SAND-data Onstwedde (C192p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Onstwedde

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]C192p[/k][h]327[/h][i]328][/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nei dat Marie dood gaan is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Geen hedat wild en klaar kreegn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan moet hele brood hebn. [/a] tagging sound
veldwerker Maar ik wil dat u zo letterlijk mogelijk een vertaling geeft. sound
hulpinterviewer [a] Jan wil de hele stoete op eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar neit welze roepn kend had. [/a]

wel ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zik da verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het spijkers bie zuk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet veur zuk werkn. [/a] sound
informant Zoas wiet zegn.

wie t
sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zuk mit driebn op de golbn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Tonnie die bekeek zuk eens even goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard die kent zichzelf hartstikke goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Hij het heurd datter fotoos in _ [/a]

dat er
sound
informant [a] Bart het heurd datter fotoos in detalage staan. [/a]

dat er d etalage
tagging sound
informant [a] _ van hemzelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azik zuinig leef dan leef ik zoas mijn oudern dat wiln. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Ashe nog drie jaar leeft dan leefde langer assie vader. [/a]

as he leef de as sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assij zo gevaarlijk leeft dan leefse neit lang meer. [/a]

as sij leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nou nog leeft dan leeft morgen ook nog. [/a]

as t leef t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Asse zo losbandig leebn dan leebn ze nooit zo lang azik. [/a]

as se az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse veur hun werk leebn leebn ze neit veurt kinder. [/a]

as se veur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] As gezond leefst leefst langer. [/a]

leefs t
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As zo weinig mensen van de landbouw leebn dan leebnder weinig mensen vant fabriek. [/a]

leebn der van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje int paradijs leebn dan leebn Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ in de helle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Asdu sober leefst dan leefst gelukkig. [/a]

as du leefs t
sound
informant [a] Aswie sober leebn leebn we gelukkig. [/a]

as wie
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leeftoch gezonder Jan. [/a]

leef toch
tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompn kinder. [/a] Deze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde. tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem roepn mot. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hes genoeg mensen umt hooit vant land te haaln. [/a]

he s um t van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het was hartstikke aardig van Jan om te koomn werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze tonne is te zwaar om te tiln. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij stoat te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wie an kwamn regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Kgeloof dadik groter bin as hij. [/a]

k geloof dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Ze geloof dassij eerder thuis is azik. [/a]

da sij az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Hij geloof zeker neit dat hij sterker is as die. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat we rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Zij geloobn dawwe rijker binn as dei doar. Assij as dei doar. [/a]

da we as sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Zij geloobn dasse neit zo slim binn as wie. [/a]

da se
tagging sound
informant [a] Wie geloobn dat joe neit zo slim binn as wie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wie geloobn dat joe neit zo goochem binn as wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Wie geloobn dadie neit zo arm binn as joe. [/a]

da die
tagging sound
informant [a] Zij geloobn jammer genoeg neit dasse armer binn as wie. [/a]

da se
tagging sound
informant [a] _ as joe. [/a] tagging sound
informant [a] Zij geloobn jammer genoeg nei dasse armer binn as joe. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook veur in dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ie geloobn jammer genoeg neit dad hun armer binn as jullie. [/a] sound
informant Da wie dat vertaaln motn. sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Wie geloobn dat Lisa even zo mooi is azAnna. [/a]

az anna
tagging sound
informant [a] Ie geloobn dat Lisa even zo mooi is azAnna. [/a]

az anna
tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker binn as Geert en Peiter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] De jongen dee die de moeke gister van trouwd is die stun achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De banke die woar zij op zatn was pas verfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Dee geld hef die mot mie maar wat geebn. [/a] tagging sound
informant [a] _ mie maar wat doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok dekens noar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Geenene mag zein en daarom magstut ook nie zein. [/a]

mags tu t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom de volgende zin voor in uw dialect. Ik vin dastu dat ook neit zein magst. [/v]

das tu
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toenstu fort gingst. [/a]

toens tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet woardastu geboren bist. [/a]

woar das tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Noust klaar bist magst fort gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man die ze roepn hebn. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man deet verhaal verteld hef. [/a]

da s dee t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis die man die ik denk die da verhaal verteld hef. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man diek denk dasse die roepn hebn. [/a]

dad is die k da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Tschijnt dat ze niets mag eten. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] Het schijndasse niets mag eetn. [/a]

schijn da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Tlijk wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijk
sound
informant [a] Het lijkt wel ofder een in tuine staait. [/a]

of der
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat veur boekn hest kocht. [/a]

hes t
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heef je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wel het joe op kermis zein. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar _ [/v] sound
informant [a] _ noar die ander. [/a] tagging sound
informant [a] _ noarnkander. [/a]

