SAND-data Utrecht (E192p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08073) vertaling: Jan herinnert zun eige dat verhaol wel
opm.: reflexief: z'n eigen
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 01803) vertaling: Jan kan ze eige dat verhaol wel herindere
opm.: reflexief: z'n eigen
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08075) vertaling: Jan herinnert zich dat verhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 01803) vertaling: Merie en Piet zien mekaor voor de kerk
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08075) vertaling: marie en Piet zien mekaar voor de kerk
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08073) vertaling: Marie en Piet zien mekoar voor de kerruk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 01803) vertaling: Toon wast ze eige
opm.: reflexief: z'n eigen
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08075) vertaling: Toon wast zich
opm.: reflexief: zich
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08073) vertaling: Toon waas zun eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08073) vertaling: De timmerman het gi-un spijkers bij um
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 01803) vertaling: De timmerman het gien spijke[r]s bij um
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08075) vertaling: De timmerman heeft geen spijkers bij hem
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 01803) vertaling: Fons zag 'n slang naos um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08075) vertaling: Fons zag een slang naast zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08073) vertaling: Fons zaag un slang noast um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 01803) vertaling: erik liet me voor 'm werreke
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08075) vertaling: Erik liet mij voor hem werken
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08073) vertaling: Erik liet mijn voor um werreku
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08073) vertaling: Johanna liet dur eige meedrijve op de golluvu
opm.: reflexief: haar eigen
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 01803) vertaling: janna liet d'r eige meedrijve op de golleve
opm.: reflexief: haar eigen
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08075) vertaling: Johanna liet zich meedrijven op de golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 01803) vertaling: Toan bekeek ze eige 's goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08075) vertaling: Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08073) vertaling: Toon bekeek zun eige is goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 01803) vertaling: Jan het in twee minute-n-'n biertsie opgedronke
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08075) vertaling: Jan heeft in twee minuteneen pilsje gedronken
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08073) vertaling: Jaan het in twee menute een biertju gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08075) vertaling: Deze schoenen lopen makkelijk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08073) vertaling: Deze schoene lope gemakeluk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 01803) vertaling: Deuze schoene lope makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 01803) vertaling: Eduard ken ze-n-eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08075) vertaling: Eduard kent zichzelf goed
opm.: reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08073) vertaling: Eduaard kent zun eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 01803) vertaling: Ward het gehoord dat 'r foto's van 'm in de etalazie staon
opm.: reflexief: hem
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08075) vertaling: Ward heeft gehoord dat er foto's van hem in de etalge staan
opm.: reflexief: hem
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08073) vertaling: Ward het gehoord daat ur foto's vaan um in de eteloazie stoan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08075) vertaling: Die aardappels schillen niet gemakkelijk
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08073) vertaling: Die aordapels schille niet gemakeluk
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 01803) vertaling: Die aorepels schille wreed
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 01803) vertaling: dat glas breekt as 't op de vloer valt
opm.: (dat onderstreept)
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08075) vertaling: Dit glas breekt als het op de grond valt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08073) vertaling: Dit glaas breek as ut op de grong vaalt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 08073) vertaling: Dokter, leef ik wel gezond genog?
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 08075) vertaling: Dokter. leef ik wel gezond genoeg
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 01803) vertaling: Dokter ma'k alles hebbe
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 01803) vertaling: Al joare leeft-ie van ze vaoder ze erefenis
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 08073) vertaling: Aal joare leeft ie vaan de errefenis vaan ze voader
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 08075) vertaling: Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 08073) vertaling: Di-uze week leef zij op woater en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 08075) vertaling: Zij leeft deze week op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 01803) vertaling: Van 't week leef ze op waoter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 08073) vertaling: Leef het nog?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 08075) vertaling: Leeft het nog
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 01803) vertaling: Leef't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 08075) vertaling: Hoe lang leven jullie nu al van die erfenis
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 01803) vertaling: hoelang levie nou al van die errefenis
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 08073) vertaling: hoelaang leve jullie nou aal vaan die errefenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 08073) vertaling: In Bretaanje leve ze vooraal vaan de visvangs
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 08075) vertaling: In Bretangne leven ze vooral van de visvangst
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 01803) vertaling: In Bretagne hebbe ze d'r brood vooral van de visvangs
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 08073) vertaling: Noa ut i-ute goa ik sloape
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 08075) vertaling: Na het eten ga ik slapen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 01803) vertaling: Na 't tete gaot ik legge
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 08075) vertaling: Kon ik dat wel doen
opm.: d.a.v.
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 01803) vertaling: Zou'k dat wel kenne doen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 08073) vertaling: Zou ik daat wel kenne doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 08073) vertaling: Hij liet zun huies aafbreke
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 08075) vertaling: Hij liet zijn huis afbreken
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 01803) vertaling: Hij liet ze huis afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08075) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kunne werreke
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 01803) vertaling: ik weet dat Jan hard mot kenne wachte
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut daat jaan haart mot kenne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08075) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kunne werreke
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 01803) vertaling: ik weet dat Jan hard mot kenne wachte
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut daat jaan haart mot kenne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08075) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kunne werreke
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 01803) vertaling: ik weet dat Jan hard mot kenne wachte
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut daat jaan haart mot kenne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 2
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 08075) komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 01803) komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 2
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 08073) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 08075) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 01803) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 08075) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 01803) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 08073) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 08075) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 01803) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 08073) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08073) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 2
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 2
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08075) komt voor: j
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 08075) komt voor: n
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 2
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 2
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 08073) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 08075) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 01803) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 08075) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 08073) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08075) komt voor: j
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 08075) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 2
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 08075) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 08073) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 2
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 01803) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 08075) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 08073) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 2,4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 2,4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 01803) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 08075) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 08073) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 08073) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 01803) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 08075) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 01803) komt voor: j
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 08075) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 08073) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 01803) gebr.: 5
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 01803) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 08075) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 08073) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 08075) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 08073) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 01803) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 08075) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 08073) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 08075) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 08073) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 08075) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 08073) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 01803) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4,5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 08075) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 08073) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4,5
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 01803) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 08075) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 08073) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 01803) gebr.: 4
opm.: eddy mot vroeg op kenne staan is gebruikelijk
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 08073) komt voor: n
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 01803) komt voor: n
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 2
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 2
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 08073) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 01803) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 08075) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 08073) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 01803) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 08075) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08075) komt voor: j
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 08075) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 08073) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 01803) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 08075) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 08073) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 01803) vertaling: Jan heb gineen boek meer
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08075) vertaling: Jan heeft geen enkel boek meer
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08073) vertaling: Jan heeft gin boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 01803) vertaling: Jan heb gineen boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 08075) vertaling: Jan heeft geen boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08073) vertaling: Boeken heef jan niet
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08075) vertaling: Jan heeft geen boeken
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 01803) vertaling: Boeke het jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 01803) vertaling: Jan het nie veul cente meer
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08073) vertaling: Jaan heef niey veul geld mir
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08075) vertaling: Jan heeft niet veel geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 01803) vertaling: Gin mens mag d'r over die zaok praote
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08073) vertaling: Dur maag niemaant sprikke over dit probleem
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08075) vertaling: niemand mag over dit probleem spreken
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08075) vertaling: Niemand mag over dit probleem spreken
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 01803) vertaling: Gin mens mag d'r over die zaok praote
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 01803) vertaling: D'r is gin mens die zeg dat-ie komp
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08073) vertaling: Nimaant zeg daat hij komp
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08075) vertaling: Niemand zegt dat hij komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08075) vertaling: Zitten hier nergens muizen?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 01803) vertaling: Zitte d'r hier erreges mui[w]ze
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08073) vertaling: Zitte hier erges muize?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08075) vertaling: Ik geef niks aan een ander
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 01803) vertaling: ik geef niks nie an een aar
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08073) vertaling: Ik gif niks an een aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 01803) vertaling: d'r is gin mens die wil werreke
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08073) vertaling: Nimaant wil werreke
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08075) vertaling: Niemand wil werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08075) vertaling: Wij wisten niet dat hij thuis was
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 01803) vertaling: We wiste niet dat ie thuis was
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08073) vertaling: Hij wiste niet dat hij thui-es waas
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08075) vertaling: Ik wist het ook niet
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 01803) vertaling: ik wis 't ok nie
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08073) vertaling: Ik wis ut ook niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 01803) vertaling: Hij mag mit gin mens prate over die zaok
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08073) vertaling: Hij maag met numaant sprikke over dit probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08075) vertaling: Hij mag met niemand over het probleem spreken
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 01803) vertaling: Jan weet dat ie voor drie ure de waoge mot hebbe gemaok
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08073) vertaling: Jaan wi-ut daat hij voor drie uur de woage gemaak mot hebbe
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08075) vertaling: Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 08073) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 08075) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 01803) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 08073) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 08075) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 08075) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 01803) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 08073) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 08075) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 08073) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 08075) vertaling: Maries auto is kapot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 01803) vertaling: Merie d'r waoge is kepot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 08073) vertaling: Meries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 08075) vertaling: Marie d'r auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 01803) vertaling: Merie d'r waoge is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 08073) vertaling: Merie d'r auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 01803) vertaling: wordt niet gezegd
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 08073) vertaling: Piets auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 08075) vertaling: Piets auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 08075) vertaling: Piet z'n auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 01803) vertaling: Piet ze waoge is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 08073) vertaling: Piet z'n auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 08075) vertaling: Die man zun auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 01803) vertaling: wordt niet gezegd
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 08073) vertaling: Die maans auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 01803) vertaling: Die man ze waoge is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 08073) vertaling: die maan zun auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 08075) vertaling: Die man zun auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08075) vertaling: Die auto is niet van mij maar van hem
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 01803) vertaling: Die auto is niet van main maor van hem
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08073) vertaling: Die auto is niet vaan mijn moar van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 08075) vertaling: De krant van gisteren ligt onder de TV
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 01803) vertaling: De krant van gistere leit onder de TV
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 08073) vertaling: De kraant van gistere leg onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 01803) vertaling: jan is carolien en Christien ze broertje
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 08073) vertaling: jan is karolien en Kristien se broertje
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 08075) vertaling: Jan is karolien en Kristien hun broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 08075) vertaling: Die jongens ze fietsen zijn gestolen
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 01803) vertaling: die jonges d'r fietse zijn gestoale
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 08073) vertaling: Die jonges hunnie fietse zijn gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08075) vertaling: Die moeder van die zussen is op bezoek
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 01803) vertaling: Die zussie d'r moender is bij ze thuijs
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08073) vertaling: Die zussen d'r moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 01803) vertaling: Die waoge is van Willum
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 08073) vertaling: Die auto is vaan Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 08075) vertaling: Die auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 08075) vertaling: Die fiets is van mij
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 01803) vertaling: Die fiets is vanmijn
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 08073) vertaling: die fiets is vaan mijn
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08075) vertaling: Hij mag met niemand over dit probleem spreken
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 01803) vertaling: Hij mag mit gin mens over die zoak proate
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08073) vertaling: hij maag met niemaant spikke over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 08073) vertaling: Ik wil niemaant kwetse
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 08075) vertaling:
opm.: twijfelgeval vertaling
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 08073) vertaling: Ut is jammer daat wij niet magge komme
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 08075) vertaling:
opm.: twijfelgeval vertaling
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 01803) vertaling: 't is jammer dawwe niet magge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 08075) vertaling:
opm.: twijfelgeval vertaling
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 01803) vertaling: Da goa'k nie doen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 08073) vertaling: Daat goa ik niet doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 08073) vertaling: Ik heb niet gewerk
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 08075) vertaling:
opm.: twijfelgeval vertaling
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 01803) vertaling: ik heb nie gewerrek
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 08073) vertaling: Nog moar paas haat hij ut verteld of Merie begon te huile
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 08075) vertaling: Hij had het nog maar net verteld of Marie begon te huilen
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 01803) vertaling: Koud had ie 't gezeg of Merie begon te janke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 08073) vertaling: Goa die bestelling nou moar ophoale
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 01803) vertaling: Goat doie bestelling nou moar ophoale
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 08075) vertaling:
opm.: twijfelgeval vertaling
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 08075) vertaling:
opm.: twijfelgeval vertaling
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 08073) vertaling: Hij werrek niet
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 01803) vertaling: Hij werrek nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 08075) vertaling: Ik verbied je om hier te komen
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 08073) vertaling: Ikverbied je om hier te komme
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 01803) vertaling: woag 't nie om hier de komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 08073) vertaling: Jaan verhinderde daat we Merie belde
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 01803) vertaling: Jan stak d'r stokkie voor dawwe merie belde
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 08075) vertaling:
opm.: twijfelgeval vertaling
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08075) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: kunnen (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01803) fragment: af te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: kunnen (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08075) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: kunnen (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01803) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08075) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08075) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01803) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: kunnen (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01803) fragment: af te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08073) fragment: die (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08075) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08075) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08075) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08073) komt voor: n
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08075) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01803) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08075) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 01803) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08073) fragment: te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01803) fragment: azzie (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: Wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01803) fragment: dan (2)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08075) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: Wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01803) fragment: dan (2)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08075) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: Wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01803) fragment: azzie (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08075) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08075) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08073) fragment: Wanneer (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01803) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01803) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01803) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08073) komt voor: n
