SAND-data Grosthuizen (E052p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 00486) vertaling: jan herinnert ze aige dat verhaal wel
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 00486) vertaling: Merie en Piet ziene mekaar voor de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 00486) vertaling: Toon wast ze aige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 00486) vertaling: De timmerman heb gien spaikers bai um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 00486) vertaling: Fins zag een slang naast um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 00486) vertaling: Erik liet mein voor um werreke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 00486) vertaling: Johanna liet er aige meeedraive op de golleve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 00486) vertaling: Toon bekkek ze aige deres goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 00486) vertaling: jan heb in twei minute een biertje dronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 00486) vertaling: Deuze skoene loupe makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 00486) vertaling: eduard ken ze aige goed
opm.: reflexief: ze aige reflexief: hemzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 00486) vertaling: eduard ken emself goed
opm.: reflexief: ze aige reflexief: hemzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 00486) vertaling: eduard ken emself goed
opm.: reflexief: ze aige reflexief: hemzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 00486) vertaling: eduard ken ze aige goed
opm.: reflexief: ze aige reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 00486) vertaling: ward heb hoord datte der foto's van em in de etalazie stane
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 00486) vertaling: die ereppele skille niet makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 00486) vertaling: Dut glas breekt as et op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 00486) vertaling: Dokter, leef ik wel gezond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 00486) vertaling: Al jare leeft ie van de erf van ze vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 00486) vertaling: Deuze week leeftie op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 00486) vertaling: leeft et nag
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 00486) vertaling: Hoe lang leve jolle nou al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 00486) vertaling: in Bretagne leve ze veural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 00486) vertaling: Nei et ete gaan ik slepe
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 00486) vertaling: Zou ik dat wel doen kenne
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 00486) vertaling: Hij liet ze huis afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 00486) vertaling: Ik weet dat jan hard werke kenne moet
komt voor: j
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 00486) vertaling: Ik weet dat jan hard werke kenne moet
komt voor: j
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 00486) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 00486) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 00486) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 00486) komt voor: j
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 00486) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 00486) komt voor: n
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 00486) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 00486) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 00486) komt voor: n
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 00486) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 00486) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 00486) komt voor: n
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 00486) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 00486) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 00486) komt voor: n
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 00486) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 00486) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 00486) komt voor: n
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 00486) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 00486) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 00486) komt voor: n
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 00486) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 00486) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 00486) komt voor: n
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 00486) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 00486) komt voor: j
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 3
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 3
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 00486) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 00486) komt voor: n
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 00486) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 00486) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 00486) vertaling: Jan heb gienien boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 00486) vertaling: Jan heb gien boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 00486) vertaling: Boeke het jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 00486) vertaling: Jan het niet veul geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 00486) vertaling: Er mag gienien over dat probleem prate
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 00486) vertaling: Genien zegt dat ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 00486) vertaling: Zitte hier nergens gien muize
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 00486) vertaling: ik geef niks an een aar
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 00486) vertaling: genien wil werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 00486) vertaling: Wai wiste niet dat ie thuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 00486) vertaling: ik wist et ok niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 00486) vertaling: Hij mag mt gienien porate over dat probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 00486) vertaling: Jan weet dat ie voor drie uur de wage maakt hebbe moet
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 00486) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 00486) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 00486) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 00486) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 00486) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 00486) vertaling: maries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 00486) vertaling: marie heur auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 00486) vertaling: Piets auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 00486) vertaling: Piet ze auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 00486) vertaling: Die mans auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 00486) vertaling: Die man ze auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 00486) vertaling: Die auto is niet van main maar van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 00486) vertaling: De krant van guster lait onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 00486) vertaling: Jan is Karolien en Kristien se broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 00486) vertaling: die joons hullie fietse benne stole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 00486) vertaling: Die zussen herlie moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 00486) vertaling: Die auto is van Wum
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 00486) vertaling: Dat is main fiets
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 00486) vertaling: Hai mag met genien prate over dut probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 00486) vertaling: Ik wul genien kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 00486) vertaling: Et is jammer dat wai niet komme magge
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 00486) vertaling: Ik heb niet werkt
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 00486) vertaling: Ik heb niet werkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 00486) vertaling: Zovort had ie et verteld of m begon te huile
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 00486) vertaling: Gaan die bestelling nou maar ophale
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 00486) vertaling: Hai werkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 00486) vertaling: ik verbied je om hier te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 00486) vertaling: Jan hield et teuge dat we M belde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 00486) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 00486) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 00486) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 00486) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 00486) fragment: om werreke te komme (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 00486) fragment: om werreke te komme (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 00486) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 00486) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 00486) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 00486) fragment: Ajje (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 00486) fragment: Ajje (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 00486) fragment: den (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 00486) fragment: den (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 00486) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 00486) fragment: datte we op thuis benne (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 00486) fragment: datte we op thuis benne (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 00486) fragment: (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 00486) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 00486) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 00486) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 00486) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 00486) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 00486) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 00486) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: Toedeattewe (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 00486) fragment: as dat hij mee wou gaan (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 00486) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 00486) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 00486) vertaling: Ik weet dat jollire op gienien kwaad benne
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 00486) vertaling: Ik weet dat zij nerreges groos op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 00486) vertaling: els dinkt dat et niet makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 00486) vertaling: Ik weet dat ik te laat ben
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 00486) vertaling: je wete toch dat hij werreke moet en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 00486) vertaling: Alleman denkt dat wij op huus aangane en dat zij nag blaive magge en dat zai nog blave magge
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 00486) vertaling: Et is noselijk dat hai komt en dat zai weggaat
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 00486) vertaling: Ik denk dat L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 00486) vertaling: ik denk dat p en l trouwe gaan
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 00486) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 00486) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 00486) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 00486) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 00486) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 00486) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 00486) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 00486) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 00486) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 00486) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 00486) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 00486) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 00486) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 00486) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 00486) vertaling: De lamp doet gienmeer brande
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 00486) vertaling: Doet m elke avond danse
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 00486) vertaling: Doet m elke avond danse
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 00486) vertaling: doe et brood effies snaie
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 00486) vertaling: doe et brood effies snaie
komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 00486) fragment: die ze (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 00486) fragment: weer (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 00486) fragment: weer (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 00486) fragment: weer (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 00486) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 00486) fragment: - (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 00486) komt voor: j
fragment: weerop (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 00486) komt voor: j
fragment: weerop (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 00486) fragment: weer er (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 00486) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 00486) fragment: deer (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 00486) fragment: deer (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 00486) fragment: weer (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 00486) fragment: weer (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 00486) fragment: weer (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 00486) fragment: weer of dat (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 00486) fragment: weer of dat (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 00486) fragment: weer of dat (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 00486) fragment: deer (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: toedatte (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: toedatte (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: toedatte (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: toe (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: toe (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: toe (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: datte (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: datte (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 00486) fragment: datte (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 00486) fragment: vat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 00486) fragment: vat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 00486) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 00486) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 00486) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 00486) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 00486) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 00486) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 00486) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 00486) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 00486) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 00486) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 00486) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 00486) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 00486) fragment: hai die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 00486) fragment: hai die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 00486) fragment: hai die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 00486) vertaling: wie denk je wie ik in d stad tegenkomme ben
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 00486) vertaling: wie denke jollo hoe of dat ze et oplost hebbe
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 00486) vertaling: hoe denk je of dat ze het oplost hebbe
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 00486) vertaling: m weet niet wie of dat wai belle wulle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 00486) vertaling: weet iemand wie of dat wai roepen hebbe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 00486) vertaling: wie denk je wie of dat ik in de stad tegenkomme ben
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 00486) vertaling: Wie denk je wie of dat ik enz.
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 00486) vertaling: Hij heb ze hande wasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 00486) vertaling: Hij heb ze hemd wassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 00486) vertaling: Hij heb een hoed ze ze hoofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 00486) vertaling: Hij heb een vlek op ze hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 00486) vertaling: Hij heb ze bien broken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 00486) vertaling: Ze heb er eigen zeer dein
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 00486) vertaling: M trok de deke nei d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 00486) vertaling: Luc weet dat er foto's van emself te koop binne
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 00486) vertaling: jij herinnere je aige toch wel datte we toe deur dat bos heen lope benne
opm.: reflexief: je eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 00486) vertaling: Ik herinner me aige dat de auto van m kapot was
opm.: reflexief: m'n eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 00486) vertaling: zai herinnert zich dat hai as eeen varreke zat te ete
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 00486) vertaling: Wai herinnere ons aige dat al Jan ze ze boeke stole wasse, maar zai herinnert het er aige niet
opm.: reflexief: ons eigen reflexief: haar eigen (ev)
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 00486) vertaling: Herinnere jolle je aige nag datte we jan op de markt zien hebbe
opm.: reflexief: je eigen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 00486) vertaling: Hij heb ze aige een ongeluk werkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 00486) vertaling: Hai voelde ze aige deur het ais zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 00486) vertaling: Zou hij dat hebbe kenne doen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 00486) fragment: kent (1)