noa n kander
tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _ [/v] sound
informant [a] _ zik in tobbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _ [/v] sound
informant [a] Fons zag een slange naast boom. [/a] tagging sound
informant [a] _ noas zich en noas bome. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Kom dezze zin veur in et dialect. Gisteren wandeldiende door het park. [/v] sound
informant [a=n] Nee das nie goed. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Gisteren leup hij deurt park. [/a]

deur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Kom dezze zin veur in et dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Der wil geenene dansn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Kom dezze zin in et dialect. In joen dialect modat ween. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a] Zij wil nie dansn en nie zingn. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=087] Kom dizze zin veur in ons dialect. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Eddy mot vroeg op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Eddy mo vroeg op kunn staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wilt soep neit meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=140] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a] Nee kom nie veur. [/a] Let op vertaling sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Zitn hier nergens geen moezn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Kom dizze zin veur in ons dialect. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] Let op vertaling sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Elkenein is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hij hef nergens geen vreinn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wa denkst welik in stad teegn komn ben. [/a]

denks t wel ik
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=261] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Wa denkstoe hoeze dat op lost hemn. [/a]

denks toe
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=262] Komp dizze zin ook veur in ons dialect. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet hebt. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=n] Wa denkst welik ind stad ontmoet heb. [/a]

denks t wel ik in d
sound
informant [a] _ teegn komn ben. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=265] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hoe denkst dasse dat op lost hemn. [/a]

denks t da se
sound
hulpinterviewer [v=309] Kom dizze zin veur in ons dialect. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ik heb geen zin om de koeiern te voern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Kom dizze zin veur in ons dialect. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] De koeiern zijn allemaal verzoopn bie de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=329] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ik zei teegn die jongens vinstoe ze allemaal wel aardig. [/a]

vins toe
sound
hulpinterviewer [v=331] Kom dizze zin veur in ons dialect. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ik heb heel wat af loopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Kom dizze zin veur in ons dialect. Persoon a vraagt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
informant [a] Wilstoe nog koffie Jan. En Jan die antwoordt ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=355] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt hebben ze gegeten. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] tagging sound
commentaar[meta][k]C192p[/k][h]327[/h][i]328][/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hem zij eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Persoon b antwoordt ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=501] Kom dizze zin veur in ons dialect. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Zij zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Kom dizze zin veur in ons dialect. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Marie zit met de stoofperen en te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Verteldu eens _ [/a]

vertel du
sound
informant [a] Vertel mie eens wel at ze kunn roepn had. [/a] zin 028? tagging sound
informant [a] Vertel mie eens wel ze roepn kund ha. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=296] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a] Zol he dat doan hemn of zol he dat kund hemn. [/a] sound
veldwerker Maar als het per se met die drie werkwoorden moet. sound
informant [a] Zol he dat doan kend hemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=297] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant Ja kijk en dan bistu geneigd om dat woord diestu der tussen stopst er ook tussen te laatn sound
informant . sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=305] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=j] Zol he dat doun kund hemn. [/a] doen of gedaan? tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=347] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weit dat hij is gaan zwemn. [/v] sound
informant [a=n] Ik weit dat hij zwemm goan is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weit dat hij goan zwemn is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weit dat hij zwemn goan is. [/v] tagging sound
informant [a=j] Is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dastoe veul weg zol motn gooin. [/v]

das toe
sound
informant [a=n] Nee nie goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dastoe veul zuls weg moetn gooin. [/v]

das toe
sound
informant [a=n] Nee is nie goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dastoe veul zolst moetn weg gooin. [/v]

das toe
tagging sound
informant [a=j] Ja dan zalst dat wel zegn. [/a] sound
commentaarInformant legt uit dat alles in het dialect kort en bondig wordt gezegd. Hoe ik ook probeer ik krijg hem niet uitgelegd dat het niet zozeer om het dagelijks taalgebruik gaat maar meer om de grammatica van het dialect.   sound
informant [a=n] Dan ist een foute zin. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=075] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik vin dat iedereen mot kunn zwemn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik vin dat iederene moet zwemn kunn. [/v] sound
informant [a=n] Nee kunn zwemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik vin dat iedereen kunn zwemn mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee is nie goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kom dizze zin veur in ons dialect. Ik vin dat iederene zwemn kunn mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Ik vin dat elkenene zwemn mot kunn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kom dizze zin veur in ons dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eetn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kom dizze zin veur in ons dialect. Boekn heef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Jan hef drie boekn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Jan weet dat hij veur drie uur de wagen mot hebn gemaakt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan weet dat hij veur drie uur de wagen mot gemaakt hebn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Kom dizze zin veur in ons dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt mot hebn. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde. Zie antwoord bij 156 in nagesprek  sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Kom dizze zin veur in ons dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt hebn mot. [/v] sound
informant [a=n] Ja wie zegn klaar mot hebn. Ook nie goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dizze zin veur in ons dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt hij dut. [/v] sound
informant [a] Hij slep. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Kom dizze zin veur in ons dialect. Persoon a vraagt hij slap. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt tdoet. [/v]