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01803) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08075) fragment: dat we (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 08073) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 01803) fragment: dan (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 01803) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 08075) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 01803) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 01803) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08075) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08073) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 01803) fragment: als (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 01803) fragment: as (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08073) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08073) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 01803) fragment: as (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08073) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 01803) fragment: als (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08073) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 01803) fragment: als (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08075) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08073) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 01803) fragment: als (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 01803) fragment: azzewij (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08073) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08073) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 01803) fragment: azzewij (1)
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08073) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08073) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08073) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08075) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08073) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 01803) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08075) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 01803) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 01803) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08073) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 01803) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 01803) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08075) fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 01803) komt voor: n
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08073) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 01803) komt voor: n
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08075) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08073) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08075) fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08075) fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08075) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 01803) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 01803) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 01803) fragment: d'r (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 08073) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 01803) fragment: d'r (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01803) fragment: alsdat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01803) fragment: alsdat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01803) fragment: alsdat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08075) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01803) fragment: dan (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01803) fragment: dan (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01803) fragment: dan (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01803) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01803) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01803) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08073) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 08073) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 01803) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08073) fragment: wanneer (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08073) fragment: wanneer (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08073) fragment: wanneer (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 01803) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08073) fragment: of dat (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08073) fragment: of dat (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08073) fragment: of dat (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08075) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08073) fragment: of (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08073) fragment: of (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08073) fragment: of (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut daat jullie op niemaant boos zijn
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 08075) vertaling: IK weet dat jullie op niemand boos zijn
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 01803) vertaling: Ik weet dat jullie op gin mens kwaod zijn
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 01803) vertaling: k weet dazze nerreges groos mee is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut daat zij op niks trots is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 08075) vertaling: Ik weet dat zij nergens trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 08073) vertaling: Els denkt daat ut niet gemakeluk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 08075) vertaling: Els denkt dat 't niet gemakkelijk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 01803) vertaling: Els denkt dat 't nie makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut daat ik te loat ben en jij niet
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 08075) vertaling: Ik weet dat ik te laat ben en jij niet
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 01803) vertaling: 'k weet dat ik te loat ben en jij nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 01803) vertaling: Jew weet toch dat hij mot werreke en ik nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 08073) vertaling: Je wi-ut toch daat jij mot werreke en ik neit
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 08075) vertaling: Je weet toch dat jij moet werken en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 08073) vertaling: Iedereen denkt daat hij noar hui-es goan en daat hunnie nog magge blijve
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 08075) vertaling: Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 01803) vertaling: Iederendeen denk dawwij na huis toegoan en dat zij nog magge blijve
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 08073) vertaling: Ut is jammer daat hij komp en daat zij weggoat
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 08075) vertaling: Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 01803) vertaling: 't is jammer dat hij komp en dat zij weggoat
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 08075) vertaling: Ik denk dat Lisa ziek is
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 01803) vertaling: Ik denk dan Lisie ziek is
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 08073) vertaling: ik denk dat Lisoa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 08073) vertaling: Ik denk daat pieter en Liesie goan trouwe
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 08075) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 01803) vertaling: ik denk dan piet en lisie gaon trouwe
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 08075) vertaling: dat doet ie
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 08073) vertaling: Dat doet hij
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 01803) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 08075) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 08073) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 01803) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08075) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08073) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 01803) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 08073) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 01803) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 08075) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 01803) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 08075) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 08073) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 01803) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 08073) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 01803) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 08075) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 08075) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 08073) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 01803) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 01803) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 08073) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 08073) komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 08075) komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 01803) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 08073) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 01803) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 01803) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 08075) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 08073) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 08073) komt voor: n
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 01803) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 01803) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 08073) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 01803) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 08073) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 08075) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 08073) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 01803) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 01803) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 08073) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 01803) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 08073) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 08073) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 01803) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 01803) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08075) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08073) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08073) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 01803) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08075) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08075) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08073) vertaling: Doe ut broood effe snije
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08073) vertaling: Doe ut broood effe snije
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 01803) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 01803) fragment: wie ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08075) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08073) fragment: diens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 01803) fragment: die ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08075) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08075) fragment: van wie de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08073) fragment: diens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08073) fragment: die zijn (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 01803) fragment: die ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 01803) fragment: wie ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08075) fragment: van wie de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08073) fragment: die zijn (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 01803) fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08075) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08073) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08075) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08075) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08073) komt voor: n
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08075) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08075) fragment: waar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08075) komt voor: j
fragment: welke (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08073) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08075) komt voor: j
fragment: welke (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08075) fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 01803) fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08073) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08073) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08073) fragment: welke (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08075) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08073) fragment: welke (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 01803) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08073) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 01803) fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08073) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08075) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08073) fragment: welke (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08075) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08073) fragment: welke (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 01803) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08073) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 01803) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08073) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 01803) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08075) fragment: wat (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 01803) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 01803) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 01803) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 01803) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08073) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 01803) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08073) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 01803) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08075) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08073) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08073) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 01803) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08075) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08073) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 01803) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 01803) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08073) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 01803) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 01803) vertaling: Wie denkie da'k in de stad gezien heb
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08073) vertaling: Wie denkie daat ik in de staad ontmoet heb?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08075) vertaling: Weet je wie ik in de stad gezien heb
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08073) vertaling: Hoe denke jullie daat hunnie ut hebbe opgelos?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08075) vertaling: Hoe denken jullie dat ze het hebben opgelost
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 01803) vertaling: Hoe denkie dazze-n-'t hebbe opgelos
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08073) vertaling: Hoe denk u daat hunnie ut hebbe opgelos?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08075) vertaling: Hoe denk je dat ze het hebben opgelost
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 01803) vertaling: Hoe denkie dazze-n-'t hebbe opgelos
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 01803) vertaling: Magda weet nie wie dawwe wille belle
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 08073) vertaling: Maagdoa w-ut niet wie dat wij wille belle
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 08075) vertaling: Magda weet niet wie wij willen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 08073) vertaling: Weet iemand wie wij geroepe hebbe?
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 08075) vertaling: Weet iemand wie wij geroepen hebben?
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 01803) vertaling: Weet iemand wie of we hebbbe groepe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08073) vertaling: Wie denk je daat ik in de staad ontmoet heb?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08075) vertaling: Weet je wie ik in de stad ontmoet heb?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 01803) vertaling: Wie denkie da'k in de stad gezien heb
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 01803) vertaling: Wie denkie da'k in de stad gezien heb
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08075) vertaling: Weet je wie ik in de stad ontmoet heb
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08073) vertaling: Hij heef ze haande gewase
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08075) vertaling: Hij heeft zijn handen gewassen
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 01803) vertaling: Hij het ze hande gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08073) vertaling: Hij heef ze hemp gewase
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08075) vertaling: Hij heeft zijn hemd gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 01803) vertaling: Hij het ze hemd gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08073) vertaling: Hij heef un hoet op ze hoof
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08075) vertaling: Hij heeft een hoed of zijn hoofd
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 01803) vertaling: Hij het 'n hoei op ze hoof
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 01803) vertaling: Hij het 'n knijer op ze hemp
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08073) vertaling: Hij heef een vlek op ze hemp
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08075) vertaling: Hij heeft een vlek op zijn hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08073) vertaling: Hij hef ze bi-un gebroke
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08075) vertaling: Hij heeft zijn been gebroken
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 01803) vertaling: Hij het ze been broke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08073) vertaling: Ze heef dur eige pijn gedoan
opm.: reflexief: haar eigen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08075) vertaling: Hij heeft zich bezeerd
opm.: reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 01803) vertaling: Zij het d'r eige zeer gedaon
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 01803) vertaling: Mtrok de deke na d'r toe
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08073) vertaling: Marie trok de deken noar de eige toe
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08075) vertaling: Marie trok de deken naar zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 08073) vertaling: Luc wi-ut dat dur foto's van zun eige te koop zijn
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 08075) vertaling: Luc weet dat er fotovan hemzelf te koop zijn
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 01803) vertaling: Luc weet dat 'r forto's van 'm te koop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08073) vertaling: jij herinnert je eige toch wel daat we toen door daat bos hi-un zijn gelope
opm.: reflexief: je eigen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08075) vertaling: Jij herinnert je toch nogwel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen
opm.: reflexief: je
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 01803) vertaling: Je ken je eige toch nog wel herindere dauw toen deur dat bos heen lope zijn
opm.: reflexief: je eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 01803) vertaling: Ik ken me eige nog goed herindere dat Merie d'r waoge kepot was
opm.: reflexief: m'n eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08073) vertaling: Ik herinner me eige daat de auto van Merie kepot was
opm.: reflexief: m'n eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08075) vertaling: Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08073) vertaling: Ze herinnert dur eige daat ie aas een varreke zaat te itte
opm.: reflexief: haar eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08075) vertaling: Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten
opm.: reflexief: zich
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 01803) vertaling: Ze ken d'r eige herindere dat-ie as 'n varreke zat te ete
opm.: reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 08073) vertaling: Wij herinnere ons eige wil daat Jaan ze boeke gestole woare, moar hunnie herinnere dun eige daat niet
opm.: reflexief: ons eigen reflexief: hun eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 08075) vertaling: Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herineren het zich niet
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 01803) vertaling: We kenne ons eige wel herindere dat die boeke van jan 'm afgestole ware , maor zij kenne 't d'r eige niet herinderen
opm.: reflexief: ons eigen reflexief: haar eigen
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 01803) vertaling: kejje je eige nog herindere dawwe jan op de marrek zaoge
opm.: reflexief: je eigen
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08073) vertaling: Herrineere jullie je eige nog daat we Joan op de maarek gezien hebbe
opm.: reflexief: je eigen
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08075) vertaling: Herinneren jullie je ng dat we Jan op de markt gezien hebben
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 08073) vertaling: Hij heef zun eige een ongeluk gewerrek
opm.: reflexief: z'n eigen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 08075) vertaling: Hij heeft zich een ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: zich
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 01803) vertaling: Hij het ze eige 't laploazerus gewerrek
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08073) vertaling: Hij voelde zun eige door ut ijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08075) vertaling: Hij voelde dat hij door het ijs zakte
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 01803) vertaling: hij voelde ze-n-eige door 't ijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01803) vertaling: Zou hij dat gedaon kenne hebbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01803) vertaling: Zou hij dat gedaon kenne hebbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01803) vertaling: Zou hij dat gedaon kenne hebbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08075) vertaling: Zou hij dat gedaan kunnen hebben?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01803) vertaling: Zou hij dat hebbe kenne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01803) vertaling: Zou hij dat hebbe kenne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01803) vertaling: Zou hij dat hebbe kenne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08073) vertaling: `Zou ie daat gedoan kenne hebbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01803) vertaling: Zou hij dat gedoan gekend hebbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01803) vertaling: Zou hij dat gedoan gekend hebbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01803) vertaling: Zou hij dat gedoan gekend hebbe
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01803) fragment: gekanne (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01803) fragment: gekend (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01803) fragment: gekend (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01803) fragment: gekend (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08075) fragment: gekund (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01803) fragment: gekond (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01803) fragment: gekond (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01803) fragment: gekond (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08073) fragment: gekend (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01803) fragment: gekanne (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01803) fragment: gekanne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08073) fragment: gedoan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 01803) fragment: gedaon (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08075) fragment: gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08073) komt voor: n
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 01803) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08073) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 08073) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 01803) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 08073) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 01803) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 01803) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 08073) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 08073) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 01803) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 01803) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 08073) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 01803) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 08073) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 08073) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 01803) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 01803) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 08073) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 01803) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 08073) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 08073) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 01803) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 08075) komt voor: n
gebr.: 1
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08073) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08075) vertaling: We gaan naar de schuur en voeren de koeien
komt voor: j
opm.: twijfelgeval IPI
