviewer Bij de tekst houen. sound
informant Bij de_ Ja dat kan dan. sound
informant Soms kan dat niet. Dan loopt 't niet. Dan moet je d'r zelf woorden aan toevoegen. Maar dat hoeft bij sokke zinnen niet. Want die hoef je dan enkeld te vertoalen zoas ze d'r stoan. sound
hulpinterviewer [v=198] Vertoal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan stoan mekken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja daar hadde we dit vond ik ook een beetje een moeilijke zin. Hij kan staan hij staat te zeuren hij zit te zeuren. sound
hulpinterviewer Wa zeurt ie. Hij kan stoan zeurn. sound
informant Ja. sound
informant Nou dat staan dat hoort er niet in. Hij kan zeurn. sound
hulpinterviewer [v=199] Vertoal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij stat te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Nou ik zeg ook 't staat er ook of je zit en of je stoan. Dat wordt dan wel annegeven. Hij zit te zeurn. Zit niet zo te zeurn of te mekkn. sound
informant Ja as je zegt hij zit te zeuren dan praat je over iets waar ie over zeurt. Maar hij stat te zeurn dat ben mensen die een praatje maken ofzo. sound
hulpinterviewer [v=200] Vertoal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we ankwammn 't gute van de regen.[/a] bijzondere bijzinsconstructie? tagging sound
informant Wij zeggen niet regen wij maken alles een beetje erger as dat 't is. sound
hulpinterviewer Hier giet 't altijd. sound
informant Ja. 't Giet van de regen. sound
hulpinterviewer [v=215] Vertoal. 'k Geloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
commentaargroter dan um ipv hij  sound
informant [a] 'k Geloof dat ik groter ben dan um. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja 't is niet uh hij. sound
informant Niet hij nee. Ik geloof dat ik groter ben dan um. sound
hulpinterviewer [v=216] Vertoal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Zie geloft dat jie eerder in huis benne dan ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertoal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Je gelove toch niet dat ij sterker is as joe. [/a] tagging sound
informant Zie je dan komt as weer in de plek van dan hè? sound
hulpinterviewer [v=218] Vertoal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze geloaven dat wij rikker binnen dan heurlui. [/a] tagging sound
informant Da zeggen we nog hè? Heurlui. sound
hulpinterviewer Ja heurlui. sound
hulpinterviewer [v=219] Vertoal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We geloaven dat jullie nie zo slim binnen as wij. [/a] tagging sound
commentaarggg  sound
hulpinterviewer [v=220] Vertoal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn jullie. [/v] sound
informant [a] Jullie geloaven toch niet dat ze armer binnen dan jului? [/a] tagging sound
informant Of ja dat is ze geloven toch niet_ sound
informant [a] Jului geloaven toch niet dat sie armer binnen dat heurlui armer binne dan jului? [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat eurlui. sound
informant Das een hele zin hoor. sound
hulpinterviewer Jului geloven toch niet dat heurlui armer binnen dan jului. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ja zo is 't. sound
hulpinterviewer [v=221] Vertoal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant Nou u gebruuke we haast niet. U dat is jie. sound
informant [a] Jie geloven dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
informant Maarja dat gelooft dan zeggen wie ook jie geloven. sound
hulpinterviewer Jie geloven 't is niet jie gelooft. sound
informant Nee je kunt niet zeggen jie gelooft. Jie geloven dat Lisa even mooi is as Anna. sound
hulpinterviewer [v=222] Vertoal. Dat gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geloft dat Louis en Jan starker binnen dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
informant Starker binnen. Wij proaten dan in een angere tijd. Dit is verleden. Hij gelooft dat ze sterker zijn. Maar wij zeggen dat ze starker binnen. sound
hulpinterviewer [v=227] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. A hij slaapt B hij doet. [/v] sound
informant Ja dat komt vuur. Dat sei je hij slapt. sound
hulpinterviewer Ja dat wel hij slapt maar niet dat B dan zegt uh_ sound
informant [a=n] Hij doet. Nee dat niet. [/a] sound
informant Ja maar is dit dan hij doet? sound
hulpinterviewer Ja hij slapt. Nouja ik zeg ook wij gebruuke nooit zo veul dat hebbe we d'rnet ook ezegd zoveul woorden dus. sound
hulpinterviewer As er iemand zegt hij slapt nou dan niemen wij dat meestal voor kennisgeving an. sound
informant Ja hij slapt. Verder niet. sound
hulpinterviewer Maar dan zegge wij nog niet er es achteran ja hij slapt. sound
hulpinterviewer As 't dan al ien keer ezegd is das dan ook uh_ sound
hulpinterviewer [v=228] Komt dizze zin vuur in je dialect? A hij slaapt B 't doet. [/v] sound
informant Slapt ie. Das gewoon de vraag is slaapt hij maar dat is dan slapt ie. Dat is goed. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt dizze zin vuur in je dialect. Vertoal. A slaapt hij B ie doet. [/v] sound