t doet
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kom dizze zin veur in ons dialect. Persoon a vraag slaap hij. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b zegt hij dut. [/v] sound
informant [a=n] Kom nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dizze zin veur in ons dialect. De lampe dut neit meer brandn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinder doen hier neit voetbaln. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden dut de lampe neit meer. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Kom dizze zin veur in ons dialect. Dur Marie elke avond dansn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kom dizze zin veur in ons dialect. Doe het brood even snijdn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kom dizze zin veur in ons dialect. Ik dou wel even de kopkes af wasn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Zou kenn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Kom dizze zin veur in ons dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kom dizze zin veur in ons dialect. Dee rare jong heb ik mit noar markt west. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Kom dizze zin veur in ons dialect. Persoon a vraag wanneer zal de wereldvrede komn. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt nooit neit. [/v] tagging sound
informant [a=j] Nie zo slecht. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Kom dizze zin veur in ons dialect. Hij hedde balle gooid in de mand. [/v]

hed de
balle gooid of bal egooid. sound
informant [a=n] Nee wie zegn dat andersom. [/a] sound
informant [a=n] Hij hedde bal in korf gooid. [/a]

hed de
tagging sound
hulpinterviewer [v=474] _ veur in ons dialect. Het en was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Het was net goed genoeg. [/v] sound
hulpinterviewer [v=485] Kom dizze zin veur in ons dialect. Persoon a vraag zal ik kookn. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt dat dou maar. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dat boek beloof mie datstoe nooit meer zulst verstopn. [/v]

dats toe
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wat zeg mie datstoe kocht hest. [/v]

dat stoe
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Zo een vrouw ene kun je maar beter neit teegn praatn. [/v] sound
informant [a=n] Wie zegn dat mens kenj beter neit teegn praatn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Kom dizze zin ook veur in ons dialect. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Du bist ook een rare een. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt tijdens het nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Marie zee dastoe Piet een boek hest probeern te verkoopn. [/v]

das toe
sound
informant [a=n] Das nie goed zegt. [/a]

da s
sound
informant Marie zee teegn Piet dassij hem een boek probeerde te verkoopn.

da sij
sound
hulpinterviewer [v=531] Kom deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wim doch dat ik Els had probeerd een cadeau te geebn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Das wel goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=532] Kom dizze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Karel weet dastoe hest probeerd Marie een boek te verkoopn. [/v]

das toe
tagging sound
informant [a=j] Dadis goed wel. [/a]

dad is
sound
veldwerker [n] Ik had nog een aantal vraagjes. sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gekund. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Geeneen hetat nog doun kend. [/a]

het tat
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
informant [a] Ward hef heurd dattern foto van hemzelf in de etalage staan. [/a]

dat er n
tagging sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo losbandig leven. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
informant [a] As ie zo losbandig leebn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
informant [a] Asdu gezond leefst. [/a]

as du
tagging sound
veldwerker [v] Dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asdu gezond leefst leefst langer. [/a]

as du leefs t
sound
veldwerker [v] Kan het ook zijn. Dan leefstoe langer. [/v] sound
informant [a=j] Kijk alst echt om de persoon gaais de nadruk. Dan is du derbie. [/a]

als t der bie
sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer Nou dan zal ik em roupn moutn. sound
informant Ik zal em roupn motn. Anders komme dus nei te koffie drinkn.

kom e
sound
veldwerker [a] Ik denk dat ik em zal _ [/a] tagging sound
informant [a] _ motn roupn. [/a] tagging sound
informant [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. Kan het ook zijn. Ik geloof dat ik groter ben als hem. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] _ dadik groter ben as hem. Da ken wel. [/a]

dad ik
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij geloof dadik eerder _ [/a]

dad ik
tagging sound
informant [a] Ik geloof dastoe eerder thuis bist azik. [/a]

das toe az ik
tagging sound
veldwerker [v=217] Jij gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Du geloofst zeker neit dat hij sterker is asdie. [/a]

as die
tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wel zie moeke gisteren hertrouwd is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jong wel zie moeke _ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ gister trouwd is hertrouwd is ston achter mie. [/a] tagging sound
informant [a] _ weer trouwd is. [/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wel centn het mot mie ook maar wa geebn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Ik vin dastoe dat ook niet zein magst. [/a]

das toe
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie denk je wie ik in de stad gezien heb. Is dat een goede zin? [/v] sound
commentaarUit gesprek dat volgt blijkt dat de zin zo niet voor kan komen.   sound
veldwerker [v] En hoe zou u die dan vertalen. [/v] sound
informant [a=n] Wie denkst dadik in stad zein heb. [/a]