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 01803) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08075) vertaling: We gaan naar de schuur en voeren de koeien
komt voor: j
opm.: twijfelgeval IPI
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08075) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08073) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 01803) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 01803) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08075) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08073) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08073) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 01803) vertaling: Ik deng hij is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08075) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 01803) vertaling: Ik deng hij is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08075) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 01803) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08073) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08075) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 01803) vertaling: 'k weet hij is weg
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08073) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08073) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08075) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 01803) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08075) vertaling: Alle koeien van Marie zijn verdronken bij de overstroming
komt voor: j
opm.: d.a.v.
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 01803) vertaling: Merie al d'r koeje zijn verdronke bij de overstroming
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08075) vertaling: Alle koeien van Marie zijn verdronken bij de overstroming
komt voor: j
opm.: d.a.v.
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08073) vertaling: Merie aal dur koeie zijn verdronke bij de overstroming
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08075) vertaling: Ik weet niets van kaas maken
komt voor: j
opm.: d.a.v.
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 01803) vertaling: kaos maoke weet 'k niks van
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08075) vertaling: Ik weet niets van kaas maken
komt voor: j
opm.: d.a.v.
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08073) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08073) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08075) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 01803) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 01803) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08073) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08075) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08075) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 01803) vertaling: De wat voore hejje al weggebroacht
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08073) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08073) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08075) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 01803) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 01803) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08073) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08075) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08075) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 01803) vertaling: Ik weet dat jan naor de marrek het geweest
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08073) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08073) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08075) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 01803) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08073) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08075) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 01803) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08075) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 01803) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08073) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08073) vertaling: Hij deed zun eige voor daat ie net uit zun bed kwaamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08073) vertaling: Hij deed zun eige voor daat ie net uit zun bed kwaamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08075) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 01803) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08073) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08075) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 01803) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08073) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08075) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 01803) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08073) vertaling: In die tijd leefde ik dur op los
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 01803) vertaling: In die tijd leefde-n-ik d't maor op los
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08075) vertaling: Toen leefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08075) vertaling: Hij leefde vroeger als een beest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08073) vertaling: Vroeger leefde hij aas een bees
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 01803) vertaling: Broeger leefde-n-ie as 'n bees
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 01803) vertaling: Doar leefde we as God in Frankrijk
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 08075) vertaling: Wij leefden daar als god in Frankrijk
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 08073) vertaling: Doar leefde we aas god in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08073) vertaling: Niemaand maag ut zien dus ik vin daat jij ut ook niet maag zien
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 01803) vertaling: Gin mins die 't zien mag, du 'k vin dajjij 't ook nie zien mag
opm.: Twijfelgeval voegwoordvervoeging
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08075) vertaling: Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 01803) vertaling: 't gebeurde toejje weggong
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08075) vertaling: Toen je wegging gebeurde het
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08073) vertaling: Ut gebeurde toen je wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 01803) vertaling: Ik weet waor ovvie gebore bin
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08075) vertaling: Ik weet waar je geboren bent
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut woar je gebore ben
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08073) vertaling: Nou je kloar ben, maag je goan
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 01803) vertaling: Nou dajje klaor ben, maggie gaon
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08075) vertaling: Je mag gaan nu je klaar bent
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 01803) vertaling: Doordan Merie was overleeje het 'r man Annechie niet meer kenne hellepe
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08075) vertaling: Doordag Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08073) vertaling: doordaat Merie overlede waas, heef dur maan Anna niet mir kenne hellepe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut daat ie is goan zwemme
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08075) vertaling: Ik weet dat hij is gaan zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 01803) vertaling: 'k weet dat ie gaon zwemme-n-is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 08073) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 08075) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 01803) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 08073) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 08075) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 01803) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 08073) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 08075) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 01803) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 08075) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 01803) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 08073) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 01803) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08073) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08075) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08073) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08075) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 01803) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 01803) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08073) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08075) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 08075) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 08075) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08075) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 01803) vertaling: Met zuk weer je ken nie veul doen
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08073) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 01803) vertaling: Met zuk weer je ken nie veul doen
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 01803) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08075) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08073) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 08075) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 08073) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 01803) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 01803) vertaling: 'k wil 'm noait meer zien omdat-ie me bedroge het
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08075) vertaling: Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen
komt voor: j
opm.: twijfelgeval vertaling
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08073) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08075) vertaling: Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen
komt voor: j
opm.: twijfelgeval vertaling
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 01803) vertaling: 'k wil 'm noait meer zien omdat-ie me bedroge het
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08075) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 01803) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08073) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08073) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08075) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 01803) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 01803) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08073) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08075) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08073) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08075) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 01803) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08073) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08075) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 01803) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 01803) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 08073) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 08075) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 08073) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 08075) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 01803) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08075) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: wie of (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: wie of (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08075) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08075) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: dat die (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: dat hij (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08075) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: dat hij (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: dat die (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: dat hij (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08075) fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: dat die (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: dat hij (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08073) fragment: dat die (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01803) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08075) fragment: van wie (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08075) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08075) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08075) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08075) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01803) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08073) fragment: die (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 01803) fragment: waor of (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08073) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08075) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08075) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 01803) fragment: die (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08073) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08073) fragment: waar (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08073) fragment: dat (2)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08075) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08073) fragment: dat (2)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08075) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08075) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08073) fragment: waar (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08075) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 01803) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 01803) fragment: dat (1)
opm.: Twjfelgeval tussen D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08073) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08073) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08075) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08075) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 01803) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08073) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 01803) fragment: dat (1)
opm.: Twjfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 01803) fragment: wat (1)
opm.: Twjfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08075) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08073) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 01803) fragment: wat (1)
opm.: Twjfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08075) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08075) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08073) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 01803) fragment: dat (1)
opm.: Twjfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08075) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08073) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08073) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 01803) fragment: Wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08073) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08073) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08075) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08073) fragment: die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08075) fragment: wier (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08075) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08073) fragment: wiens (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08075) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08073) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 01803) fragment: die d'r (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08075) fragment: wier (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08073) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08073) fragment: wiens (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk dan Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk dan Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk dan Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08073) vertaling: Piet denk daat jan en Merie op niemaant niet boos zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08075) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie niet boos zijn op niemand
betekenis: geen negative concord
opm.: twijfelgeval negatieve concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk as dat Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk as dat Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk as dat Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk as dat Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08073) vertaling: Piet denk daat jan en Merie op niemaant niet boos zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08075) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie niet boos zijn op niemand
betekenis: geen negative concord
opm.: twijfelgeval negatieve concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk dat Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk dat Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk dat Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk dat Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 01803) vertaling: Piet denk dan Jan en marie op niemand kwaad zijn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk dan we nooit niemand gin prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk dan we nooit niemand gin prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk dan we nooit niemand gin prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk dan we nooit niemand gin prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08073) vertaling: Wim denk daat we nooit niemaant een prijes geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08075) vertaling: Wim denkt dat we nooit iemand een prijs geven
betekenis: geen negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk dat we nooit niemand 'n prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk dat we nooit niemand 'n prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk dat we nooit niemand 'n prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk dat we nooit niemand 'n prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk asdat we nooit niemand gin prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk asdat we nooit niemand gin prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk asdat we nooit niemand gin prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 01803) vertaling: Willem denk asdat we nooit niemand gin prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08073) vertaling: Wim denk daat we nooit niemaant een prijes geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08075) vertaling: Wim denkt dat we nooit iemand een prijs geven
betekenis: geen negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 01803) vertaling: 't is waor dazze nie met Merie magge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 01803) vertaling: 't is waor dazze nie met Merie magge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 01803) vertaling: 't is waor dazze nie met Merie magge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 01803) vertaling: 't is waor dan ze nie met Merie magge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08073) vertaling: Het is woar daat ze moge niet met Merie proate
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 01803) vertaling: 't is waor dan ze nie met Merie magge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 01803) vertaling: 't is waor dan ze nie met Merie magge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08075) vertaling: Het is waar dat ze niet met Marie mogen praten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 01803) vertaling: 't is waor dat ze nie met Merie magge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08073) vertaling: Het is woar daat ze moge niet met Merie proate
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 01803) vertaling: 't is waor dat ze nie met Merie magge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 01803) vertaling: 't is waor dat ze nie met Merie magge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08075) vertaling: Het is waar dat ze niet met Marie mogen praten
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08075) vertaling: nergens
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08073) vertaling: nerregus
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 01803) vertaling: nerreges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 01803) vertaling: niemand
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08075) vertaling: niemand
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08073) vertaling: niemaant
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08073) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 01803) vertaling: noait
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08075) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08075) vertaling: niets
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 01803) vertaling: niks niet
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08073) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 01803) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 01803) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 01803) vertaling: niks niet
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 01803) vertaling: gineen
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08075) vertaling: geen enkele
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08073) vertaling: gi-un i-un
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08073) vertaling: Zeg um niet daat ik noar buiten ben gewees
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08075) vertaling: Vertel hem niet dat ik buiten ben geweest
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 01803) vertaling: zeg nie teuge-n-em da'kj na buiten ben gewees
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08073) vertaling: Niet vertellu daat je een kedo voor um heb gekoch
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08075) vertaling: Vertel hem niet dat ik een cadeau vorohem heb gekocht, hoor!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 01803) vertaling: Niet zegge daj 'n kedeauchie voor 'm het gekoch hoor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08073) vertaling: Weet je niet daat ie gevale is?
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08075) vertaling: Weet je niet dat hij gevallen is?
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 01803) vertaling: Witsjenie dat-ie gevalle-n-is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 08075) vertaling: Wendy probeerde niemand pijn te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 01803) vertaling: Wendy prebeerde om niemand kwaad te maoke
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 08073) vertaling: Wendy probeerde om niemaant pijn te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08073) vertaling: 't Schijnt daat ze niks maag ete
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08075) vertaling: 't schijnt dat ze niets mag eten
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 01803) vertaling: Schijnbaor mag ze niks hebbe
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 01803) vertaling: Schijnbaor mag ze niks hebbe
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 08073) vertaling: Ze schijnt niks te magge ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 08075) vertaling: 't schijnt dat ze niets mag eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08075) vertaling: Ze zijn de hele dag bezig om elkaar te pakken te krijgen
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 01803) vertaling: Ze prebere al de hele dag om mekaor te belle
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08073) vertaling: Ze prebere de hille daag om mekoar op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08073) vertaling: Het beloof weer een mooie daag te worde
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08075) vertaling: Het belooft weer een mooie dag te worden
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 01803) vertaling: 't lijk weer 'n moaje dag te worden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 01803) vertaling: Meschien kejje beter nog effe wachte
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08073) vertaling: 't Is messchien beter om nog effe te waachte
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08075) vertaling: t Is misschien beter om nog even te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08075) vertaling: We hadden geluk : we vonden hem direct terug
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 01803) vertaling: we hadde-n-'t geluk dawwe-n-'m medeen terugvonde
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08073) vertaling: We hade 't geluk om um direc terug te vinde
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 01803) vertaling: As de kippe n krem zien, worde ze bang
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08073) vertaling: Aas de kippe een vaalk zien, zijn ze baang
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08075) vertaling: Als de kippen een valk zien, zijn ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08073) vertaling: As we de aardappels niet kenne verkope, zitte we in de probleme
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08075) vertaling: Als we de aardappelen net kunnen verkopen, zitten we in de problemen
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 01803) vertaling: Awwe de erepels niet kenne vekope, hewwe-n-meleur
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 08073) vertaling: Aas jullie hem niet meeneme word ik kwoad
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 08075) vertaling: Als jullie hem niet meenemen dan word ik kwaad
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 01803) vertaling: As jullie-n-'m niet meeneme wor ik kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08075) vertaling: Hij wist het
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 01803) vertaling: Hij wis 't
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08073) vertaling: hij wis ut
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08073) vertaling: Op dit fi-us wordt er veel gedaan
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08075) vertaling: Op dit feest wordt veel gedanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 01803) vertaling: Op dit feust wordt veul gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08073) vertaling: Nou wordt ur alenig nog moar brod verkoch in die winkel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08075) vertaling: Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 01803) vertaling: Nou wor d'r allenig nog maar brood verkoch in die winkel daorzo