opm. inf.: broodete (viiic), vroegopstan (xc) beide ??n woord
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 00486) fragment: kent (1)
opm. inf.: broodete (viiic), vroegopstan (xc) beide ??n woord
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 00486) fragment: kent (1)
opm. inf.: broodete (viiic), vroegopstan (xc) beide ??n woord
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 00486) fragment: kunnen (1)
opm. inf.: broodete (viiic), vroegopstan (xc) beide ??n woord
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 00486) fragment: kunnen (1)
opm. inf.: broodete (viiic), vroegopstan (xc) beide ??n woord
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 00486) fragment: kunnen (1)
opm. inf.: broodete (viiic), vroegopstan (xc) beide ??n woord
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 00486) fragment: dein (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 00486) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 00486) komt voor: j
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 00486) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 00486) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 00486) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 00486) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 4
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 4
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 00486) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 00486) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 2
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 2
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 00486) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 00486) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 00486) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 00486) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 00486) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 00486) vertaling: Ik denk hai es weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 00486) vertaling: Ik denk hai es weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 00486) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 00486) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 00486) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 00486) vertaling: m al der koeie benne verdonke bai de overstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 00486) vertaling: m al der koeie benne verdonke bai de overstroming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 00486) vertaling: kaas make weet ik niets van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 00486) vertaling: kaas make weet ik niets van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 00486) vertaling: J heb ik nei de markt weest
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 00486) vertaling: J heb ik nei de markt weest
komt voor: j
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 00486) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 00486) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 00486) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 00486) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 00486) vertaling: Ik weet dat Jan nei de markt weest heb
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 00486) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 00486) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 00486) vertaling: Ik wor nou loof dat ik houd er maar mee op
komt voor: j
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 00486) vertaling: Ik wor nou loof dat ik houd er maar mee op
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 00486) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 00486) vertaling: De skilder heb hier weest te skildere
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 00486) vertaling: Je gane nei huis denk
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 00486) vertaling: In die taid leefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 00486) vertaling: Vroeger leefde hai as een beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 00486) vertaling: Deer leefde wij as god in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 00486) vertaling: Niemand mag et zien, dus ik vind dat jai het ok niet zien mag
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 00486) vertaling: Het beurde dat je weggong
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 00486) vertaling: Ik weet weer of dat jai gebore benne
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 00486) vertaling: Nou je klaar benne, mag je gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 00486) vertaling: Deurdat m overlede was, heb heur man Anna gien meer helpe kunne
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 00486) vertaling: Ik weet dat hai zwemme gaan is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 00486) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 00486) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 00486) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 00486) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 00486) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 00486) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 00486) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 00486) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 00486) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 00486) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 00486) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 00486) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 00486) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 00486) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 00486) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 00486) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 00486) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 00486) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 00486) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 00486) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 00486) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 00486) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 00486) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 00486) fragment: wie (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 00486) fragment: wie (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 00486) fragment: wie (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 00486) fragment: wie of dat (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 00486) fragment: wie of dat (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 00486) fragment: wie of dat (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 00486) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 00486) fragment: weervan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 00486) fragment: weervan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 00486) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 00486) fragment: die (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 00486) fragment: weer of (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 00486) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 00486) fragment: weer (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 00486) fragment: weer (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 00486) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 00486) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 00486) fragment: wat of (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 00486) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 00486) fragment: wat of (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 00486) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 00486) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 00486) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 00486) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 00486) fragment: hai die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 00486) fragment: hai die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 00486) fragment: hai die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 00486) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 00486) fragment: die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 00486) fragment: weervan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 00486) vertaling: Piet denkt dat Jan en Merie op niemand boos benne
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 00486) vertaling: Piet denkt dat Jan en Merie op niemand boos benne
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 00486) vertaling: Wim denkt datte we nooit niemand een prijs geve
betekenis: geen negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 00486) vertaling: Wim denkt datte we nooit niemand een prijs geve
betekenis: geen negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 00486) vertaling: Het is waar dat ze niet met m prate magge
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 00486) vertaling: nerreges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 00486) vertaling: genien
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 00486) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 00486) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 00486) vertaling: genien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 00486) vertaling: Zeg niet teugen em dat ik bute weest heb
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 00486) vertaling: niet vertelle dat je een kedo voor em kocht hebbe hoor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 00486) vertaling: weet je niet dat ie vallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 00486) vertaling: W perbeerde om niemand zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 00486) vertaling: 't schijnt dat ze niks ete mag
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 00486) vertaling: ze schaint niks ete te magge
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 00486) vertaling: ze eprbere de hele dag al om mekaar op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 00486) vertaling: het belooft weer een moie dag te worde
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 00486) vertaling: "t is miskien beterder om og effies te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 00486) vertaling: we hadde t geluk em doirekt vort te vinde
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 00486) vertaling: As de kippe n valk ziene benne ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 00486) vertaling: As we de erepelle noiet verkope kenne, zitte we in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 00486) vertaling: As jolle em niet meeneme, wor ik kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 00486) vertaling: hai wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 00486) vertaling: Op dit feist wordt veul danst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 00486) vertaling: Nou wordt er allien nag maar brood verkocht in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 00486) vertaling: as ie met de fiets komt, zal ie wel laat weze
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 00486) vertaling: M heb zait dat Jan een liedje perbeerd heb te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 00486) vertaling: m heb zait dat jai een liedje heb probere te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 00486) vertaling: M heb zait dat Jan een liedje perbeerd heb te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 00486) vertaling: m heb zait dat jai een liedje heb probere te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 00486) vertaling: M heb zait dat jai heur perbeert heb een boek te geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 4
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 00486) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 00486) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 00486) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 00486) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 00486) vertaling: mense uit de stad die hewwe hier veul huize bouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 00486) vertaling: An die nieuwe veert, deer zie je gien mens meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 00486) vertaling: guster heb j hier weest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 00486) vertaling: de dag toe dat j belde was ik niet thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 00486) vertaling: jef , die zou ik nooit node
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 00486) vertaling: M die zou zuks nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 00486) vertaling: B die drinkt weles een glas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 00486) vertaling: m die zou ik wel es bai me thuis node wille
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 00486) vertaling: Dat huis da zou ik nooit kope wille
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 00486) vertaling: dat huis dat steet deer an viftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 00486) komt voor: n
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 00486) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 00486) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 00486) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 00486) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 00486) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 00486) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 00486) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 00486) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 00486) vertaling: heb g beld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 00486) vertaling: Denk erom
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 00486) vertaling: t was maar net goes genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 00486) vertaling: m heb nou meer koeie den ze vroeger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 00486) vertaling: As s komme kenne had den had ze dat wel deen
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 00486) vertaling: Zai is de beste dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 00486) vertaling: Voor je wat weggooie moet je effies belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 00486) vertaling: hier is alles wat ik kregen heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 00486) vertaling: J is te gierig dat ie wat an ze kindere geeft
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 00486) vertaling: asof jai watt van voetballe wete
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 00486) vertaling: Dat boek neerlegge
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 00486) vertaling: as je echt niet wachte kenne, kom den maar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 00486) vertaling: ik weet dat j de dokter roepe kenne had
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 00486) vertaling: Ik weet dat J de dokter heb kenne roepe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 00486) vertaling: Hai zai dat ik het land zien moete hebbe
opm.: dav
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 00486) vertaling: hai zai dat ik het deen hebbe most
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 00486) vertaling: Hai is vorige week door dokter m opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 00486) vertaling: Hai iwordt murge door dokter m opereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 00486) vertaling: ik denk dat je veul zou weggooien moete
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 00486) vertaling: Het is dom om zukke dure dinge weg te gooie
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 00486) vertaling: Hai is alle kapotte spulle an et weggooie
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 00486) vertaling: Ik vind dat je vaker zou moete krantlezen
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 00486) vertaling: Het is dom om in het donker te krantlezen
opm.: pos. 1 tussen haakjes
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 00486) vertaling: Hai is de hele dag an het krant lezen
opm.: pos. 1 tussen haakjes
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 00486) fragment: deur (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 00486) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 00486) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 00486) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 00486) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 00486) vertaling: R heb een groene appel weggeven en nou het ie nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 00486) vertaling: der wasse veul mense op het feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 00486) vertaling: wasse der veul mense op het feust
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 00486) vertaling: Wat voor (een) boeke heb je kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 00486) vertaling: Wat voor (een) boeke heb je kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 00486) vertaling: Wat voor (een) boreke heb je voor (een) boeke kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 00486) vertaling: Wat voor (een) boreke heb je voor (een) boeke kocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 00486) vertaling: Hai weunt bai m
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 00486) vertaling: Hai woont bai W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 00486) vertaling: Loope effies naar de bakker, W
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 00486) vertaling: Wie he je zien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 00486) vertaling: Wie heb jou zien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 00486) vertaling: had ik dat weten den had ik het niet dein
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 00486) vertaling: t zou beter weze nog effies te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 00486) vertaling: Gekukkig had J de dokter beld en die was er al heel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 00486) vertaling: Loop nou toch deur, verveulende joos
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 00486) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 00486) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 00486) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 00486) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 00486) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 00486) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 00486) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Grosthuizen

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Grosthuizen