denks t dad ik
sound
veldwerker [v=084] Komt de volgende zin voor. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik vin dat iedereen zwemn moet kunn. Ja dat kan wel natuurlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar wij zulnt andersom zetn. [/a]

zuln t
sound
informant [a] Ik vin dat elkeneen mot kunn zwemn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gerepareerd. [/v] sound
veldwerker [v] Kan dat voor komen. Jan weet dat hij voor drie uur het huis moet hebben geschilderd. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dat hij veur drie uur thuis schilderd motn hebn. [/a] sound
veldwerker [v] Maar moet hebben geschilderd. Dat kan dan niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=227] Als iemand vraagt slaapt hij. [/v] sound
veldwerker [v] En een ander zegt in de betekenis van inderdaad hij slaapt. Hij doet. Is dat goed in het Gronings. Komt dat voor. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat wordt nie zegd. [/a] sound
veldwerker [v=245] Komt deze zin voor. Branden doet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
veldwerker [v] Walmen doet de lamp nog wel maar branden doet ie niet meer. [/v] sound
informant [a=n] Hij brandt niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Brandn doet ie nie meer. Da ken wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=513] Zo een vrouw een kun je maar beter niet tegen spreken. En het gaat er dan om of dat een er tussen ook kan. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komt nie goed. [/a] sound
veldwerker [v=515] Jij bent ook een rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Nee dan zegn wie du bist nrare. [/a]

n rare
sound
veldwerker [v=530] Marie zei dastoe Piet een boek hebst probeern te verkopen. [/v]

das toe
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=000] Hoe zou u zeggen. Ik doe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik dou. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ga naar de bakker. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik goa noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En jij gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Du gaaist noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gaait noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaat naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Zij gaait noa bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan gaait noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Wie goan noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Julllie gaan naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Joe goan noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zij gaan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Zij goan noa de bakker. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]C192p[/k][h]327[/h][i]328][/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
veldwerker [v=885] Hoe zou u vertalen. Ik ga naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik goa noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Du gaaist noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gaait noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan gaait noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wie goan noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Joe goan noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij goan noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ga ik naar de bakker. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Goa ik noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [a] Ga jij naar de bakker. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gaaistu noa de bakker. [/a]

gaais tu
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij naar de bakker. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gaat hij noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaat Jan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Gaat Jan noad bakker. [/a]

noa d
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Goan wie noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Goan joe noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Goan zie noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij naar de bakker of moeten wij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Goan zij noa de bakker of motn wie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging ik naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ging ik noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging jij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Gingstoe noa bakker heen. [/a]

gings toe
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ging hij noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging Jan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Ging Jan noa bakker heen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gingn wie noa de bakker heen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gingn joe gister neit noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En gingen zij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gingn zij noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker Nou perfect. [/n] sound
informant Ik hoop daster tevreden mee bis. Wie hebn ons best doan.

das t er
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect? komt voor : j
vorm: ... misschien wel hele brood wiln op eetn.
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland vorm: dadis zo wisse as ein en eine twee is
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. komt voor : n
vorm: Ie geleubn neit dassij armer binn as die.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor : n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : n
vorm: gaaitse iedere avond dansn.
247 Doe het brood even snijden! komt voor : n
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: De jong sie moeder dei gister hertrouwd.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wovan de moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: woar ze op zatn was net verfd
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 vorm: zolhe dat misschien doan hebn
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 vorm: zol he dat doun kend hebn
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: Ik zol denkn dat dat de man is deeze roupn hebn.
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geneine
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie lange
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: (Jan pafket nie meer)
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Hij kant nie op losn.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Zelfs hij kant ook nie..
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: wie ook vraagd binn.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: wie ook vraagd binn.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weisdu ook wat veur dat t morgen wordt.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: Weist ook wat veur weer ...
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: Du weis
zin: Du weis wel dastu slim genoeg bist.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dastu
zin: Du weis wel dastu slim genoeg bist.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dast
zin: Du weis wel dastu slim genoeg bist.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bist
zin: Du weis wel dastu slim genoeg bist.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Ie hebn der niks..
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie zuch
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: astu dastu leefst leef dan zo wieder
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedere dag de dokter
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Asder af en toe
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen keer een dokter beld mot worden
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaist
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaisdu
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: as du weg wilst
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaaisdu
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaide
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaitse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa direct vort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsdu
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toustu gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik neit
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toun ie gingn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
opmerking: TWIJFEL??
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn sie
opmerking: TWIJFEL??
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ...
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wel aan de deure was.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: Dadis de man dei ze roupn hebn
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dei et verhaal het.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dei et misschien verteld hef.
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dadik denk dei et verteld hef
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat hij het verteld hef
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan het weg gooin
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
vorm: Hij is aan t appel schiln.
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
vorm: Marie is met een peer aan t schiln.
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
opmerking: te zeuren is beter.
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuch
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuch
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuchzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: noar zuch toe