informant Ja die hebbe we al had. De vraag is dan slapt ie. duidelijk antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a=n] Ja slapt ie. En dan kun je zeggen ja hij slapt of uh maar niet die rare van 't doet. [/a] sound
informant Nee. Je doet slapen of je bent slapen ofzo. Nee. duidelijk antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=245] Komt dizze zin vuur in je dialect? De lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] Nee das ook averechts. De lamp brandt niet meer. [/a] sound
informant De lamp brandt niet meer. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt dizze zin vuur in je dialect? Branden doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant xx Nee. [a] Wij zeggen dan branden doet ie niet meer of de lamp brand niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt dizze zin vuur in je dialect? Dut Marie elke avond dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Daanst Marie elke avond. [/a] sound
informant Is dan de vraag. Danst Marie elke avond? sound
hulpinterviewer [v=247] Komt dizze zin vuur in je dialect? Doen 't brood even snijen. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet. Uh snij 't brood even. [/a] sound
hulpinterviewer Ja ggg sound
informant Of snij even 't brood. Das meer meteen een opdracht hè. Van uh_ sound
informant Snij even 't brood. sound
hulpinterviewer [v=248] Komt dizze zin vuur in je dialect? Ik doen wel even de kuppies afwassen. [/v] sound
informant Ja xx sound
informant Wel ik doen dat wel even. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Maar niet_ Ik was de kuppies even af. sound
hulpinterviewer Of ik zel de kuppies wel even afwassen. sound
informant Je zegge dan wel iets kort d'r achteran van_ sound
informant Ik doen de kuppies dat komt wel. Of ik doen 't aanrecht. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Moet ie uut? sound
hulpinterviewer Nouja ik zal de kuppies wel even wassen dat uh_ sound
informant Ja dat kan wel. [a=n] Maar 't is niet zoas 't er stat.[/a] sound
hulpinterviewer Niet die volgorde. sound
hulpinterviewer [v=249] Vertoal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen van wie de moeder gisteren hertrouwd is die sting achter me.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Want ik zat ook met dat wiens. Dat we dat nooit gebruukn. sound
informant Nee nee. Wiens dat komt er niet in vuur. sound
hulpinterviewer Van wie de moeder. sound
hulpinterviewer Of de moeder van de jongen. Wat zien ik nou? sound
informant De jongen de jongen. sound
veldwerker U had dat moeder voorop gezet. sound
hulpinterviewer Ik had dat moeder had ik voorop ezet. De moeder van die jongen. sound
hulpinterviewer [a] De moeder van die jongen die gistere hertrouwd is sting achter mij.[/a] alternatief antwoord bij hulpinterviewer sound
informant [a] De jongen z'n moeder die gisteren hertrouwd is sting achter me.[/a] sound
hulpinterviewer Dat ken ik ook ja. sound
hulpinterviewer We hebbe meer mogelijkheden as uh. Maar dat wiens dat uh wordt niet gebruikt. sound
informant Nee dat hoort er niet in nee. sound
hulpinterviewer [v] Zijn er nog meer manieren om deze zin te vertalen? [/v] sound
hulpinterviewer Deden we net. sound
hulpinterviewer Gewoon dat uh de uitsluiting van dat wiens maar dat 't wel verschillende volgordes kan hewwen. sound
hulpinterviewer [v=250] Vertoal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woar ze op zatten was net evurfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zijn er nog meer manieren om deze zin te vertalen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nou ze zatten op een pas gevurfde bank.[/a] sound
informant Ja ze zatten op een pas_ Ja dan komt er wel pas in. Antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=259] Vertoal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld heb moet mij maar wat gieven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nou ik zeg we zeggen meestal as je veul geld heb. Wie veul geld het moet mij maar wat gieven. sound
hulpinterviewer Ja iederien het wel geld. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ik dacht dat 't meer in de Urker aard lag om te zeggen van uh wie veul geld heb moet mij maar wat gieven. sound
informant Ja. [a] Of die kan mij wel ers wa gieven. [/a] Wie veul geld het kan wel wat afskeuven. tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a] Wie denk je dat ik in de stad teugenkwam. [/a] sound
informant [a] Of wie denk je dat ik in de stad ezien hew. [/a] sound
hulpinterviewer Uh wie denk je wie. Ik had geloof ik wie denk je wie ik in de stad ezien hew. sound
hulpinterviewer Wie denk je wie. Dus niet wat denk je wie. sound
informant Ja. Wie denk je_wie ik in de stad ontmoet hew. Wie ik in de stad ezien hew. sound
hulpinterviewer Wie ik in de stad. Ezien hew is het. sound
informant Ontmoete dat is uh een woord dat komt nee dat komt nie vuur. Dat kun je nergens in ploasen. sound
informant [a] Wie denk je wie ik in de stad ezien hew. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant Nou 't is dezelfde. sound
hulpinterviewer Ja 't is hetzelfde antwoord. sound
informant Dat ben twie dan herhaal je de vraag geloof ik. sound
hulpinterviewer Ja maar hier was 't wat en hier is 't wie. Wie denk je. sound