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08075) vertaling: Als hijmet de fiets komt, zal hij wel laat zijn
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 01803) vertaling: As-tie met de fiets komt, zal die wel loat weze
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08073) vertaling: As ire met de fiets komp, zaal die wel loat zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08073) vertaling: Aas je tijd heb, komp daan ins een kirtje laangs
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08075) vertaling: Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 01803) vertaling: Azzie tijd heb, kom dan 's bij me an
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08073) vertaling: Aas ik rijk ben, koop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08075) vertaling: Als ik rijk ben, dan koop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 01803) vertaling: A'k rijk ben, koop ik 'n dure waoge
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 08075) komt voor: n
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 01803) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 01803) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08075) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08073) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08075) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08073) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 01803) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08075) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08073) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 01803) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08073) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 01803) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08075) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08075) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08073) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 01803) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08075) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08073) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 01803) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08073) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 01803) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08075) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08075) komt voor: j
opm.: twijfelgeval vertaling
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08073) vertaling: ik heb hem ut gegeve
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 01803) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08073) vertaling: ik heb hem ut gegeve
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08073) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08075) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 01803) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08073) vertaling: Marie het gezeg daat jij geprobeerd heb een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01803) vertaling: Merie het gezeg dat jij geprebeerd het 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08075) vertaling: Marie heeft gezeg dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08073) vertaling: Merie het gezeg daat jij het geprobeerd een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08075) vertaling: Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01803) vertaling: Merie het gezeg dajje geprebeerd het 'n liedsie te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08075) vertaling: Marie heeft gezeg dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08073) vertaling: Merie het gezeg daat jij het geprobeerd een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01803) vertaling: Merie het gezeg dajje geprebeerd het 'n liedsie te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08073) vertaling: Marie het gezeg daat jij geprobeerd heb een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01803) vertaling: Merie het gezeg dat jij geprebeerd het 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08075) vertaling: Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 01803) vertaling: Merie het gezegd dat jij geprebeerd het haor 'n boek te geve
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08073) vertaling: Merie het gezeg daat jij hoar heb geprobeerd een boek te geve
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08075) vertaling: Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt haar een boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 01803) komt voor: j
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 3
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 2
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: met 'te'
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 01803) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: met 'te'
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 2
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08075) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08073) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 01803) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08073) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 01803) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08075) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08073) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 01803) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08075) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08075) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08073) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 01803) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 01803) komt voor: j
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 01803) vertaling: Die lui van de stad, die hebbe hier veul huze gebouwd
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08073) vertaling: Die vaan de staad, die hebbe hier veul huize gebouwd
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08075) vertaling: de mensen uit de stad hebben hier veel huizen gebouwe
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 01803) vertaling: An die nieuwe vaort daor zieje nooit gien mens meer
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 08073) vertaling: aan die nieuwe voart, doar zie je gin mens meer
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 08075) vertaling: Je ziet geen mens meer aan de nieuwe vaart
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08075) vertaling: Gisteren is Jan hier geweest
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 01803) vertaling: Gistere is Jan hier gewees
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08073) vertaling: gisteren is Jaan hier gewi-us
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08073) vertaling: De daag daat Jaan belde, waas ik niet thuies
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08075) vertaling: Ik was niet thuis op de dag dat Jan belde
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 01803) vertaling: De dag dat jan eblde ws ik nie thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 01803) vertaling: Jozeo, die zou ik nooit vraoge langs de koame
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 08073) vertaling: Jef, die zou ik nooit uitnooiige
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 08075) vertaling: Ik zou Jef nooit uitnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08075) vertaling: Marie zou zoiets nooit doen
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 01803) vertaling: Merie die zou dat nooit doen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08073) vertaling: Merie, die zou zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08073) vertaling: Bert, die drinkt wel us een gloassie te veul
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08075) vertaling: Bert drinkt wel eens een glas te veel
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 01803) vertaling: Bettes die drinkt wels 's 'n gloassie teveul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08075) vertaling: Ik zou martha wel eens bij mij thuis willen uitnodigen
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 01803) vertaling: Martha die zou bij me thuis bes wel 's kenne komme
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08073) vertaling: Maarthaa, die zou ik wel us bij mij thuies wille uitnooiige
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08075) vertaling: Ik zou dat huis nooit willen kopen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 01803) vertaling: Dat huis dat zou ik noait wille koape
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08073) vertaling: daat huis, daat zou ik nooit wille kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08073) vertaling: Dat huis, dat staat doar al vijftig joar
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08075) vertaling: Dat huis staat al 50 jaar daar
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 01803) vertaling: Dat huis dat staot 'r al vijftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 08073) komt voor: n
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 08075) komt voor: n
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 2
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 01803) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 2
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 08075) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 08075) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 08073) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 01803) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 08075) komt voor: n
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 08073) komt voor: n
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 01803) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 08075) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 08073) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 01803) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 08075) komt voor: n
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 08073) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 08075) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 08073) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 01803) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 08075) komt voor: n
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 08073) komt voor: n
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 01803) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 08075) komt voor: n
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 08073) komt voor: n
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 01803) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 08075) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 08073) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 01803) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 08073) vertaling: Het gunther gebeld?
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 08075) vertaling: Heeft Gunther gebeld?
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 01803) vertaling: Het Gunther gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 08073) vertaling: paas op!
473 (z11b) En pas op! (inf. 08075) vertaling: Pas op!
473 (z11b) En pas op! (inf. 01803) vertaling: 'kuit
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 01803) vertaling: 't was maor net goed genoeg
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 08073) vertaling: Ut was moar net goed genog
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 08075) vertaling: t was maar net goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 08073) vertaling: Maarjo het nou meer koeie aas daat ze vroeger haat
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 08075) vertaling: Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 01803) vertaling: Marjo het nou meer koeie as vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 08073) vertaling: Aas Suzaanne haat kenne komme daan haad ze dat gedoan
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 08075) vertaling: Als susanne had kunnen komen dan had ze dat gedaan
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 01803) vertaling: As sanna had kenne komme da had zen-'t gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 01803) vertaling: Zij is de beste dokteres, die ik kan wair
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 08073) vertaling: Zij is de beste dokkter die ik ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 08075) vertaling: Zij is de beste dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 08073) vertaling: Voor je wat weggooit, mot je efiies belle
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 08075) vertaling: Voor je iets weggooit moet je even bellen
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 01803) vertaling: voorrie iets weggooi moj' effe belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 08073) vertaling: Hier is ales waat ik gekrege heb
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 08075) vertaling: Hier is alles wat ik gekregen heb
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 01803) vertaling: Hier is alles wa'k gehad heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 01803) vertaling: Jan is te erreg dat-ie wat an ze kindere geef
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 08073) vertaling: jaan is te gierig om iets aean ze kindere te geve
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 08075) vertaling: Jan is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08073) vertaling: Aasof jij iets vaan voetbale wi-ut!
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08075) vertaling: Alsof jij iets van voetballen weet!
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 01803) vertaling: Wah weet jij nou al van voetballe af
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 08073) vertaling: daat beok leit neer
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 08075) vertaling: Dat boek leg neer!
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 01803) vertaling: Lig da boek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 08075) vertaling: Als je echt niet kunt wachten , dan kom je maar
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 01803) vertaling: Azzie illijk waor nie ken wachte, kom den moar
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 08073) vertaling: Aas je ech nie ken waachte daan komp moar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut daat Jaan de dokter haat kenne roepe
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08075) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter had kunenn roepen
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 01803) vertaling: 'k weet dat jan de dokter had kenne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 08073) vertaling: Ik wi-ut daat jaan de dokter kon geroepe hebbe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 08075) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter geroepen kon hebben
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 01803) vertaling: 'k weet dat Jan de dokter geroepe kon hebbe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08073) vertaling: Hij zei daat ik ut haat moete doen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08075) vertaling: Hij zei dat ik het had moeten doen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 01803) vertaling: Hij zee da'k 't had moette doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 08073) vertaling: Hij zei daat ik ut moes gedoan hebbe
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 08075) vertaling: Hij zei dat ik het gedaan moest hebben
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 01803) vertaling: Hij zee da'k 't geadon mos hebbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 08073) vertaling: hij is vorige wi-uk door dokter Mertes geopereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 08075) vertaling: Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 01803) vertaling: Vorige eek is tie door dokter mertens gehollepe
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 08073) vertaling: Hij wordt morrege door dokter Mertes geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 08075) vertaling: Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 01803) vertaling: Hij wordt mmorregedoor dokter mertens gehollepe
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08073) vertaling: Ik denk dat je vil weg zou motte gooie
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08075) vertaling: Ik denk dat je veel zou moeten weggoien
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 01803) vertaling: Ik denk dajje veul weg zou motte goaje
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08075) vertaling: Ik denk dat je veel zou moeten weggoien
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08075) vertaling: Het is dom om zulke dure dingen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08073) vertaling: Ut is dom om zukke dure dinge weg te gooie
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 01803) vertaling: Je ben nie wijs daj zukke dure dinge weggooi
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08075) vertaling: Het is dom om zulke dure dingen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08075) vertaling: Hij is alle kapotte spullen aan het weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08073) vertaling: Hij is ale kepotte spulle weg an ut gooie
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08075) vertaling: Hij is alle kapotte spullen aan het weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 01803) vertaling: Hij is alle kepotte dinge weg an't gooi
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08075) vertaling: Ik vind dat je vaker de krant zou moeten lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 01803) vertaling: Ik vin da'j vaoker de krant zou motte leze
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08075) vertaling: Ik vind dat je vaker de krant zou moeten lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08075) vertaling: Het is dom om in het donker de krant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 01803) vertaling: 't is stom om in 't donker de krant te leze
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08075) vertaling: Het is dom om in het donker de krant te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08075) vertaling: Hij is de hele dag de krant aan het lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08075) vertaling: Hij is de hele dag de krant aan het lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 01803) vertaling: Hij is de heule dag de krant an 't leze
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08073) fragment: door (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08075) fragment: door (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 01803) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08075) komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 01803) komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08073) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 01803) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08073) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08075) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08075) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 01803) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08073) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08075) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 01803) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08073) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08075) vertaling: Robert heef een groene appel weggeven en nu hij hij nog twee rode
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 01803) vertaling: rob het een groene aorepel weggegeve en nou het-ie nog twee rooie
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08073) vertaling: Robert heeft i-un groene appel weggegeve, en nou heef hij ur nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 01803) vertaling: D'r waore veul mense op 't fees
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08073) vertaling: Dur woare vi-ul mense op ut fi-us
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08075) vertaling: Er waren veel mensen op het feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 01803) vertaling: Ware d'r veul mense op 't fees
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08073) vertaling: Woare dur vi-ul mense op ut fi-us?
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08075) vertaling: Waren er veelmensen op het feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01803) vertaling: wat hejje voor boeke gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08073) vertaling: waat heb je voor boeke gekoch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08075) vertaling: Wat voor boeken heb je gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08075) vertaling: Wat heb je voor boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01803) vertaling: wat voor boeke hejje gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08073) vertaling: waat voor boeke heb je gekoch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08075) vertaling: Wat heb je voor boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01803) vertaling: wat voor boeke hejje gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08073) vertaling: waat voor boeke heb je gekoch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01803) vertaling: wat hejje voor boeke gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08073) vertaling: waat heb je voor boeke gekoch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08075) vertaling: Wat voor boeken heb je gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 01803) vertaling: hij woant bij Merietje
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08073) vertaling: Hij woont bij Merietje
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08075) vertaling: Hij woont bij Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 01803) vertaling: hij woant bij Willem
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08073) vertaling: Hij woont bij Wim
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08075) vertaling: Hij woont bij WIm
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08075) vertaling: Loop even naar de bakker, Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 01803) vertaling: Goat 's effe nao de bakker Willum
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08073) vertaling: Loop effies noar de ba-ukker, Wim!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 01803) vertaling: wie heije gezien?
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08073) vertaling: Wie heb jij gezien?
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08075) vertaling: Wie heb je gezien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 01803) vertaling: wie het jou gezien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08073) vertaling: Wie heb jou gezien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08075) vertaling: Wie heeft jou gezien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08075) vertaling: Had ik dat geweten, dan had ik het niet gedaan
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 01803) vertaling: A'k dat gewete had, dan ha'k 't nie gedaon
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08073) vertaling: Haad ik daat gewi-ute daan haat ik ut niet gedoan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08073) vertaling: Ut zou bi-uter zijn om nog effe te waachte
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 01803) vertaling: 't zou beter weze om nog effe d'r mee te wachte
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08075) vertaling: 't zou beter zijn om nog even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 08073) vertaling: Gelukkig haat Jaan de dokter gebeld en die waas er aal hil gauw
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 01803) vertaling: Gelukkig had Jan de dokter gebeld een die was t'r al heel gauw
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 08075) vertaling: Gelukkig had jan de dokter gebeld en die was er al gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08075) vertaling: Loop nou toch door, vervelende jongens
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08073) vertaling: Loop nou toch door, vervelende jonges!
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 01803) vertaling: Dobderstroalt op, klerejochies
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 01803) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08073) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08075) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: met 'te'
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08073) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08075) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: met 'te'
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 01803) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 01803) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08073) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08075) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08073) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08075) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 01803) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08073) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08075) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 01803) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 01803) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08073) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08075) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08073) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08075) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 01803) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta] [k] E192p [/k] [h] [/h] [i] [/i] [vw] HZ [/vw] [/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal in het Utrechts. Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nie of Marie gisteren gestorve is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal in het Utrechts. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal in het Utrechts. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan had et hele brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal in het Utrechts. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie zij had kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal in het Utrechts. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jan herinnert ze eige dat verhaal wel. [/a] tagging sound
informant [a] Ze eige ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal in het Utrechts. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] de timmerman het geen spijkers bij zeeige eventueel [/a]

