SAND-data Rijs / Riis (F036q)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Rijs / Riis

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F036q[/k][h]333[/h][i]334[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil niemand niet dansen? [/v] sound
informant [a] Nou das in zin van niks. [/a] sound
informant [a=j] Er wol net ien net dansje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet? [/v] sound
informant [a=n]Ja niet hoeft der net bij.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Els wol net dansje en ook net zinge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Net ien hat dat ooit wollen of kunnen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten? [/v] sound
informant [a] Jan hie de hele bole wel opete wollen. [/a]

op ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede door het park? [/v] sound
informant [a=n] Wandeldiede ha k nog nooit van hoord. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Juster kuierer trocht park. [/a]

kuierere r
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is? [/v]ch sound
informant [a] Ze wist net at Marie juster stoarn is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel maar net wiet se roepe kinnen hie. [/a]

wie t
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a] Vertel mij ris wiet sij roepe koe. [/a]

wie t
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vertel mij ris wiet sij roepe kind hie. [/a]

wie t
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a=n] Nee wie as dat dat zeg ik net. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Vertel mij ris wie of dat sij roepe kind hie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] sound
informant [a] Jan herinnert sich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] sound
informant [a] De timmerman hat gjin spijkers bijem? [/v]

bij em
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Erik liet mij voor him werkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Johanna liet har mee drijve op de golven? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Ton bekeek zich zelf eens goed in de spiegel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ton beseach himself goed inne spiegel. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan hat in twee minuten in bierke dronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk? [/v] sound
informant [a] Deze skunnen ronne maklik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed? [/v] sound
informant [a] Eduard kent himself goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zichzelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] Ward hat hoord dat der fotos van himself inne etalage staan. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk? [/v] sound
informant [a] Die jirpels schille net makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon? [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen? [/v] sound
informant [a] As ik zuinig libje libjek sat mien ouders wille. [/a]

libje k
tagging sound
informant [a] As ik zuinig libje libjek krekt sat mien ouders it wille. [/a]

libje k sa t
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] sound
informant [a] Asser nog drie jaar libbet libbeter langer as sien heit. [/a]

as er libbet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tsij sa gevaarlijk libbet libbet se net lang meer. [/a]

t sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
informant [a] As it nu nog libbet libbetet morgen ook nog. [/a]

libbet et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zolang als ik? [/v] sound
informant [a] As jim zo losbandig libje dan libjim nooit zolang as mij. [/a]

lib jim zo lang
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
informant [a] As se voor hun werk libje libje se net voor de bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog? [/v] sound
informant [a] As Rudy nog libbet libbet dinges ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] Ast soen libbest libbest langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
informant [a] As der san bietsje mensen van de landbouw libje_ [/a] tagging sound
informant [a] _dan libje der meer mensen van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel? [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in it paradijs libje dan libje Rosa en Frans inne hel. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] As we sober libje libje we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan? [/v] sound
informant [a] Libje wat soener Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] sound
informant [a] Libje wat minder bekrompen bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijze nei? [/v] sound
informant [a] Wijze nei mekoar of naar mekoor. [/a] tagging sound
informant [a] Na mekur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wasket? [/v] sound
informant [a] Toon wasket him. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En him sels zoe dat ook kunne? [/v] sound
informant [a] himself. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee das logisch waskettem. [/a]

wasket em
sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag in slang naast? [/v] sound
informant [a] Naastem. [/a]

naast em
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iederien mut kinne zwemme? [/v] sound
informant [a=n] Dat hoort net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iederien mut zwemme kinne? [/v] sound
informant [a=n] Die is verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iederien kinne zwemme mut? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is ook net goed helemaal fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iederien zwemme kinne mut? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iederien zwemme mut kinne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wol gjin soep net meer ete net? [/v] sound
informant [a=n] Nou dat is ook net goed. [/a] sound
informant [a] Hij wol gjin soep meer ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Iederien is gjin vakman? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heeft overal gjin vrienden? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik soe net overal zegge hij heeft nergens gjin vrienden. [/a] In de betekenis van hij heeft nergens vrienden. sound
veldwerker [v] Hij heeft wel vrienden maar net overal? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hij heeft overal gjin vrienden. [/a] klemtoon op gjin. tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft Jan drie? [/v] sound
informant [a=n] Hu nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hjir nergens gjin muizen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uure de wein mut hewwe makke? [/v] sound
informant [a=n] Fout.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uure de wein mut makke hewwe? [/v] sound
informant [a=n] Ook fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uure de wein makke mut hewwe? [/v] sound
informant [a=n] Fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uure de wein makke hewwe mut? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja hoor ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hast genoeg mensen om it hooi vant land te krijgen. [/a]

van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/v] sound
informant [a] It was aardig van Jan datter kwam te werkjen. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Deze ton is zwaar te dragen? [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kin stean te zeuren? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zegst wel hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Hij stiet te zeuren? [/v] tagging sound
informant [a] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwamen regende it? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=215] Kleau dat ik groter ben dan hij? [/v]

k leau
tagging sound
informant [a=g] Is ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Se leaut datstoe eerder thuis benst dan ik? [/v]

datst oe
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=217] Do leaust toch net dat hij sterker is dan dij? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Se leauwe dat wij rijker benne dan sij? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=219] Se leauwe dat jimme net zo slim benne as wij? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Leausto net dat hie sterker is dan dij? [/v]

leaust o
tagging sound
informant [a] Ja dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=220] Jimme leauwe toch net dat sij armer benne dan jimme? [/v] sound
informant As jim sound
hulpinterviewer Dan jimme sound
hulpinterviewer [v] As jimme as dan jimme hjir staat int hollands dan? [/v] sound
informant [a] As jimme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wij zegge as jimme. [/a] sound
informant [a=n] Ja wij zegge as jimme net dan. [/a] sound
hulpinterviewer Jawel. sound
informant Ja it mag allebeide denk ik. sound
hulpinterviewer [v=221] Jo leauwe dat Lisa like mooi is as Anna? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja it sil wel goed weze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij leaut dat Louis en Jan sterker binne dan Geert en Peter? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=245] De lampe doet net meer branden? [/v] sound
informant [a=n] Die is fout dus. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bern dogge hjir net voetbaljen? [/v] sound
informant [a=n] Ook fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lampe net meer? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat soe ikzo net zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet Marie elke joen dansjen? [/v] sound
informant [a=n] Niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Doe de bole even snijde? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge we zo ook net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopkes afwaskje? [/v] sound
informant [a=n] Das ook fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jonge van de mem diet juster hertrouwd is stond achter mij. [/a]

die t
tagging sound
informant [a] De jonge sien mem die juster weer trouwd is stieng achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] De bank wert se op zaten was krekt verve. [a]

wer t
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a] Wie geld heeft mut mij maar wat jaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denkste wiek troffen ha in de stad? [/v]

denkst e wie k
tagging sound
informant [a=j] Nou das wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wat denkste wiet ik troffen ha in de stad? [/v]

denkst e wie t
tagging sound
informant [a=j] Ik zeg altijd wiet ik troffen ha wiet ik troffen ha. [/a]

wie t
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denkt jimme hoe se it oplost he? [/v] tagging sound
informant [a=j] Wat tinkt jim hoet se it oplost he ja dat is goed. [/a]

hoe t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wat tinkt jimme hoet se it oplost he? [/v] sound
informant [a=j] Ja kan allebeide. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wie tinkste wiet ik in de stad troffen he? [/v]

tinkst e wie t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wie tinkste wiek in de stad troffen he? [/v]

tinkst e wie k
tagging sound
hulpinterviewer Volgens mij kant allebeide wel. sound
informant [a=j] Ja ik zit er ook niet zo mee dat it net kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe tinkste hoe se it oplost he? [/v]

tinkst e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hoe tinkste hoet se it oplost he? [/v]

tinkst e hoe t
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ja nou ja kan ook allebeide. [/v] sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij hat sien hannen wasken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij hat sien hemd wosken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroken? [/v] sound
informant [a] Hij hat sien voet brutsen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a] Marie loekte de deken naar har ta. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Soe hij dat daan hewwe kind? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Soe hij dat diend hawwe kind soe kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Soe hij dat daan kind hewwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee das fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Soe hij dat doen kind hewwe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb gjin zin en voerje de kij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat zegst net. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb gin zin om de kij te voerjen. [/a] tagging sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk hij furt is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk datter furt is. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat zegst net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Ik hew him juster nog net zien dus ik zeg ik denk hij is furt? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik denk datter furt is. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=316] Hij wou nog gauw even bij de bakker aan en koopje in broodsje? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] En koopje in broodsje. Om in broodsje te koopjen kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar kij benne verdronken bij de overstroming? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik net aan? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Der denk ik net oan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jonge bin ik mee naar de merk weest. Die rare jonge hek mee naar de merk weest? [/v]

he k
tagging sound
informant [a=j] Nou ja kan ook allebeide wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vindt datsto must sokke dingen net leauwe? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik ha nog nooit zien dat ien boos werde op dizze jonge_ [/v] sound
hulpinterviewer [v] _ik zeg ik leau dizze jonge vinde se allegear wel aardig? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Net ien mei it zien dus ik vind ook net datsto it zien meist? [/v]

dast o
tagging sound
informant [a=j] Ja dat is wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Net ien mei it zien dus ik vind datsto it ook net meist zien? [/v] sound
informant [a=n] Nee fout nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging? [/v] sound
hulpinterviewer [a] It gebeurde doest furt giengst. [/a]

doe st
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent? [/v] sound
informant [a] Ik weet werst geboren benst. [/a]

wer st
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
informant [a] No datst klaar benst kinst gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hij is gean zwemmen? [/v] sound
informant [a=n] Nee wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat hij gean zwemmen is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet dat hij zwemmen gean is? [/v] tagging sound
informant [a=n] Gean is dat zegst net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt ja k? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge wij net. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Persoon a vraagt hebben ze gegeten. Persoon b antwoordt jaanze? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge wij ook net. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Is him dea? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee nee dat hew ik nog nooit sein. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Him is dea? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge we ook net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man diet se roepen hewwe? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Ja dat is wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man die se roepen he? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die it verhaal verteld het? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man diet it verhaal verteld het? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Ja beide ja kan ook allebeide. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat it verhaal verteld het? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man die ik denk dat it verhaal verteld het? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook allebeide. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]F036q[/k][h]333[/h][i]334[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man diet ik denk die se roepen hewwe? [/v]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man diek denk die se roepen he? [/v]

die k
tagging sound
informant [a=j] Kan allebei. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome nooit net? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat se niks ete mei? [/v]

t schijnt
tagging sound
informant [a=j] Ja dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] It lijket wel of der ien in de tuin staat? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] It lijket wel at ien in de tuin staat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan beide ja. [/a] sound
veldwerker [v] Is de een ook gewoner as de andere? [/v] sound
informant [a=n] Nee it is beide gewoon. [/v] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij het de bal gooid in de koer? [/v] sound
informant [a] Het de bal ien de koer gooid. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Sol ik kookje dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Dat hoeft der toch net bij? [/v] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij datst nooit meer verstopje silst? [/v] sound
informant [a=n]] Dat boek beloof mij datst it nooit meer verstopje solst. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij datsto kocht heste? [/v]

datst o
sound
informant [a=n] Nu dat sizzik net. [/a]

siz ik
sound
hulpinterviewer [v=501] Marie sit te parreskilen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja nou dat is wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie sit te beantsjetriedzjen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie sit stoofparren en schille? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is fout. [/a] sound
informant [a] Ja das verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Do bistik in rarenien? [/v]

bist ik raren ien
tagging sound
informant [a=j] Ja dat zeg ik ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hest kocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie het die oppe kermis zien? [/v]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei datsto Piet in boek probeerd hest te verkoopjen? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim dacht dat ik Els probeerd hie in cadeau te jaan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet datsto probeerd hest Marie in boek te verkoopjen? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja das ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik gean gean ik do giest giesto? [/v]

giest o
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij giet giet hij wij geane geane wij jimme geane geane jimme? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Sie geane geane sie?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe ik ook zo zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik gie gieng ik do giengst giengsto hij gieng? [/v]

giengst o
tagging sound
hulpinterviewer [v] Gieng hij wij giengen giengen wij? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Jimme giengen gienge jimme sij giengen giengen sij? [/v] tagging sound
veldwerker [v] Allegear op deselde manier? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant Ja die hie al vrage datsto kwamst. Ja die had al gevraagd dat je kwam. sound
veldwerker [n][v=027] Vertel maar net wiet sij roepe kinnen hie nou die vonden jim dacht ik goed hin? [/v] sound
veldwerker [v] Vertel maar net wit sij roepen hie? [/v]

wi t
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja zeker. [/a] sound
veldwerker [v] Wie sij roepen hie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ook das ook in goeie zin. [/a] sound
veldwerker [v] En vertel maar net wie dat sij roepen hie? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ook. [/a] sound
veldwerker [v] En vertel maar net wie at se roepen hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ook. [/a] sound
veldwerker [v] En vertel maar net wie at dat sij roepen hie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Vertel maar net wie of dat sij roepen hie? [/v] sound
informant [a=n] Ook net zegge we ook net. [/a] sound
veldwerker [v] Wie as dat sij roepen hie?[/v] sound
informant [a=n] Wiet sij wiet. [/a]

wie t
sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] sound
veldwerker [v] Jan herinnert zich dat verhaal wel en jo van jan herinnertem dat verhaal wel? [/v]

herinnert em
sound
informant [a] Zich bruike wij toch net. [/a] sound
informant [a] Zich bruike wij toch net zo hard. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan herinnert sich dat verhaal wel ik leau dat ik it wel zeg. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De timmerman hat gjin spijkers bijem? [/v]

bij em
tagging sound
veldwerker [v] Soenen jo dan ook zegge kinne van de timmerman heeft gjin spijkers bij sich? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zegst nooit sich. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=041] Johanna liet sich meedrijve oppe golven? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja liet sich mei driuwe oppe golven. [/a]

op e
tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe wel kunne. [/a] sound
veldwerker [v=042]Ton beseach sichzelf ris goed in de spiegel?[/v] tagging sound
informant [a] It wurdt wel seind ja. [/a] Sich wordt wel als nederlands leenwoord gezien. sound
veldwerker [v=071]Als we eenvoudig leven leven we gelukkig?[/v] sound
veldwerker [v=072] Als we eerlijk leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] As we earlik libje libje we gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij? [/v] sound
informant [a] Ik leau dat ik groter ben as him. [/a] tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Se leaut datsto eerder thuis benst dan ik. [/a]

datst o
tagging sound
veldwerker [v] En soenen jo die drie tweehonderdzeventien achttien negentien ook nogris in it Frysk vertale wolle? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Se leaut dat wij rijker benne dan sij. [/a] 217 tagging sound
hulpinterviewer [a] Se leaut dat wij rijker benne dan sij. [/a] tagging sound
commentaar218  sound
hulpinterviewer [a] We leauwe dat jimme net zo slim benne as wij. [/a] 219 tagging sound
hulpinterviewer [a] Jim leauwe toch net dat sij armer benne dan jim. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249]De jongen wiens mem juster weer trouwd is?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soek leauk wel zegge kunne. [/a]

soe k leau k
sound
veldwerker [v] En de jongen waans mem juster weer troud is? [/v] sound
informant [a=n] Waans mem nee wa zeggen wij net dat is echt Frysk. [/a] sound
veldwerker [v] En de jonge wie sien mem juster weer trouwd is? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat soek ook wel zegge kenne. [/a] sound
veldwerker [v] En de jonge die sien mem juster weer trouwd is? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat zegge we ook wel. [/a] sound
veldwerker [v] En de jonge wer van de mem juster weer troud is? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Zegge we ook. [/a] sound
veldwerker [v] De jonge wert de mem juster van weer troud is? [/v]

wer t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] De jonge dert de mem juster van trouwd is? [/v]

der t
tagging sound
informant [a=j] Dat zegge we ook. [/a] sound
veldwerker [v] En de jonge wer de mem juster van troud is? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat zegge we ook. [/a] sound
veldwerker [v] En de jonge der de mem juster van trouwd is? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja daar de moeder van ja ook. [/a] sound
veldwerker [v] Misschien nog anderen? [/v] sound
informant [a] De jonge van de mem diet juster weer trouwd is. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v=259] Wiet geld het? [/v]

wie t
sound
informant [a=j] Ja ja hoor. [/a] sound
veldwerker [v] Jo zeiden ook wie at geld het? [/v] sound
informant [a=j] Wie at jild het kinst ook ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wie dat geld het? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] Diet geld het moat mij maar wat jaan? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En die geld het moat mij maar wat geven? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie loekte de deken nei sich toe? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nou sich bruik ik eigenlijk nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=309] De boer had sien nocht wat vant boerkjen af. [/v]

van t
sound
veldwerker [v] Hij heeft altijd gjin zin meer en voerje de kij. [/v] sound
informant [a=n] Hij het gjin nocht meer om de kij te voerjen. [/a] sound
veldwerker [v=316] Jan soe nog vlug even bie de bakker aan en koopje in broodtsje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan soe nog even vlug nei de bakker in broodtsje koopje sound
informant [a=j] Ja dat kan wel hoor. [/a] om-constructie heeft wel voorkeur sound
veldwerker [v=000] De politie soe bijem kome en neem him mee?[/v] bij em sound
hulpinterviewer [a] De politie soe bijem kome ommem mee te nemen. [/a] om em sound
informant [a=n] Net en neem him mee wel? [/v] sound
veldwerker [v=373] Dat is de man diet ik denk dat se roepen ha? [/v]

die t
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Dat is de man die ik denk dat se roepen ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan beide. [/a] sound
veldwerker [v=486] Dat boek beloof mij datst nooit weer verstopje silst? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Beloof mei dast dat boek nooit weer verstopje solst. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Zegge wij net. [/a] sound
veldwerker [v=501] Marie sit te beantsjetriedzjen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Marie sit te beantsjes triedzjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee beantsjetriedzjen. [/a][/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. komt voor : n
vorm: fertel mar net wa-t se roppe kind hie
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor? komt voor : j
vorm: fertel mar net wa at se roppe kind hie
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is sa wis at ien en ien twa is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jonge dy syn mem juster troud is
opmerking: duurt lang, moeilijke zin
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank wer-t se op sieten wie pas ferve
316 Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. IPI kan wel vlgns hulpint., niet voor de inf. komt voor : n
vorm: hij woe fluch nei de bakker om in broadsje te keapjen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dat is de man der-t ik fan tocht dat se dy roppen
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gjinien
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nergens
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
486 Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen! IPI kan wel vlgns hulpint., niet voor de inf. komt voor : n
vorm: dat boek beloof my ferstopje dat noait
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt net mear
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: sels hij wit der gjin oplossing foar
730 Hoe laat is dat eigenlijk? vorm: hoe let is dat
opmerking: niet met klemtoon op dat; twijfel
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meie we wol wite dat wij ek utnoege binne
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: meie we wol wite dat wij ek utnoege binne
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witsto
zin: witsto wat foar waar at it moarn wurdt
opmerking: cluster = witst o
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: do witst
zin: do witst wol datst slim genoch bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: datst
zin: do witst wol datst slim genoch bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bist
zin: do witst wol datst slim genoch bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: sy
zin: sy ha der niks mei noadich
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: elkoar
zin: marie en piet jouwe elkoar in tut
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij him
zin: hij rop alle famylje bij him thus
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der siet in ynbrekker yn dizze kast
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: dan wiis ik dy kast oan; dus niet als expletief
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: juster siet der in ynbrekker yn dizze kast
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: it is krekt as sit der in hun yn dizze kast
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it is krekt as sit der in hun yn dizze kast
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : j
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as jo dat jo libje -
zin: as jo fine dat jo sa libje moa-je foaral sa fierder gean
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
vorm: as elke
zin: as elke dei de dokter belle wurde moat kin ik better ynit sikehus bliuwe
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at sa no en dan
zin: at sa no en dan de dokter ris belle wurde moat is dat net erch
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gean
opmerking: ik gean, do giest, hij giet wij geane; gean ik, giesto, giet-er, geane wij; ik gyng, do gyngst, hij gyn, wij gyngen; gyng ik; gean der even hinne
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean ik
opmerking: ik gean, do giest, hij giet wij geane; gean ik, giesto, giet-er, geane wij; ik gyng, do gyngst, hij gyn, wij gyngen; gyng ik; gean der even hinne
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe giest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giesto
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: jo geane
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geane jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet it
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we geane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim geane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geane
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gean
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gyng
opmerking: giest ipv gyngst opmerkelijk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giesto
opmerking: giest ipv gyngst opmerkelijk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doesto giest
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyng ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe-t jo gyngen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyng hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gyng
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyngen jo
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gyng
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyng it
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it gyg
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyng se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: we gyngen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gyngen jim
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gyngen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyngen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gyngen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyngen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: sis ris wie wie der bij de doar
zin: witsto wie-t de boekdrukkeunst utfun hat
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man wie-t se ropten
zin: dat is de man dy-t se ropten
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t se ropten
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man dy-t it ferhaal fertelde
zin: net wy-t
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t it ferhaal fertelde
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: dat is de man dy ik tocht dat it ferhaal ferteld het
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man dy ik toocht dat se dy ropt hewwe
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dy ik tocht dat se ropt hewwe
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: iedere heit hoopt dat syn bern earlik binne
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: idere mem mient dat se har bern beskermje moat
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik fyn dat iderien dy foto sjen moat
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik fyn dat iderien dy foto - wacht even ju - sjen moat kinne dat sis ik sa net
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: iderien moat dy foto sjen kinne!
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hij smyt alle kapotte spullen furt
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: stikkene spullen
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
vorm: marie sit te parreskilen
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
vorm: te ierpelskilen
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: marie sit te pianospyljen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
vorm: hij sit wer te foarsizzen
zin: dy seit it foar
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
vorm: hij sit wer te foarsizzen
zin: allebeide wol hear
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: hoe hellest it yn-e holle om iten furt te smiten
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: it het gjin sin om de kij furt te bringen
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: jan fynt it fijn om de hele dei te wurkjen
zin: net sitte te wurkjen
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij sal wol wer seure
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij sal wol sitte te seuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: it hus is ferkocht west
opmerking: it is wer oergien (het is weer overgegaan)
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
zin: jan liet sich op-e golven driuwe
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: toon beseach him ris goed yn-e spiegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: edward kin himsels goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan lukte de tekken nei him ta