informant Oja. sound
hulpinterviewer Ik denk dat de twiede meer overienkomt. sound
informant Wie denk je. Maar kiek ik zeg wel wie denk je wie ik in de stad ontmoet hew. Wie denk je. sound
hulpinterviewer Ja. Toch denk ik dat 't wel goed is wie. sound
informant [a=j] Wie denk je wie ik in de stad ezien hew. [/a] tagging sound
informant Of tugenkwam. Wie denk je wie ik in de stad tugenkwam. sound
hulpinterviewer Nou wie dan. sound
informant Kan ook nog. sound
hulpinterviewer [v=265] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a] Hoe denk je dat ze 't oppelost hewwen. [/a] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=273] Vertoal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken op er an. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Of ja dat was ook uh_ sound
informant Verschillende_ sound
hulpinterviewer Kiek of naar je toe trekken of over je hene trekken. sound
informant Ja op er an. Dat is naar je toe. sound
hulpinterviewer Op er an is wel 't beste. sound
informant [a] Of nar d'r toe kan ook nog. Marie trok de deken nar d'r toe. [/a] sound
informant Of op er an. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt dizze zin vuur in je dialect en hoe wordt dizze zin gebruukt. Vertoal. Zou hij dat gedaan hebben gekund. sound
informant [a=n] Nee dat kan niet. [/a] sound
hulpinterviewer Zuid-Afrikaans in jouw ogen. sound
informant Ja dat is Zuid-Afrikaans. sound
informant Zou hij dat edoen zou hij dat edoen hewwen. sound
hulpinterviewer Of kunnen hewwen. sound
informant [a] Zou ij dat edoen kunnen hewwen.[/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt dizze zin vuur in je dialect en zou deze gebruukt worre. Vertoal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a] Nou dat loopt dan dus beter hè? Dat is dan. Zou hij dat edoan kunnen hewwen.[/a] sound
informant Ja dat is een vraag dan. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee da kan niet. Ik hew gien zin om de koenen te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik denk dat ie weg is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Ik heb hem vandaag nog niet gezien dus ik denk hij is weg. [/v] ggg sound
informant [a] Uh ik hew 'm vandaag nog niet ezien dus ik denk dat ie weg is. [/a] ggg sound
commentaarggg  sound
hulpinterviewer [v=316] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a] De politie zou bij um kommen en um mieniemen. [/a] sound
informant En um mienimmen. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Al Marie ur koenen binnen verdronken bij de overstroming. [/a] sound
informant Bij de overstroming. sound
hulpinterviewer Ja of de koenen van Marie ja al Marie. sound
informant [a] De koenen van Marie binnen verdronken bij de overstroming. Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt dizze zin vuur in je dialect? Dit dink ik niet an. [/v] sound
informant [a] Hier denk ik niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer Of doar denk ik niet an. sound
informant [a] Doar denk ik niet an. Kan ook. [/a] sound
informant Ik denk er niet an. sound
informant Dat is as ze iets van je wiln. Ik denk er niet an. sound
hulpinterviewer Ja ook weer uh ook werkomstandigheden of 't uh_ sound
informant Ja. Ik denk er niet an. sound
hulpinterviewer [v=321] Komt dizze zin vuur in je dialect? Die jongen bin ik mie naar de markt ewest. [/v] sound
informant Nou doe je de vraag al in 't Urkers hè? sound
hulpinterviewer Ja maar dat moest ook een paar keer. sound
informant [a] Die jongen doar hew ik mie naar de markt ewest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Of met die jongen bin ik naar de markt ewest. sound
informant [a] Met die jonge hew ik naar de markt ewest. [/a] sound
hulpinterviewer Ja of ben ik naar de markt ewest. sound
informant [a] Of bin ik naar de markt ewest. [/a] Dat hewwen gebruken we dat niet zoveul meer? sound
informant Dat je zeggen met die jongen hew ik naar de markt ewest? sound
hulpinterviewer Ja d'r bennen woorden die we toch niet meer zo regelmatig gebruken as vroeger. En daar is hewwen d'r ook wel ienen van. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=328] Komt dizze zin vuur in je dialect? Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. [/v] sound
informant [a] Jan vindt dat je zulke dingen niet moete geloven. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Ja want zoas ie doar staat is ie ook weer een beetje achterstevuren. sound
informant Ja is uh_ sound
informant [a=j] Want as je dit nou vertoale. Jan vindt dat je moete zulke dingen niet geloaven. Dat kan dan wel. [/a] sound
informant Jan vindt dat je moete zulke dingen niet geloaven. Zo kun je 'm wel zeggen. tagging sound
informant Maar as je kortaf antwoord gieve dan zei je dus Jan vindt dat je zulke dingen niet moete geloven. sound
informant Dat loopt voor ons beter. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt dizze zin vuur in je dialect en vertoal. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant Ik hew nog nooit uh nooit ienen kwoad zien worren op die jonge op dizze jonge. Ik geloof dazzem allemaal wel aardig vinnen.

da ze em
sound
informant Dan gebruuk je niet twie keer 't woord jongen in zo'n regel. Eén keer is dan genoeg. sound
informant Ik hew nog nooit ien_ sound
informant [a] Ik hew er nog nooit iene kwoad zien worren op dizze jonge. Ik geloof dat ze 'm wel oardig vinnen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertoal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Gieniene mag 't zien dus ik vin dat jie ook niet zien mugen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja weer dat die niemand hè. Dat wordt toch nooit uh gebruiken. sound
informant Gieniene mag 't zien dus ik vin dat jie 't ook niet zien mugen. sound
informant [a] Of mugen zien kan ook. Dat kun je dus ommedraaien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt dizze zin vuur in je dialect en hoe wordt dizze zin gebruukt. Vertoal. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant Die is angers o das deze. sound
informant [a] Ik wiet dat ie is goan zwemmen.[/a] tagging sound
informant [a=j] Die kan dus. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Die kan uh_ sound
hulpinterviewer [v=350] Komt dizze zin vuur in je dialect. Wordt ie gebruukt en vertoal. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. As ie dan in 't verleden is dan zei je ik wiet dat ie ging te zwemmen. [/a] sound
hulpinterviewer Nee ik denk dat ie is gaan zwemmen beter is. sound
informant Dat ie ging te zwemmen. sound
hulpinterviewer [v=352] Komt dizze zin vuur in je dialect? En hoe wordt ie gebruukt. Vertoal. Ik weet hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant Ja zie je dat is ook dus net weer hetzelfde as de vorige vraag. [a] Ik wiet dat ie is goan zwemmen. Of ik wiet dat ie ging te zwemmen.[/a] sound
hulpinterviewer Ja dat is ook een echt een Urker uitdrukking van ging te zwemmen. sound
informant Ja hij ging te zwemmen. sound
hulpinterviewer [v=353] Komt dizze zin vuur in je dialect en vertoal. Wil je nog koffie Jan. Ja'k. [/v] sound
informant Ja? sound
hulpinterviewer Ja ik wil. sound
informant Wil jie nog koffie Jan? sound
informant [a=n] Ja. Dan is er gewoon ja. [a/] tagging sound
hulpinterviewer Ja graag ofzo of_ sound
informant Ja gief maar een bakkie. sound
hulpinterviewer Dat is uh beter uh vertoald. sound
hulpinterviewer [v=355] Komt dizze zin vuur in je dialect. Vertoal. Hebben ze gegeten? Jaanze. [/v] sound
informant [a] Hewwe ze gieten? Ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertoal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze roepen hewwen.[/a] tagging sound
informant Of dat is de man die ze riepen? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant 't Kan allebei. sound
informant Dat is de man die ze roepen hewwen en dat is de man die ze riepen. Kan dus allebei. tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertoal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die 't verhaal verteld het. [/a] tagging sound
informant En dat kan dus ook die laatste twee woorden kenne ook ommedraaid. Dat is de man de het verhaal het verteld. tagging sound
hulpinterviewer Verteld. Nouja. Nee toch verteld het. Of dat is de man die 't vertelt. Maar dan is 't weer een andere zinsconstructie. sound
informant O dus die het verteld het kan niet? sound
hulpinterviewer Nee die 't vertelt. sound
hulpinterviewer Wel die 't verteld het. sound
informant Ja. Dat is de man die het verhaal verteld het. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertoal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant Dat is xx. [a] Dat is de man die ik denk dat ie 't verhaal verteld het.[/a] tagging sound
informant Dat hij 't verhaal verteld het. sound
hulpinterviewer Ja of de man woarvan ik denk dat ie 't verhaal verteld het. sound
informant [a] Dat is de man woarvan ik denk dat ie 't verhaal verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertoal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man woarvan ik denk dat ze um roepen hewwen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ook woarvan. sound
informant Ik denk ook niet dat dat anders kan. sound
informant Of je moet dan moet je beginnen van ik denk dat dat de man is die ze roepen hewwen. sound
informant [a] Dat kan ook. Ja. Ik denk dat dat de man is die ze roepen hewwen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt dizze zin vuur in je dialect? Wannar zal de wereldvrede komen. Nooit niet. [/v] sound
informant [a] Wanner zal de wereldvrede komme. Das dezelfde_ Ik denk van nooit. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. Nooit niet zeggen wij ook niet. alternatief antwoord bij hulpinterviewer jers = je er eens sound
informant Nee nooit dat klopt niet. alternatief antwoord bij hulpinterviewer jers = je er eens sound
hulpinterviewer [a] Nouja nooit niet kun jers zegge as jers echt nadruk erop wille legge. Nooit niet. [/a] tagging sound
informant Ja we hewwen ook een woord dan zeggen we ammenooitniet. Dus dat is ook doar van offeleid. Van ammenooitniet. Dus dat is iets dat je beslist niet geloven. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertoal. 't Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] 't Likt erop dazze niks mag eetn. [/a] dazze = dat ze tagging sound
hulpinterviewer Ja 't schijnt wordt ook niet snel bruukt. sound
hulpinterviewer Tenminste niet in de lopende spreektaal. sound