ze eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Bij em is beter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij voor ze eige werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal in het Utrechts. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Hanna liet dereige mee drijve op de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal in het Utrechts. Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal in het Utrechts. Eduard kent zich zelf goed. /v] sound
informant [a] evert ken zeneigen goed [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotoos van zich zelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] bart het gehoord dat er fotoos van zeneigen in de etalage staan [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal in het Utrechts. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef leef ik zoas mijn ouders wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] As ik zuinig leeft leeft ik zoas mijn vader en mijn moeder wille. [/a] sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal in het Utrechts. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Astie nog drie jaar leef leeftie langer as die oude. [/a]

as tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal in het Utrechts. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As ze zo gevaarlijk leef het ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal in het Utrechts. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As et nu nog leef leef et morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal in het Utrechts. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Als jullie zo klote leve leve jullie nooit zo lang als ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal in het Utrechts. Als ze voor hun werk leven leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor der werk leve leve ze niet voor de kindere. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal in het Utrechts. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leef leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal in het Utrechts. As je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As je gezond leeft dan leef je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal in het Utrechts. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mense van landbouw leve dan leve der veel mense va werk in de fabriek. [/a]

as ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal in het Utrechts. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As pieter en Liesie in het paradijs leve dan leve der Frans en Rosa in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal in het Utrechts. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we netjes leve dan leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal in het Utrechts. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal in het Utrechts. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat normaler. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Leef wat minder normaal kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal in het Utrechts. Ik denk dat Marie em zal moeten roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie em zal motten roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk als dat Marie em even zal motte roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dan Marie em even zal motten roepe [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal in het Utrechts. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mense om hooi vanet land te hale. [/a]

hej je van et
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal in het Utrechts. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Tis aardig van Jan om te kome werke. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal in het Utrechts. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kejje de volgende zin ook in et Utrechts zegge. Deze ton is zwaar te drage. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal in het Utrechts. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij ken staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal in het Utrechts. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeike. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende et. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame regendenet. [/v]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal in het Utrechts. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dat ik groter ben as hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal in het Utrechts. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent as ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat jij eerder thuis ben as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal in het Utrechts. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Je geloof zeker niet datie sterker is as jij. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of je geloof zeker niet datie sterker is as jou. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zij als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat we rijker zijn as hullie [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of ze gelove dawe rijker zijn as hun. [/a]

da we
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal in het Utrechts. We geloven dat julie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove da jullie nie zo slim zijn as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal in het Utrechts. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als julie. [/v] sound
informant [a] Jullie gelove jammer genoeg niet dat ze armer zijn als jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal in het Utrechts. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] U gelooft dat Lisa even mooi is as Anna [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Jan en Louis sterker zijn as Jan en Peter [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal in het Utrechts. De jongen wiens moeder gisteren getrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Dat jochie die zijn moeder getrouwd is stond achter mij. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of sting achter me. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kejje de volgende zin ook in het Utrechts zegge. De jongen die zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter me. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal in het Utrechts. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal in het Utrechts. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet me maar een beetje geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal in het Utrechts. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
informant [a] naar dereige toe [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal in het Utrechts. Niemand mag het zien dus in vind dat jij et ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag et zien dus ik vind dat jij et ook niet mag zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kejje het volgende zinnetje ook in et Utrechts zegge. Ik vin dat jij et ook nie zien mag. [/v]