informant Ja 't schijnt. 't Likt erop dazze niks mag eetn. Of ik denk dat ze niks mag eetn. sound
hulpinterviewer [v=403] Vertoal. 't Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] 't Likt wel of er iene in de tuin stoat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt dizze zin vuur in je dialect? Hij het de balle gooid in de mande. [/v] sound
informant [a] Hij het de bal in de mande gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt dizze zin vuur in je dialect en vertoal. Zal ik koken? Dat doe maar. [/v] sound
informant [a] Zal ik koken? Doen dat maar. [/a] sound
informant Ze zeggen ook wel d'r es. Zal ik koken? Nou doe je best. sound
algemene gegevens [meta][k]F077p[/k][h]81[/h][i]82[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a] Beloof me dat je dat boek nooit meer zulle verstoppen. [/a] sound
informant Andere. sound
informant Da boek muje nooit meer verstoppen dat moet je me beloven. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a] Vertel mij 'rs wat je kocht hewwen. [/a] sound
informant Hè want dit is gien vraag. Wat zeg mij. sound
informant Ja wat zeg mij dat je gekocht hebt. Nou dat is gien vraag. sound
veldwerker Dat komt niet voor zo? sound
informant [a=n] Nee dat komt zo niet voor nee. [/a] sound
informant Wel een vraag. Wat heb je gekocht. sound
informant Seg mij 'rs wat je kocht hewwen. sound
informant Of vertel mij 'rs wat je kocht hewwen. sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe wordt dizze zin gebruukt in je dialect. Vertoal op zoveel mogelijk manieren. Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] sound
informant Onee dat wordt wat. sound
hulpinterviewer ggg Hewwe we allebei moeite mie met weggooien. sound
informant Wij gooien gewoon niks weg. Wij bewoaren alles. sound
informant Ik denk dat je veel weg moete gooien. sound
informant Dat is dus de eerste hè? sound
veldwerker Met zou ertussen. sound
informant [a] Ik denk dat je veel weg zouen moeten gooien. [/a] tagging sound
informant Ik denk dat je veel_ sound
informant Ik denk dat je veel weg zouen moeten gooien. sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. Hè? sound
hulpinterviewer Ja. Weg komt eerst. sound
hulpinterviewer [a] Ik denke dat je veel zou moeten weggooien. [/a] sound
informant [a=n] Ik denk dat je veel zou zouen moeten weggooien. Nee.[/a] sound
hulpinterviewer Ik denk toch dat 't gewoon_ sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veel weg moete gooien. sound
informant Ik denk dat je veel weg moeten gooien. sound
informant Je kunt wel zeggen. Je zouen veel meer weg moeten gooien. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Dan kan 't wel als je daarmie begint. Je zou veel meer weg moeten gooien. sound
hulpinterviewer [v=501] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant Marie skelt de stoofpeertjes. sound
informant [a] Of Marie zit te stoofpeern te skelln. [/a] tagging sound
informant Marie zit te stoofpeern te skelln. sound
hulpinterviewer Gestoofde peertjes. 't Is toch te stoofpere zeg je ook nooit zo vaak. De peertjes sound
informant Ja wij noemen 't de peern. Dan wiet iederiene wat of dat is. Marie zit te peern te skilln. sound
hulpinterviewer Je wiet dan dat 't stoofpeertjes bennen. sound
informant Marie zit te peern te skilln. sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor Marie zit te stoofpeer schillen. [/v] sound
informant Ja die hebbe we dus net dat was de vorige vraag. sound
hulpinterviewer Ja maar stoofperen gewoon met enkelvoud. Stoofpeer. sound
hulpinterviewer Maar dat uh gebruke we ook niet. sound
informant [a=n] Nee nee. Nee dan is 't as je een peer opeet. Dan zei je ze zit een peer te skilln. Of ze skelt een peer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt dizze zin vuur in je dialect en vertoal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee da kan niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt dizze zin vuur in je dialect. xxx. Je bennen ook een rareniene. [v/] sound
hulpinterviewer Oja dat was die uh dat was die gekke zin. sound
informant Ja jij bent ook een rare stat er. sound
informant Maar je benne me d'r iene. sound
informant Kun je d'r voor stelln. sound
hulpinterviewer Ja sound
informant Je ben ook een rare. sound
hulpinterviewer Ja. Maar niet een rare iene. sound
informant [a=n] Nee dat kan er niet achter. Nee gewoon kortof. Jie ben ook een rare. Of je benne me d'r iene. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertoal. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat hei je voor boekn ekocht? [/a] sound
hulpinterviewer Ja of gewoon wat voor boekn hei je kocht. sound
informant [a] Ja wa voor boekn hei je kocht. [/a] tagging sound
informant Ja kan ook. sound
hulpinterviewer [v=524] Vertoal. Wie heb je gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hei je zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertoal. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie het je op de kermis ezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt dizze zin vuur in je dialect? Marie zee dat jie Piet een boek hewwen proberen te verkopen.[/v] sound
informant Ja da kan. Marie zeen dat jie Piet een boek hewwen proberen_ sound
hulpinterviewer Toch had ik wat anders zelf wat anders. Marie zeen dat jie an Piet probeert een boek te verkopen. sound
informant Marie zeen dat jie Piet probeerd hewwn een boek te verkopen? sound
informant Of dat je. Nee. [a]Marie zeen dat je probeerd hewn om Piet een boek te verkopen.[/a] sound
informant Zo moet ie weze. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt dizze zin vuur in je dialect? Wim docht dat ik Els hew prebierd een kado te gieven. [/v] sound
informant Wim docht dat ik Els prebierde een kado te gieven. sound
informant Wim docht dat ik prebierde Els een kado te gieven. sound
veldwerker En met dat had geprobeerd? sound
informant [a] Wim docht dat ik prebierd hadde om Els een kado te geven. [/a] sound
hulpinterviewer Is het verleden tijd of is 't ook tegenwoordige tijd? sound
informant Ja de vraag is dus Wim dacht dat ik Els had geprobeerd. sound
hulpinterviewer Ja dat prebierd had. sound
informant Wim docht dat ik prebierd hadde Els een kado te geven. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt dizze zin vuur in je dialect? Karel wiet dat jie prebierd_Karel wiet dat jie hawwn prebierd Marie een boek te verkopen. [/v] sound
informant [a] Karel wiet dat jie prebierd hewwn om Marie een boek te verkopen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat is correct. sound
veldwerker Ja. Dan zijn we aan 't eind. Ik had nog een paar vraagjes. sound
veldwerker ggg sound
veldwerker [n] [v=035] Oja bij Jan herinnert zich dat verhaal wel. Ja dat herinneren komt hier niet echt voor zei u. En als je daarvan zou maken uh_ sound
informant Nee. sound
informant Nou ik dacht van indenken maar_ sound
hulpinterviewer Hij wiet 't nog goed. sound
informant Ja hij wiet 't nog goed. sound
veldwerker En met dat indenken? sound
informant Indenken is meer in een situatie indenken. Maar dat is niet iets wat bij herinnering hoort. sound
veldwerker Maar als u_ sound
hulpinterviewer Inleven dat is meer indenken toch? sound
informant Hij wiet 't nog as de dag van gister dat is de uitdrukking hier. sound
informant As je dus iets herinnert dan zegt uh of dan kun je zeggen. Jan wiet nog as de dag van gister hoe 't in ekanger zat. sound
informant Hoe of dat verhaal in ekanger zat. sound
veldwerker Als we d'r gewoon een andere zin van maken. Dus we gebruiken nu indenken. Jan denkt zich dat verhaal in? sound
veldwerker Jan denkt zich in. Kan zich dat goed indenken. sound
informant Ja nee. Want da gaat over een situatie. Een verhaal is dat is iets wat je je in kunt denken. sound
hulpinterviewer Inleven dat is indenken. sound
veldwerker [v] En hoe zou u dat vertalen. Jan kan 'm die situatie indenken.[/v] sound
informant Jan kan um dat nog goed ja hij wiet dat nog goed. [a] En Jan kan um dat nog goed indenken.[/a] sound
informant Zo zou je 't kunnen uh_ sound
veldwerker [v=028/029] O die. Vertel mij eens wie zij had kunnen roepen. Daar zei u geloof ik wie of zij had kunnen roepen. sound
veldwerker Kan dat ook? [/v] sound
informant Die vraag was? sound
veldwerker Dat is uh w achtentwintig. sound
informant ggg sound
informant Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. Dat was nee wacht effe. De eerste is_ sound
informant Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. sound
hulpinterviewer Ja dat uh zo gebruke we 't niet. sound
informant Nee vertel me eens. [a] Seg mij 'rs wie of ze had kunnen roepen.[/a] sound
informant Kiek vertel mij dat is nouja dat is een vertelling. Maar seg m'n seg jie nou 'rs wie of ze had kunnen roepen. Hè? sound
informant Seg jie 'rs of seg mij 'rs. Vertel mij dan dat dan zeg je seg mij 'rs wie of ze had kunnen roepen. sound
veldwerker Goed. [v=086] En dan de zin ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. Is dat een goeie zin? [/v] sound
informant [a=n] Uh nee. [/a] sound
veldwerker Want u vertaalde 'm geloof ik gewoon u liet 'm wel in deze volgorde. sound
informant Nee niet in die volgorde. sound
informant Uh ik woarre stat dat brood? sound
veldwerker Uh zesentachtig. sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen brood wil eten. [/a] sound
informant Ik wiet dat Eddy morgen_ Ja die die_ sound
hulpinterviewer Ja maar wil brood eetn of brood wil eetn. Dan bin twie verschillende dingen. duidelijk antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Brood eetn dat doe je 's ochtends. Maar as je brood wil eetn tussen de middag dan eet je brood.[/a] duidelijk antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Maar 's ochtends heet brood eetn. Ontbijt is brood eetn. sound
hulpinterviewer Maar gewoon brood eetn tussen de middag is wat anders dan ontbijt. sound
informant Oja maar je kunnen dus laten stoan ik wiet dat Eddy morgen brood wil eetn. sound
hulpinterviewer Ja brood wil eetn. En dat beduidt dan op tussen de middag brood eetn. Maar niet 't ontbijt want dat is 't broodeetn. sound
veldwerker Ja dus dan voor 't ontbijt kun je wel zeggen ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. sound
informant Nee wil brood eten niet dat is_ sound
hulpinterviewer Ja toch wel. Brood eetn. As je nou brood eetn gewoon as ontbijt ziet. Wil brood eetn. Wil jie nog brood eetn. sound
informant Ja wil jie nog brood eetn. Ja ja. sound
veldwerker Dan kan 't wel? sound
informant Dan kan 't wel ja. Ja. sound
informant Ja wil brood eetn. xx Zo komt dat dan over. Ja ik wiet dat Eddy morgen brood wil eetn. Dat ie dan niet gaat te eetn. Hij kookt niet hij gaat brood eetn. sound
veldwerker [v=140] En dan de zin zitten hier nergens geen muizen. U zei volgens mij in één geval dat 't wel kon. Of dat je wel kan zeggen er zitten hier nergens gien muizen? [/v] sound
informant Ja ik was die vraag die is dan o wacht even. sound
hulpinterviewer Hier zittn narreges muuzn. Maar wij zeggn toch niet er zitten narreges gien muuzn? sound
informant Zitten hier nergens geen muizen? 't Is dus een vraag die esteld wordt. sound
informant Toen zei ik hier zittn toch geen muizn? sound
informant Ze vrage dus uh_ sound
veldwerker Ja dus dat nergens geen zou u niet zeggen. sound
informant Nee dat kan niet nee. sound
informant [a=j] Wel as je 't zegt van hier zittn narreges gien muuzn.[/a] tagging sound
veldwerker Dan kan 't wel? sound
informant Ja. sound
informant As je dus stelt van hier zittn uh hier zittn narreges gien muuzn. sound
veldwerker Ja. Als 't geen vraag is. sound
hulpinterviewer Ja wiet je ik let er zelf altijd op dat ik geen dubbele ontkenningen gebruik enzo. sound
hulpinterviewer Ja 't zal wel 'rs het zit er wel in ja. Ja narreges gien. sound
informant 't Zit er wel in. Zit er wel dubbel in vaak. sound
informant Kiek dan ja dan zou je zeggen. Ben je d'r bang voor? Wees maar niet bang d'r zitte gien d'r binne gien muuzn. D'r zitten narreges muuzn. sound
informant Ier zitte narreges muuzn. sound
hulpinterviewer Ja ik denk dat dat heel persoonlijk is. Dat 't toch nog wel gebruikt wordt. Narreges gien muuzn. sound
veldwerker [v=148] En dat iedereen is geen vakman. Dat kan dus wel maar dat is waarschijnlijk dan alleen als je zeg iedereen is geen vakman.[/v] sound
hulpinterviewer [a] Nou ik dacht bij die zin niet iedereen niet iederien is een vakman.[/a] sound
informant Niet iedereen. Ja niet iederien met andere woorden niet iedereen is perfect. Ja om dingen. Ja niet iedereen kan bakker wezen hè? antwoord bij hulpinterviewer bevestiging bij informant sound
veldwerker En dan hadden we hier uh even kijken hoor. [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. Volgens mij zei u hier sterker is as jij? sound
hulpinterviewer Dan jie as jie. As. As gebruke we meer dan dan. sound
informant Uh welke was dat dan? sound
veldwerker tweehonderdzeventien sound
veldwerker ggg sound
informant Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [a] Je gelove toch niet dat ie starker is as joe.[/a] sound
veldwerker Ja.[v=218] Maar zou u dat dan bij de volgende zin ook daar van dan als maken.[/v] sound
informant Ze geloven dat o dit is ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. sound
veldwerker Wordt dat dan daar ook as? sound
informant Maarja dat is ze geloven_ [a] Ze geloaven dat wij rikker bennen dan eurlui.[/a] tagging sound
veldwerker O dus dat is niet as. As eurlui. sound
hulpinterviewer As eurlui nee dan eurlui. sound
informant Nee as. Nou. We hadden eerst wel even een taalcursus mogen doen. sound
informant Rikker binnen as heurlui. Nee. sound
hulpinterviewer Ja weetje d'r is in 't dialect is 't ook een heel verschil. Voor 't ene gebruik je dit woord en voor 't andere dat woord weer. sound
informant Ja kiek je kan zeggen ze geloven dat wij rikker bennen dan heurlui. sound
informant Maar je kan ook zeggen ze geloven dat wij rikker binnen as heurlui. As heurlui. sound
hulpinterviewer Ik denk toch van dan. Dan heurlui. sound
informant [a] As heurlui kan ook. Ja kan allebei. Want kiek er benne mensen die zeggen 't gewoon op hunnes eggen houtje.[/a] tagging sound
veldwerker Maar u zou liever dan zeggen? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=245] En de lamp doet niet meer branden. Dat kwam dus niet voor hè? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker Maar ik meende dat u zei in bepaalde situaties zeg je wel de lamp doet niet branden? sound
hulpinterviewer De lamp doet 't niet meer. sound
informant Nee de lamp doet 't niet meer. sound
veldwerker Jaja. Das wat anders. sound
informant Dan kun je doen gebruukn. ggg sound
veldwerker [v=339] Oja en dat niemand mag 't zien dus ik vind dat jij 't ook niet sien mag zei u. sound
informant Sien mag. sound
veldwerker En u (hulpinterviewer) zei 't andersom. Mag zien. sound
hulpinterviewer Uh_ sound
veldwerker Dat jij 't ook niet mag zien. Kan dat ook allebei? [/v] sound
hulpinterviewer Ja kan allebei. sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer Gieniene mag 't zien en ik vin dat jie 't ook niet zien mugen. sound
veldwerker Nu draait u 't ook weer om. sound
informant [a] Ja dat kan allebei.[/a] sound
informant Jie mugen 't ook niet zien dus. sound
hulpinterviewer Ja. Nou ik denk dat zien mugen dat dat beter_ sound
hulpinterviewer Mugen zien. Nouja dat zal ieder z'n persoonlijke smaak zijn. sound
veldwerker [v=061] Ik wou nog iets vragen over vraag éénenzestig.[/v] sound
informant Eénenzestig wacht even ik zal 'm even opzoeken.Eénenzestig. sound
informant Dan krijgen we ook een hoop kritiek hoor Lilian. sound
informant Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. sound
veldwerker [v] Ja in de vertaling gaf u een ander woord dan leven in het tweede gedeelte van de zin. Maar als u dan leven jullie nooit zo lang als ik zou vertalen met leven hoe zou het dan worden? [/v] sound
informant [a] As jelui zo losbandig leven leef jelui niet zolang as ik. [/a]

zo lang
tagging sound
informant Leef. Maarja d'r kan ook dan tussen. Dan leef jelui niet zolang as ik. sound
informant Maar je kan ook zeggen. Dan leef je niet zo lange. Dan is 't gewoon kortof. Of dan leef je niet zolange meer.

zo lange
tagging sound
informant Er zijn veel uh nouja toemaar. sound
informant Veel uitwegen. Maarja die kun jullie dan nooit allemaal zelf bedenken hè? sound
informant Je kan ook zeggen want de vraag kan ook zijn as jelui er zo op los leven dan zul jeleui 't niet lange maken. sound
veldwerker [v=265] En over vraag 265 wilde ik nog iets vragen.[/v] sound
informant Tweevijfenzestig. Uh hoe denk je hoe ze 't hebben opgelost. sound
veldwerker [v] Dat vertaalde u met hoe denk je dat. En zou u ook wel twee keer hoe kunnen zeggen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hoe denk je_ Nee. [/a] sound
informant Je kan wel zeggen hoe hewwe ze dat opelost. Dat is dan een korte duidelijke vraag. Hoe hewwe ze dat opelost. sound
informant [a] En je kunt zeggen hoe denk je dat ze 't opelost hewwen. Dat is ook_ Maar d'r hoeft geen twee keer hoe in. [/a] sound
informant Hoe denk je dazze hoe denk je_ sound
informant Hoe denk jie hoe hewwe ze dat opelost. Kan ook. Dan is 't ja. Hoe denk je hoe hewwe ze dat opelost. sound
informant Maar 't is je moet gewoon deze vraag vertaaln. Hoe denk je dat ze 't opelost ja. sound
informant Hoe denk je dat ze 't opelost hewwen. Dat is 't beste antwoord dacht ik. sound
veldwerker [v=321] Ja en bij vraag y driehonderdéénentwintig. Dat is die vraag van Die jongen ben ik mee naar de markt geweest. sound
veldwerker Dan kan je zeggen die jongen ben ik mee naar de markt geweest of met die jongen ben ik mee naar de markt geweest. Maar kunnen die alletwee? [/v] sound
informant Welke wacht even. Oja drie. Die jongen. sound
veldwerker Die jongen ben ik mee naar de markt geweest. sound
informant Ja d'r staat ook heb. Heb ik mee. Nee heb kan dus niet. sound
informant Die jongen ben ik mee naar de markt geweest. Ja_ sound
informant [a] Met die jongen ben ik naar de markt ewest. [/a] sound
informant Met die met die jonge dat loopt voor ons beter. sound
informant [a] Die jonge hew ik mie na de markt ewest. Kan ook nog. Die jonge hew ik mie na de markt ewest.[/a] sound
veldwerker Die jongen heb ik mee naar de markt geweest? sound
informant Ja kiek jamaar je bedoelt heb moet je dan vertale naar hew hè? sound
informant Die jongen hew ik mee naar de markt ewest. sound
informant Die jonge hew ik mie na de markt ewest. Kan ook. Dan komt 't wel weer voor. sound
veldwerker Zo kunnen jullie het ook zeggen. sound
informant Die jonge hew ik mee naar de markt ewest. Ja kan allebei dan ja. sound
hulpinterviewer Hew ik en ben ik sound
informant Ja as je d'r zo over nadenkt dan ja dan is dat sommige dingen toch wel anders. Dat ze dan toch wel kunnen hè? Dan zei je eerst nee dat kan niet. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de moeder van de jonge
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan de
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarop ze zatten
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zatn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: doar ze op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook niet meir
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Wietjie iets over t weer van morgen?
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je wiete wel dat je slim genoeg benn
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Eurlui
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: ekanger
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij ekanger
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: spijkers bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: If joe vinne datje gezond leve dan moetje vooral zo deur gaan.
zin: Leefjie eigenlijk wel gezond?
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: Asde dokter iedere dag...
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iedere man...
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Asde dokter een enkele keer ebeld...
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asjie goan
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Asjie goan
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan goa je
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaitie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
opmerking: aa kort
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaatet
opmerking: aa kort
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goan jului
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goan onmiddellijk weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jie gingn
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jului
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie er aan de deur was.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: er, em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: emzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: op em an