kej je
sound
informant [a=n] Dat zegge we nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal in het Utrechts. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze hebbe geroepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal in het Utrechts. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal verteld heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal in het Utrechts. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man waarvan ik denk datie et verhaal verteld heb. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal in het Utrechts. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man waarvan ik denk dat ze hem geroepe hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal in het Utrechts. Et schijnt dat ze niets mag ete. [/a] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks mag ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal in het Utrechts. Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijkt wel of dat er iemand in de tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal in het Utrechts. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wa voor boeke hejje gekoch. [/a]

hej je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal in het Utrechts. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie he je op de kermis gezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijze naar ... [/v] sound
informant [a] Naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon was ... [/v] sound
informant [a] Zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Alfons zag een slang naas ... [/v] sound
informant [a] Naast ze eige. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Kej je het volgende zinnegie ook in et Utrechts zegge. Vertaal. Gisteren wandeldiede door et park. [/v] sound
informant [a=j] Is goed. Gisteren wandeldiede door et park. Wandeldiede door et park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja dat is goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komp het volgende zinnegie ook voor in et Utrechts. Vertaal. Der wil geen mens niet danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee der wil geen mens danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komp het volgende zinnegie ook voor in et Utrechts. Vertaal. Els wil nie danse en ze wil nie zinge ook nie. [/v] sound
informant [a=j] Els wil nie danse en ze wil nie zinge ook nie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ik niet. Els wil niet danse en ze wil ook nie zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komp het volgende zinnegie ook voor in et Utrechts. Vertaal. Eddy mot kenne kenne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij moe vroeg op kenne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137]Komp het volgende zinnegie ook voor in et Utrechts. Vertaal. Hij wil geen soep nie meer eten niet. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Hij wil zijn soep nie eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komp het volgende zinnegie ook voor in et Utrechts. Vertaal. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muize. Ja dat is Utrechts. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komp het volgende zinnegie ook voor in et Utrechts. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wat betekent dat. [/v] sound
informant [a] Dat niet iedereen een vakman is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komp het volgende zinnegie ook voor in et Utrechts. Vertaal. Hij het overal geen kamerade. [/v] sound
informant [a=n] Ik vind et niet typisch Utrechts. [/a] sound
informant [a] Hij het nie overal kamerade. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komp het volgende zinnegie voor in uw dialect. Vertaal. Wat denkie wie ik in de stad gezien het. [/v]

denk ie
sound
informant [a=j] Wat denkie wiek in de stad gezien het. [/a]

denk ie wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe of ze et hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Ja das Utrechts. Wat denke jullie hoe of ze et hebbe op gelost. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaalt. Wat denk je wie ik in de stad het gezien. [/v] sound
veldwerker [v] En wie denk je wie ik in de stad. Zou dat ook kunnen. [/v] sound
informant [a=j] Ja wie denk je wie ik in de stad heb gezien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaalt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hoe denkie hoe of dat ze et hebbe op gelost. [/v]

denk ie
sound
informant [a=j] Hoe denkie hoe of da ze et hebbe op gelos [/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of hoe denkie hoe of dade ze et hebbe op gelos. [/a]

denk ie
sound
hulpinterviewer [v=309] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaal. Ik het geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaalt. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] ik denk datie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaalt. Ik zei nog tege der ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] Ik zei nog tege der ik denk dat hij weg is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaalt. Marie al der koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=j] Marie al der koeie zijn verdronke bij de overstroming. Ja ken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaalt. Ik zei nog tege der ik geloof dat jochie vinde ze allemaal wel aardig. [/a] sound
informant [a=j] Ik zei nog tege der_ [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ik geloof dat jochie_ [/a] tagging sound
informant [a] _vinde ze allemaal wel aardig. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaalt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon A vraagt wil je nog een bakkie Jan. Jan zeg ja ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Persoon A vraag mojje nog een bakkie Jan. Jan antwoordt ja. [/a]

moj je
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon A vraag hebbe ze gegete. Persoon B zeg janze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=359] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaal. Met zulk weer je ken nie veel doen. [/v] sound
informant [a=n] Met zulk weer kejje nie veel doen. [/a]

kej je
sound
hulpinterviewer [v=364] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaal. Is em dood. [/v] sound
informant [a=n] Istie dood. [/a]

is t ie
sound
hulpinterviewer [a] Is em dood. Dat kan niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit te stoofpere schille. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zit stoofpere te schille. [/a] sound
veldwerker [v] Dus te stoofpere schillen komt niet voor. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Hoe vaak komt et in et dialect voor. Vertaalt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertelt mij eens wie of ze had kenne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Vertel mij eens wie of ze had kenne roepe. [/v] tagging sound
informant [a] Gewoon klinket. [/a]

klink et
sound
hulpinterviewer [a] Wie of dat ze had kenne roepe kan ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En alleen wie dat. Vertel me eens wie dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=030] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Hoe vaak komt et in et dialect voor. Vertaalt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertelt mij eens wie of dade ze had kenne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel me eens wie of dade ze had kenne roepe. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Klink goed in de ore. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wie of dade ze is meervoud. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Hoe vaak komt et in et dialect voor. Vertaalt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou die dat gedaan hebbe gekend. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zou die dat hebbe kenne gedaan. [/v] sound
hulpinterviewer [v=297] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Hoe vaak komt et in et dialect voor. Vertaalt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan gekend hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Zou die dat hebbe kenne gedaan. [/a] sound
veldwerker [v] Dus wat u net hoorde op de band was niet gebruikelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou die dat gedaan kenne hebbe. Ja dat kejje zegge. [/a]

kej je
sound
hulpinterviewer [v=347] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Hoe vaak komt et in et dialect voor. Ik weet datie is gaan zwemme. [/v]

dat ie
sound
informant [a=j] Ik weet datie is gaan zwemme. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v] Dus dat komt voor. [/v] sound
informant [a] Ja [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Hoe vaak komt et in et dialect voor. Ik weet datie gaan zwemmen is. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee ik weet datie is aan zwemme. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=352] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect en hoe vaak komt et in et dialect voor. Ik weet datie zwemmen gaan is. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect en hoe vaak komt et in et dialect voor. Ik denk dajje veel weg zou motte gooie. [/v]

daj je
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg motte gooie [/v] sound
informant [a] Nee. Minder. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dajje veel zou motte weg gooie. [/v]

daj je
sound
informant [a=j] Ik denk dajje vee zou motte weg gooie. [/a]

daj je
tagging sound
veldwerker [v] En welke van de drie vindt u het beste. [/v] sound
hulpinterviewer [a]1 en 3. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen mot kenne zwemme. [v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen mot zwemme kenne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen kenne zwemme mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen zwemme kenne mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen zwemme mot kenne. [/v] sound
informant [a=n] Niet zwemme mot kenne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Boeke het Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Jan weet dan ie voor drie uur de wagen mot hebbe gemaak. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komp het volgende zinnegie voor in uw dialect. Jan weet datie voor drie uur de wagen mot gemaakt hebbe. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komp het volgende zinnegie voor in uw dialect. Jan weet datie voor drie uur de wagen gemaakt mot hebbe. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komp het volgende zinnegie voor in uw dialect. Jan weet datie voor drie uur de wagen gemaakt hebben mot. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komp het volgende zinnegie voor in uw dialect. Persoon A vraag hij slaap. Persoon B zeg hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Persoon A vraag hij slaap. Persoon B zeg et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Persoon A vraag slaaptie. Persoon B zeg ie doet. [/v]

slaap t ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komp deze zinnegie voor in uw dialect. De lamp doet nie meer branden. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kindere doen hier nie voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja hij kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komp het volgende zinnegie ook voor in uw dialect. Doet Marie elken avond danse. [/v] tagging sound
informant [a=] Ja [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik ken et niet dat met dat doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komp het volgende zinnegie voor in uw dialect. Doe et brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komp het volgende zinnegie voor in uw dialect. Ik doe wel even de koppies af wassen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komp het volgende zinnegie voor in uw dialect. Dit denk ik nie aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Daar denk ik nie aan. [/v] sound
commentaar[meta] [k] E192p [/k] [h] [/h] [i] [/i] [vw] HZ [/vw] [/meta]  sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jochie het ik mee naar de markt gewees. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
informant [a=j] Dat rare jochie ben ik mee naar de markt gewees wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=328] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Jan vindt dat je mot zulke dinge nie gelove. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v=387] Persoon A vraag wanneer of de wereldvrede kome zal. Persoon B zeg nooit niet. [/v] sound
informant [a=j] Nooit nie. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Waar groeit het geld aan de bomen. Kun je dan antwoorden met nergens niet. [/v] sound
informant [a=j] Nergens niet. Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Wie gelooft er nog in Sinterklaas. [/v] sound
informant [a] Niemand niet. [a/] sound
veldwerker [v] wat heb je vandaag gedaan. [/v] sound
informant [a] Niks niet. [/a] sound
veldwerker [v] Hoeveel kinderen van jou gelove nog in Sinterklaas. [/v] sound
informant [a] Geen een niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Hij het de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij het de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Ten was net goed genoeg. [/v]

t en
sound
informant [a=n] Et en was niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Persoon A vraag zak koke. Persoon B zeg dat doe maar. [/v]

za k
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Dat boek beloof mij dajje nooit meer zal verstoppe. [/v]

daj je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Wat zeg mij dajje gekoch het. v]

daj je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Zoon vrouw een kejje maar beter niet tege spreke. [/v]

kej je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Marie zei dat jij Piet een boek het geprobeerd te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ken ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Wim dach dak Els had geprobeerd een cadeaugie te geve. [/v]

da k
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kom et volgende zinegie voor in uw dialect. Karel weet as dat jij het geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ken wel. [/a] sound
veldwerker [n] [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. Hoe zou u dat ook al weer vertalen. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat marie gisteren gesorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kun je ook zeggen ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=j] Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorven ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En welke vindt u beter van de twee. [/v] sound
informant [a] Is gestorve. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ze weet niet of dat Marie gisteren gestroven is [/v] sound
veldwerker [v] En of dat ze gisteren is gestorven. Kan dat ook. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Nee. Nee. Et is niet of. Gestorven is. [/a] sound
veldwerker [v=046] Bard heeft gehoord dat er fotoos van zich zelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] bart heb gehoord dat er fotoos van zeneige in de etalge staan [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] Mag je ook zeggen Bart heeft gehoord dat er fotoos van hem in de etalage staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee van zen eige. [/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As ze zo gevaarlijk leeft leef ze niet lang meer. [/a] sound
veldwerker [v=250] Kun je ook zeggen de bank waarop ze zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] Nee de bank waar ze op zate. [/a] sound
veldwerker [v=259] En kun je daarvan maken. Die geld heeft. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=000] Of u de volgende zinnetjes steeds in het Utrechts wil zeggen. [/v] sound
veldwerker [v=762] Als ik ga dan ga ik. [/v] sound
informant [a] As ik ga dan ga ik. [/a] sound
veldwerker [v=763] Als jij gaat dan ga je. [/v] sound
informant [a] As jij gaat dan gaje. [/a]

ga je
sound
veldwerker [v=765] Als hij gaat dan gaat hij. [/v] sound
informant [a] Astie gaat dan gaatie. [/a]

as t ie gaat ie
sound
veldwerker [v=766] Als zij gaat dan gaat ze. [/v] sound
informant [a] As ze gaat dan gaat ze. [/a] sound
veldwerker [v=767] Als et gaat dan gaat het. [/v] sound
informant [a] As et gaat dan gaatet. [/a]

gaat et
sound
veldwerker [v=768] Als wij gaan dan gaan we. [/v] sound
informant [a] As we gaan dan gaan we. [/a] sound
veldwerker [v=769] Als jullie gaan dan gaan jullie [/v] sound
informant [a] As jullie gaan dan gaan jullie. [/a] sound
veldwerker [v=770] Als zij gaan dan gaan ze. [/v] sound
informant [a] As ze gaan dan gaan ze. [/a] sound
veldwerker [v=764] Als u gaat dan gaat u. [/v] sound
informant [a] As u gaat dan gaje. [/a]

ga je
sound
veldwerker [v=771] Ga eens weg. [/v] sound
informant [a] Gaat eens weg. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De eerste was ik het niet helmaal mee eens. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ak gaat dan gaatik. [/a] [/n]

a k aat ik
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland vorm: Das zo zeker as eejn en eejn twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie ze moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar zop zate was pas geverf
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar ze op
309 Ik heb geen zin en voeren de koeien komt voor : n
351 Ik weet dat hij zwemmen is gaan In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
vorm: Ik weet dattie is gaan zwemme
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
387 Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet komt voor : j
vorm: Wanneer as dat...
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
opmerking: Zitte hier nerreges gin muize. Dat kan weer wel.
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
opmerking: Daar gaf ze niks nie om. Maar in deze context lijkt het een beetje vreemd.
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gemelk, niet gemolken.
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
opmerking: heeft en is worden wel verwisseld, maar niet in deze zin. "Hej daar al gewees? Die het zelfs nog beroepsvoeballer gewees. Ik had nog bij die man gewees. Ik had vergete of ik thuis van die dinge had legge. Toe hak bijna dood gewees. Anders hak missschien h
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan is van het roken af.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij kennet
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: Hoe laat of et is.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we (wij)
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Witje iets over et weer morgen.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je weet daj pienter genoeg ben. of bin.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie ook.
zin: hunnie en zullie ook.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of datter een hond
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of datter is beter.
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as u denk datu gezond leef, leef dan vooral zo verder
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As elke dag ....
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Assen enkele keer de dokter gebeld mot worde is dat nie zo erg
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Ak gaat
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatik
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aj gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Asie gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaaje
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Astie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aswe goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asje goat
opmerking: Je is beter.
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: als jullie goan
opmerking: Je is beter.
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaje
opmerking: Je is beter.
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goan jullie
opmerking: Je is beter.
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa meteen weg
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goat weg!
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtie ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget nie
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
opmerking: gong vooral in eerste persoon. Is verouderd. Hij gong kan nog wel. (zij en het niet). Jan gong noar de markt.
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
opmerking: gong vooral in eerste persoon. Is verouderd. Hij gong kan nog wel. (zij en het niet). Jan gong noar de markt.
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Vertel men is wie ofter aan de deur
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Wieder aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: die ze hebbe geroepe is beter
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die et verhaal verteld het.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: Das de man die ik denk die et verteld het.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: Das de man die ik denk dieze geroepe hebbe
opmerking: die ik denk datse geroepe hebbe. Kan ook!!
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die ik denk datse geroepe hebbe
opmerking: die ik denk datse geroepe hebbe. Kan ook!!
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dak denk die ze geroepe hebbe.
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : j
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
opmerking: Da's minder. kan wel, maar dat is eigenlijk gewoon Nederlands.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: Nu niet meer te koop is dan de betekenis.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
opmerking: Ben is StandaardNederlands.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: kan ze eige goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: hem
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige