SAND-data Bellingwolde (C165p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 02955) vertaling: Jan herinnert zuk dat verhoal (nog) goud
opm.: reflexief: zich
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 07989) vertaling: Jan herinnert zich dat verhoal wel
opm.: reflexief: zich
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03398) vertaling: Jan herinnert zuk dat verhoal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 07989) vertaling: Marie en Piet zain mekoar veur de kerke
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03398) vertaling: Marie en Piet zain mekoar vur de kerke
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 02955) vertaling: Merietje en Paiter zain mekoar veur de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02955) vertaling: Toon wast zuk (of zuch)
opm.: reflexief: zich
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 07989) vertaling: Toon wast zog
opm.: reflexief: zich
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03398) vertaling: Toon wast zuk
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 02955) vertaling: De timmerman h?b gain spiekers bie zuch
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 07989) vertaling: De timmerman het gain spiekers bie zog
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03398) vertaling: De timmerman haar gain spiekers bie zuch
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 07989) vertaling: Fons zag n slange noast zog
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03398) vertaling: Fons zag 'n slaange noast zuch
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 02955) vertaling: Fons zag een slaange noast zuk (zuch)
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 02955) vertaling: Erik lait mie veur zuk (zuch) waark'n
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 07989) vertaling: Erik luit mie veur zog warkn
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03398) vertaling: Erik lait mie veur hom waark'n
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 02955) vertaling: Johanna lait zuk mitdriev'n op de golv'n
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 07989) vertaling: Johanna luit zog mitdriem op de golm
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03398) vertaling: Johanna lait zuk meiddriev'm op de golm'n
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 07989) vertaling: Toon bekeek zog zulf es in de spaigel
opm.: reflexief: zichzelf
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03398) vertaling: Toon bekeek zukzelf goud in de spaigel
opm.: reflexief: zichzelf
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 02955) vertaling: Toon bekeek zuk (zuch) zulf eens goud in de spaigel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 02955) vertaling: Jan h?t in twei minuut'n een glas bier dronk'n
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 07989) vertaling: Jan het in twei minuutn n biertje dronkn
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03398) vertaling: Jan het in twei menuut'n 'n biertje dronk'n
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03398) vertaling: Dizze schoun'n loop'n makkelk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 02955) vertaling: Dizze schoun'n loop'n makkelk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 07989) vertaling: Dize schoun loopn maklijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 07989) vertaling: Eduard kin zogzulf goud
opm.: reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03398) vertaling: Eduard kent zuk zulf goud
opm.: reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 02955) vertaling: E ken zukzulf (zuchzulf) goud
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02955) vertaling: W h?t heurt dat er foto's van zukzulf in de etalage stoan
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 07989) vertaling: Ward heurde dat ter fotoos van homzulf in de etalage stoan
opm.: reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03398) vertaling: Ward het heurd dat d'er foto's van homzulf in de etalage stoan
opm.: reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03398) vertaling: Dei eerdappels schill'n nait makkelk
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 02955) vertaling: Dei eerappels schill'n nait makkelk
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 07989) vertaling: Dei eerdappels schiln nait maklijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 02955) vertaling: Dit glas br?kt as 't op de grond vaalt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 07989) vertaling: Dit glas gait kapot ast op de grond vaalt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03398) vertaling: Dit glas brekt as 't op de gund vaalt
000 (x01opm) (inf. 02955) opm. inf.: zich = 1. zuk 2. zuch, zichzelf = 1. zukzulf 2. zuchzulf 3. zukzulm of zuchzulm
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03398) vertaling: Dokter, leef ik wel gezond genog.
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 07989) vertaling: Dokter leef ik nog wel gezond genog
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 02955) vertaling: Dokter, leef ik wel gezond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03398) vertaling: Al joar'n leeft hai van de aarvenis van zien voader
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 07989) vertaling: Al joarn leeft hoi van de arfenis van zien voader
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 02955) vertaling: Hai leeft al joar'n van d'arvenis van zien voader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03398) vertaling: Dizze weeke leeft zai op wotter en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 07989) vertaling: Dize weke leeft zoi op wotter en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02955) vertaling: Dizze weke leeft zai op woater en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03398) vertaling: Leeft 't nog?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 07989) vertaling: Leeft het nog
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02955) vertaling: Leeft et nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03398) vertaling: Houlaang leev'n ie nou al van dei aarvenis?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 07989) vertaling: Houlang leefn joe nou al van dei arfenis
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02955) vertaling: Houlaank (laang) leev'n ie ol van dei arvenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03398) vertaling: In Bretange leeev'm ze veural van de visvangst
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 07989) vertaling: In Bretagne leefn ze veural van de visvangst
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02955) vertaling: In Bretagne leev'n ze benoam van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03398) vertaling: Noa 't eet'n goa'k sloap'n
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 07989) vertaling: Noa t'eetn goa'k sloapn
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 02955) vertaling: Noa 't eten goa ik sloap'n
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03398) vertaling: Zol ik dat wel doun kenn'n
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 07989) vertaling: Zol ik dat wel doun kinn
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 02955) vertaling: Zol ik dat wel doun kunn'n
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03398) vertaling: Hai lait zien hoes ?fbreek'n
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 07989) vertaling: Hoi luit zien hoes oafbreekn
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 02955) vertaling: Hai luit zien hoes ofbreek'n
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02955) vertaling: Ik wait dat Jan hard mout kunn'n waarken
komt voor: n
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03398) vertaling: Ik wait dat Jan haard mout kenn'n waark'n
komt voor: j
gebr.: 3
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03398) vertaling: Ik wait dat Jan haard mout kenn'n waark'n
komt voor: j
gebr.: 3
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02955) vertaling: Ik wait dat Jan hard mout kunn'n waarken
komt voor: n
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07989) vertaling: Ik wait dat Jan haard mot kinn waarkn
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03398) vertaling: Ik wait dat Jan haard mout kenn'n waark'n
komt voor: j
gebr.: 3
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07989) vertaling: Ik wait dat Jan haard mot kinn waarkn
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07989) vertaling: Ik wait dat Jan haard mot kinn waarkn
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 3
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 07989) komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03398) komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 3
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02955) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 07989) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03398) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03398) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02955) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 07989) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02955) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 07989) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03398) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 2
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 07989) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 2
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03398) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03398) komt voor: n
gebr.: 2
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03398) komt voor: n
gebr.: 2
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 07989) komt voor: n
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 07989) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03398) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02955) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03398) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02955) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 07989) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 3
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02955) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 07989) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 4
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02955) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 07989) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03398) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 07989) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03398) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02955) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 07989) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02955) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03398) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 07989) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02955) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03398) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 07989) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02955) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 07989) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 07989) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02955) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03398) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03398) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 07989) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02955) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 07989) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02955) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 07989) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02955) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03398) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03398) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 07989) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02955) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02955) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 07989) komt voor: n
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03398) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02955) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 07989) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 07989) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03398) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02955) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 07989) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02955) komt voor: n
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03398) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 07989) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02955) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02955) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03398) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 07989) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 07989) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02955) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 07989) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 02955) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03398) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 07989) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 02955) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03398) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 07989) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02955) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03398) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 07989) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 02955) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 07989) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 02955) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03398) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 07989) vertaling: Jan het gain bouk meer
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02955) vertaling: Jan h?t gainain bouk meer
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03398) vertaling: Jan het gain bouk meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 02955) vertaling: Jan h?t gain bouk meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03398) vertaling: Jan het gain bouk meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 02955) vertaling: Bouk'n h?t Jan nait
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03398) vertaling: Bouk'n het Jan gainaine
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03398) vertaling: Jan het nait veul geld meer
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 02955) vertaling: Jan h?t nait veul geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02955) vertaling: Gainaine mag over dit probleem proat'n
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03398) vertaling: Gainaine mag over dit probleem spreek'n
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02955) vertaling: Gainaine mag over dit probleem proat'n
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03398) vertaling: Gainaine mag over dit probleem spreek'n
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03398) vertaling: Gainaine zegt dat e komt
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02955) vertaling: Gainaine zegt dat hai (nait) komt
opm.: interpretatiegeval
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02955) vertaling: Zitt'n hier gain moez'n?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03398) vertaling: Zitt'n hier naargens gain moez'n
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02955) vertaling: Ik geef niks aan 'n aander
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03398) vertaling: Ik geef gainaine wat
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03398) vertaling: Gainaine wil waark'n
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02955) vertaling: Gainaine wil waark'n
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 02955) vertaling: Wie wuzz'n nait dat hai in hoes was
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03398) vertaling: Wie wozzen nait dat hai in hoes was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 02955) vertaling: 'k Wus het ook nait
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03398) vertaling: Ik wos 't ook nait
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03398) vertaling: Hai mag mit gainaine over dit probleem spreek'n
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02955) vertaling: Hai mag mit gainaine over dit probleem proat'n
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03398) vertaling: Jan wait dat hai veur drei uur de woag'n moakt hebben mout - f
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 07989) vertaling: Jan wait dat hoi veur drei uur de woagn kloar mot hebn
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03398) vertaling: Jan wait dat hai veur drei uur de woag'n moakt hebben mout - f
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03398) vertaling: Jan wait dat hai veur drei uur de woag'n moakt mout hebben -e
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03398) vertaling: Jan wait dat hai veur drei uur de woag'n moakt mout hebben -e
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02955) vertaling: Jan wait , dat hai veur drie uur de woag'n kloar hebb'n mout
opm.: klaar ipv gemaakt
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02955) komt voor: n
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03398) komt voor: n
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 07989) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 07989) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02955) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03398) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02955) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03398) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 07989) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02955) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03398) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 07989) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02955) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 07989) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02955) vertaling: Merietjes ato is kapot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03398) vertaling: Maries auto is kapot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 07989) vertaling: Maries auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 07989) vertaling: Marie der auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02955) vertaling: Merietje heur auot is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03398) vertaling: Marie heur auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 07989) vertaling: Piets auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02955) vertaling: Piets auto is kapot (kepot)
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03398) vertaling: Piets auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02955) vertaling: Piet zien auto is kapot (kepot)
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03398) vertaling: Piet zien auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 07989) vertaling: Piet zen auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 07989) vertaling: Dei mans auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02955) vertaling: Dei man zien auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03398) vertaling: Dei mans auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 07989) vertaling: Dei man zien auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02955) vertaling: Dei man zien auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03398) vertaling: Dei man zien auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 02955) vertaling: Dei auto is nait van mie mor van hum
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03398) vertaling: Dei auto is nait van mie mor van hom
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 07989) vertaling: Dei auto is nait van mie mor van hom
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 07989) vertaling: De kraante van guster ligt onder de TV
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 02955) vertaling: De kraante van guster ligt onder de TV.
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03398) vertaling: De kraante van guster ligt onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03398) vertaling: Jan is Karolien en Kristiens bruirtje
opm.: genitief -'s
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 07989) vertaling: Jan is Karolien en Kristien hun breurtje
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02955) vertaling: Jan is Karolein en Kristientjes bruier
opm.: prenominale possessieve genitief '-s' bij tweede eigennaam
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02955) vertaling: Dei jongse heur fiets'n binn'n stooln
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03398) vertaling: Dei jonges heur fietsen binn'n stool'n
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 07989) vertaling: Dei jungens der fietsen binn stooln
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 07989) vertaling: Dei zusters der moeke is op viside
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02955) vertaling: Dei zusters huer mouder (moeke) is op vesiete
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03398) vertaling: Dei zussen heur moeke is op bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02955) vertaling: Beter: Dat is Wulm zien auto
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03398) vertaling: Dei auto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02955) vertaling: Beter: Dat is Wulm zien auto
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 07989) vertaling: Dei auto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02955) vertaling: Dei auto is van Wulm
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02955) vertaling: Dei auto is van Wulm
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 02955) vertaling: Dei fietse is van mie
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03398) vertaling: Dei fietse is van mie
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 07989) vertaling: Dei fietse is van mie
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07989) vertaling: Hoi mag mit gainaine proatn over dit probleem
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02955) vertaling: Hai mag mit gain aine over dit probleem proaten
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03398) vertaling: Hai mag mit gain aine over dit probleem spreek'n
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03398) vertaling: Ik wil gainaine kwetsen
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 07989) vertaling: Ik wil gainaine kwetsen
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 02955) vertaling: 'k Wil gainaine kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02955) vertaling: 't Is jammer dat wie nait komm'n meugen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03398) vertaling: Het is jammer dat wie nait koom'n meug'n
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 07989) vertaling: Het is sneu dat wie nait komn kinn
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 07989) vertaling: Dat dou ik nait
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02955) vertaling: Dat dou ik nait
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03398) vertaling: Dat goa ik nait doun
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03398) vertaling: Ik heb nait waarkt
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 07989) vertaling: Ik heb nait waarkt
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02955) vertaling: Ik heb nait waarkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02955) vertaling: Hai har het nog nait zegd of Merie begon te reer'n/schraiv'n
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03398) vertaling: Nog mer pas had hai 't verteld of Marie begon te schraium
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 07989) vertaling: Nog mar net had hoi verteld of Marie begon te jankn
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 07989) vertaling: Goa dei bestelling nou mar ophoaln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02955) vertaling: Hoal dei bestell'n non mor op
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03398) vertaling: Goa dei bestell'n nou mor ophoal'n
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03398) vertaling: Hai en waark
opm.: vertrouw negatiepartikel 'en' niet: dit is de enige zin waarin inf. het gebruikt.
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 07989) vertaling: Hoi waarkt nait
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 02955) vertaling: Hai waarkt nait
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02955) vertaling: Ik verbai die om hier te komm'n
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03398) vertaling: Ik verbai die om hier nait te koom'n
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 07989) vertaling: Ik verbojd die om hier te komn
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 07989) vertaling: Jan verhinderde dat we Marie beldn
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02955) vertaling: Jan wol nait hebb'n, dat wie Merieke bell'n deed'n
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03398) vertaling: Jan verhinderde dat we Marie nait beld'n
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07989) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07989) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07989) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03398) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02955) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07989) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: en te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07989) komt voor: n
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: en te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: en te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: en te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02955) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03398) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03398) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02955) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02955) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02955) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 07989) komt voor: n
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02955) fragment: te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07989) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07989) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03398) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07989) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03398) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03398) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07989) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03398) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02955) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07989) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03398) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: kunt (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: bent (zijn doorgestreept) (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07989) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07989) fragment: kunt (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: bent (zijn doorgestreept) (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03398) fragment: om 2 : te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: kunt (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: bent (zijn doorgestreept) (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07989) fragment: kunt (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: kunt (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03398) fragment: om 2 : te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03398) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: bent (zijn doorgestreept) (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: dat je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02955) fragment: kunt (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03398) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 02955) fragment: als dat (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 02955) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 07989) komt voor: n
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 02955) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 02955) fragment: als dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02955) fragment: dan als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02955) fragment: dan als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02955) fragment: dan als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07989) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02955) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02955) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02955) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03398) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02955) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02955) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02955) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02955) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02955) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02955) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07989) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02955) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03398) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03398) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02955) komt voor: n
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07989) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02955) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 07989) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02955) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02955) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02955) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02955) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02955) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03398) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02955) fragment: dan als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02955) fragment: dan als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02955) fragment: dan als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02955) fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 07989) fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03398) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03398) komt voor: n
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02955) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 07989) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 07989) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03398) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02955) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02955) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 07989) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03398) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02955) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03398) komt voor: n
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02955) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02955) fragment: als of (eerste of doorgestreept) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 07989) fragment: (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02955) fragment: als of (eerste of doorgestreept) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02955) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02955) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 07989) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02955) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02955) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02955) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03398) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02955) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02955) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02955) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02955) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03398) vertaling: Ik wait dat ie nait kwoad op ain binn'n
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 07989) vertaling: Ik wait dat joe op gainaine kwoad binn
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02955) vertaling: Ik wait dat ie op gainaine kwoad binn'n
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03398) vertaling: Ik wait dat zai naarg'ns trots op is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 07989) vertaling: Ik wait dat zoi op niks trots is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02955) vertaling: 'k Wait dat zai naargens trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03398) vertaling: Els denkt dat 't nait makkelek is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 07989) vertaling: Els denkt dat 'noit maklijk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 02955) vertaling: Els denkt dat 't nait makkelk is (of gait)
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03398) vertaling: Ik wait dat ik te loat bin en doe nait
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 07989) vertaling: Ik wsit dat ik te loat bin en doe nait
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 02955) vertaling: 'k Wair dat ik te loat bin mor doe nait
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03398) vertaling: Doe waist toch das doe waark'n most en ik nait
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 07989) vertaling: Doe waist toch dats doe waarkn mot en ik nait
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 02955) vertaling: Doe waitst toch datst doe waark'n most en nait
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03398) vertaling: Elk denkt dat wie noar hoes goan en dat zai nog bliev'm meug'n
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 07989) vertaling: Elkaine denkt dat wie noor hoes goan en dat zoi blieven magn
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 02955) vertaling: Elkenaine denkt dat wie noar hoes goan en zai (achter) blieven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03398) vertaling: "t Is jammer dat hai komt en dat zai weggait
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 07989) vertaling: Het is sneu dat hoi komt en dat zoi weggait
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 02955) vertaling: 't Is zunde dat hai komt en dat zai weggaait
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03398) vertaling: Ik denk dat Lisa zaik is
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 07989) vertaling: Ik denk dat Lisa zoik is
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 02955) vertaling: Ik denk dat Lisa zaik (worden) is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03398) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje traauw'n goan
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 07989) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje trouwn goan
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 02955) vertaling: Ik denk dat Paiter en Lieske trouw'n goan
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 02955) vertaling: Hai sl?pt, Nee dat dut hai nait
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 07989) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03398) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 07989) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03398) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 02955) komt voor: j
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 02955) komt voor: j
betekenis: bevestigend
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 07989) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03398) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 02955) vertaling: Hai komt nait. Nee, dat dut hai nait
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 02955) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 07989) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03398) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 07989) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03398) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 02955) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 02955) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 07989) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03398) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 02955) vertaling: Joa, hai sl?pt. Nee, dat dut hai nait.
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 07989) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03398) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 02955) komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 07989) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03398) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 02955) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 07989) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03398) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 02955) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 02955) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 07989) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03398) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 07989) komt voor: n
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03398) komt voor: n
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 02955) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 07989) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03398) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 02955) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 02955) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 07989) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03398) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 07989) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03398) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 02955) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 07989) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03398) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 02955) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 02955) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 07989) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03398) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 07989) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03398) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 02955) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02955) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 07989) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03398) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03398) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02955) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 07989) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 07989) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03398) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02955) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02955) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03398) fragment: die zijn (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02955) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02955) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02955) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02955) fragment: wie zijn (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02955) fragment: wie zijn (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02955) fragment: wie zijn (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07989) fragment: dei zien (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02955) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02955) fragment: waarvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02955) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02955) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02955) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 07989) fragment: woarop (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02955) fragment: als waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02955) fragment: als waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03398) fragment: waarop (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02955) fragment: als waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02955) fragment: daar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02955) fragment: daar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02955) fragment: daar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02955) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02955) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02955) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03398) komt voor: n
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02955) fragment: waar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03398) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02955) komt voor: j
fragment: waar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02955) komt voor: j
fragment: waar (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02955) fragment: omdat het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02955) fragment: omdat het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02955) fragment: omdat het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03398) fragment: waar het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02955) fragment: waar het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07989) fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02955) fragment: waar het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02955) fragment: waar het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02955) fragment: alwaar het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02955) fragment: alwaar het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02955) fragment: alwaar het (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 02955) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 02955) fragment: wie (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 02955) fragment: wie (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03398) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 07989) fragment: dei (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 02955) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02955) fragment: daar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02955) fragment: daar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02955) fragment: daar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03398) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 07989) fragment: woar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02955) fragment: waarin (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02955) fragment: waarin (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02955) fragment: waarin (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02955) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02955) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02955) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02955) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02955) fragment: waarop (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03398) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 07989) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02955) fragment: waarop (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02955) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02955) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03398) fragment: wat (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 07989) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03398) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 07989) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02955) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02955) fragment: hij die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02955) fragment: hij die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02955) fragment: hij die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03398) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02955) fragment: zij die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02955) fragment: zij die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02955) fragment: zij die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07989) fragment: As hoi (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02955) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02955) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02955) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02955) vertaling: Wat denkst doe dei ik (wel ik) in de stad zain hep
opm.: D-woord voorop in bijzin
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03398) vertaling: Wel denkst doe wel ik in de stad teeg'n kom'n bin
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07989) vertaling: Wel dengst dat ik in de stad ontmuit heb
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07989) vertaling: Wat denkn joe hou ze dat opl?st hebn
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02955) vertaling: Hou denk'n ie dat ze 't opl?st hebb'n
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03398) vertaling: Hoe denk'n ie dat ze't op l?st hebb'n
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07989) vertaling: Hou denkst doe hou ze 't opl?st hebn
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02955) vertaling: Hou denkst doe hou ze 't opl?st hebb'n?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03398) vertaling: Hoe denkst doe, hou ze 't op l?st hebb'n
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02955) vertaling: M wait nait dat wie heur opbell'n willen
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03398) vertaling: Magde wait nait wel wie opbell'n will'n
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 07989) vertaling: Magde wait nait dat wie beln zoln
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 07989) vertaling: Wait aine dat wie roupn hebn
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02955) vertaling: Wait gainaine wel wie roup'n hebb'n?
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03398) vertaling: Wait er ain dei wie roup'n hebb'n
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03398) vertaling: Wel denkst doe dei ik in de stad teeg'n koom'n bin
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07989) vertaling: Wel denkst doe dat ik in de stad zain heb
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02955) vertaling: Wel denkst doe wel ik in de stad zain heb?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02955) vertaling: Wel denkst doe dei ik in de stad zain heb?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03398) vertaling: Wel denkst doe dei ik in de stad teeg'n koom'n bin
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07989) vertaling: Wel denkst doe dei ik in de stad zain heb
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03398) vertaling: Hai het zien hand'n wossen
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 07989) vertaling: Het hoi zien handn wssen
opm.: inversie
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 02955) vertaling: Hai h?t zien handen wozzen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 07989) vertaling: Het hoi zien hemd wassen
opm.: inversie
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 02955) vertaling: Hai h?t zien hemd wozzen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03398) vertaling: Hai het zien hemd wossen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03398) vertaling: Hai het 'n houd op 't kop
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 07989) vertaling: het hoi n' houd op zien kop
opm.: inversie
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02955) vertaling: Hai h?t een houd op zien heufd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03398) vertaling: Hai het 'n vlekke op zien hemd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 07989) vertaling: het hoi n' vlekke op zien hemd
opm.: inversie
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02955) vertaling: Hai h?b een vlekke op zien hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 07989) vertaling: hoi het zien boin brookn
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02955) vertaling: Hai h?t zien bain broken
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03398) vertaling: Hai het zien bain brook'n
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03398) vertaling: Zai het zuch zeer doan
opm.: zuch = zich reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 07989) vertaling: Zoi het zog piene doan
opm.: reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 02955) vertaling: Zai h?t zuk (zuch) zeer doan
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03398) vertaling: Marie trok de deek'n noar zuch tou
opm.: zuch = zich reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 07989) vertaling: Marie trok de deekn noar zog tou
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02955) vertaling: M trok de deek'n noar zuk tou
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 07989) vertaling: Luc wait dat er 'n foto van zogzulf te koop is
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 02955) vertaling: L wait dat er foto's van homzulf te koop binn'n
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03398) vertaling: Luc wait dat er foto's van hom zulf te koop binn'n
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03398) vertaling: Doe herinnerst die toch wel dat wie toun deur dat bos loop'n binn'n
opm.: reflexief: je
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 07989) vertaling: Doe waist tog nog wel dat w toun deur das bos loopn binn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 02955) vertaling: Doe herinnerst die toch wel dat wie do deur 't bos loop'n binn'n
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03398) vertaling: Ik herinner mie dat de auto van Marie kapot was
opm.: reflexief: me
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 07989) vertaling: Ik woit nog dat de auto van marie kapot was
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 02955) vertaling: 'k Herinner mie nog dat de auto van M kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 07989) vertaling: Zoi wait nog dat hoi asn zwien zat te eetn
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02955) vertaling: Zai herinnert zuk nog dat hai as 'n zwien zat te (vr)eet'n
opm.: reflexief: zich
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03398) vertaling: Zai herinnert zuch dat hai als 'n zwien zat te eet'n
opm.: zuch = zich reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03398) vertaling: Wie herinner'n ons wel dat aal Jan zie bouk'n stool'n waar'n, mor zai herinner'n zuch dat nait
opm.: zuch = zich reflexief: ons reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 07989) vertaling: Wie woitn nog dat Jan zien bouknstooln waarn, moar zoi waitn dat nait meer
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02955) vertaling: Wie herinnern ons nog wel dat J al zien bouk'n stool'n wazz'n mor zai nait
opm.: reflexief: ons
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03398) vertaling: Herinner'n ie joe nog dat we Jan op de maarkt zain hebb'n
opm.: reflexief: je
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 07989) vertaling: Woitn joe nog dat wie Jan op de maarkt zoin hebn
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 02955) vertaling: Wait'n ie nog dat we Jan op de maarkt zain hebb'n
opm.: "Opm: vor herinneren gebruiken wij meestal het werkwoord weten. waist doe nog wel = herinner jij je nog wel"
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 07989) vertaling: Hoi het zok 'n ongeluk waarkt
opm.: reflexief: zich
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 02955) vertaling: Hai h?t zuk 'n ongeluk waarkt
opm.: reflexief: zich
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03398) vertaling: Hai het zuch 'n ongeluk waarkt
opm.: zuch = zich reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03398) vertaling: Hai vuilde zuch deur 't ies zakk'n
opm.: zuch = zich reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 07989) vertaling: Hoi vuulde zog deurt ies zakn
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03398) vertaling: Zol hai dat doun kend hebb'n (gebruiklkheid: 5)
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03398) vertaling: Zol hai dat hebb'n doun kend (gebruiklkheid: 2)
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02955) vertaling: zol hai dat doan hebben kund?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02955) vertaling: zol hai dat doan hebben kund?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02955) vertaling: zol hai dat doan hebben kund?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03398) vertaling: Zol hai dat hebb'n doun kend (gebruiklkheid: 2)
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02955) vertaling: maar beter: zol hai dat doan hebben (dus zonder volt deelwoord v kunnen)
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02955) vertaling: maar beter: zol hai dat doan hebben (dus zonder volt deelwoord v kunnen)
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02955) vertaling: maar beter: zol hai dat doan hebben (dus zonder volt deelwoord v kunnen)
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 07989) vertaling: kon hai dat doun
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03398) vertaling: Zol hai dat doun kend hebb'n (gebruiklkheid: 5)
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02955) vertaling: ken (= kunnen) hai dat doan hebb'n
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02955) vertaling: ken (= kunnen) hai dat doan hebb'n
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02955) vertaling: ken (= kunnen) hai dat doan hebb'n
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02955) fragment: kent = gekund (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 07989) fragment: kunt (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 07989) fragment: doan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02955) fragment: doan = gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02955) komt voor: n
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03398) komt voor: n
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02955) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03398) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 02955) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03398) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 02955) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03398) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 02955) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03398) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 02955) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03398) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02955) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03398) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 02955) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 2
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03398) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 02955) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02955) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03398) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 02955) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03398) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 02955) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 07989) komt voor: n
gebr.: 1
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 07989) vertaling: Wie motn noar schuure om d koien te vouwern
komt voor: j
opm.: dav
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03398) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02955) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 07989) vertaling: Wie motn noar schuure om d koien te vouwern
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 07989) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03398) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 02955) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02955) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 07989) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03398) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 07989) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03398) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 02955) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02955) vertaling: 'k Wait dat hai weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 07989) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03398) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02955) vertaling: 'k Wait dat hai weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 07989) vertaling: Ik woit dat hoi der nait is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03398) vertaling: Ik wait hai is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02955) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 07989) vertaling: Ik woit dat hoi der nait is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03398) vertaling: Ik wait hai is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 02955) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 07989) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03398) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03398) vertaling: Marie aal heur koie'n binn'n verdronk'n bie de overstroom'n
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02955) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 07989) vertaling: Marie aal heur koin binn verzoopn die de overstroom
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03398) vertaling: Marie aal heur koie'n binn'n verdronk'n bie de overstroom'n
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03398) vertaling: Keeze moak'n wait ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 07989) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03398) vertaling: Keeze moak'n wait ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02955) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 02955) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03398) vertaling: Jan, bin ik mit noar de maarkt west
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 07989) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03398) vertaling: Jan, bin ik mit noar de maarkt west
komt voor: j
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03398) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02955) vertaling: 'k Heb al de eerste drei sommen maakt. Welke hest doe moakt
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02955) vertaling: 'k Heb al de eerste drei sommen maakt. Welke hest doe moakt
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 07989) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02955) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 07989) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03398) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 02955) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 07989) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03398) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03398) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02955) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 07989) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02955) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 07989) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03398) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03398) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 07989) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02955) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03398) vertaling: Ik heb hail wat loop'n doan
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03398) vertaling: Ik heb hail wat loop'n doan
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 07989) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02955) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 07989) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02955) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03398) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03398) vertaling: Hai dee zuch veur dat e net oet b?re kwam
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 07989) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02955) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03398) vertaling: Hai dee zuch veur dat e net oet b?re kwam
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03398) vertaling: De schilder is hier west te schilder'n
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03398) vertaling: De schilder is hier west te schilder'n
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 07989) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02955) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03398) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 07989) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02955) vertaling: Gaaist noar hoes?
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02955) vertaling: Gaaist noar hoes?
komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 02955) vertaling: Ik leefde er in dei tied mor op l?s
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 07989) vertaling: In dei tied leefde ik erop l?s
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03398) vertaling: In dei tied leefde ik d?r op l?s
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02955) vertaling: Vrouger leefde hai as 'n daaier
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 07989) vertaling: Vrouger leefde hoi san beest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03398) vertaling: Vrouger leefde hai as 'n beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 07989) vertaling: Doar leefden wie as god in Frankriek
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03398) vertaling: Doar leefd'n wie as God in Frankriek
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02955) vertaling: Wie leefden doar as God in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02955) vertaling: Gainaine mag dat zain doe dus ook nait
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 07989) vertaling: Gain aine mag dat zain, dus doe ook nait
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03398) vertaling: Gain aine mag 't zain, dus vind ik das doe 't ook nait zain magst
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03398) vertaling: 't Gebeurde tounst doe weggingst
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 02955) vertaling: Dat gebeurde toonst doe weggingst
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 07989) vertaling: Det gebeurde tounst doe votging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 07989) vertaling: Ik wait woar dast doe geboorn binst
opm.: waar dat - ja
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03398) vertaling: Ik wait woarst doe geboor'n bist
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02955) vertaling: Ik wait woar of t doe geboorn bist
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 02955) vertaling: Nonst kloar bist, magst weggoan
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 07989) vertaling: Nou doe kloar binst magts doe weggoan
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03398) vertaling: Noust doe kloar bist, magst doe goan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03398) vertaling: Deurdat Marie overleed'n was, het heur man Anna nait meer help'n kennt
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02955) vertaling: Toun (of dou) Merie dood was, kon heur man Anna nait meer help'n
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 07989) vertaling: Deurdat Marie overleedn was, kon heur man Anna nait meer helpn
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 07989) vertaling: Ik wait dat hoi is goan zwemn
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03398) vertaling: f: Ik wait dat hai aan 't zwemm'n goan is
opm.: 'aan 't' toegevoegd
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02955) vertaling: Ik wait dat hai zwemm'n goan is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03398) komt voor: n
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02955) komt voor: n
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03398) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 07989) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 02955) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 02955) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03398) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 07989) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03398) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 07989) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 02955) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03398) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 07989) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 02955) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02955) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03398) komt voor: j
gebr.: 5
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 07989) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02955) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 07989) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03398) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03398) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02955) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 07989) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02955) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 07989) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03398) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02955) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 07989) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03398) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 07989) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03398) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02955) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03398) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02955) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 07989) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 07989) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03398) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 02955) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 02955) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 07989) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03398) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03398) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02955) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 07989) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 02955) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 07989) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03398) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 02955) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 07989) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03398) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03398) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 02955) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 07989) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 02955) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 07989) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03398) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 02955) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 07989) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03398) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03398) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 02955) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 07989) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 02955) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 07989) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03398) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02955) fragment: dei (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03398) komt voor: j
fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03398) komt voor: j
fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07989) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07989) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02955) fragment: dei (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03398) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03398) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02955) fragment: dat hai (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07989) fragment: dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03398) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03398) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02955) fragment: woorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07989) fragment: dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07989) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03398) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02955) fragment: woorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02955) fragment: dat hai (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07989) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03398) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02955) fragment: woarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02955) fragment: dat zai hom (ze doorgestreept) (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07989) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03398) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02955) fragment: dat zai hom (ze doorgestreept) (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07989) fragment: dat (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03398) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03398) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02955) fragment: woarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07989) fragment: dat (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07989) fragment: die (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03398) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02955) fragment: mit wel (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02955) fragment: mit wel (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02955) fragment: mit wel (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07989) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02955) fragment: woar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02955) fragment: woar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02955) fragment: woar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02955) fragment: doar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02955) fragment: doar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02955) fragment: doar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: dei (met doorgestreept) (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: dei (met doorgestreept) (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: dei (met doorgestreept) (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03398) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: wel (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: wel (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 07989) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: wel (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: dei (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: dei (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: dei (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07989) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: woarmit (mee doorgestreept) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07989) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: woarmit (mee doorgestreept) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02955) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03398) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07989) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07989) fragment: - (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02955) fragment: dei (1)
opm.: met andere werkwoordsvolgorde
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03398) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 07989) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02955) fragment: dei (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02955) fragment: dei (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02955) fragment: wel (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03398) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 07989) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02955) fragment: wel (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 07989) fragment: wat (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02955) fragment: dei (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02955) fragment: dat (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02955) fragment: dat (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03398) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02955) fragment: dei (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03398) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02955) fragment: Dei (=degene die) (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02955) fragment: wel (=degene wie) (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 07989) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02955) fragment: wel (=degene wie) (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02955) fragment: Dei (=degene die) (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02955) fragment: dei heur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03398) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02955) fragment: dei heur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02955) fragment: wel heur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 07989) fragment: wiens (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02955) fragment: wel heur (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 07989) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gainaine kwoad binn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02955) vertaling: Paiter denkt dat Jan en Merietje op gainaine kwoad binn'n
betekenis: negative concord
opm.: "Beter is: Volgens Paiter binn'n Jan en Marietje op gainaine kwoad"
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03398) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gainaine kwoad binn'n
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 07989) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gainaine kwoad binn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02955) vertaling: Paiter denkt dat Jan en Merietje op gainaine kwoad binn'n
betekenis: negative concord
opm.: "Beter is: Volgens Paiter binn'n Jan en Marietje op gainaine kwoad"
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03398) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gainaine kwoad binn'n
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03398) vertaling: Wim denkt dat wie nooit aan gainaine 'n pries geev'm
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 07989) vertaling: Wim denkt dat we gainaine ooit n' pries geevn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02955) vertaling: Wulm denkt dat we nooit aine een pries geev'n
betekenis: negative concord
opm.: "Beter is: volgens Wulm krijgt gainaine 'n pries"
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03398) vertaling: Wim denkt dat wie nooit aan gainaine 'n pries geev'm
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 07989) vertaling: Wim denkt dat we gainaine ooit n' pries geevn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02955) vertaling: Wulm denkt dat we nooit aine een pries geev'n
betekenis: negative concord
opm.: "Beter is: volgens Wulm krijgt gainaine 'n pries"
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03398) vertaling: 't Is woar dat ze nait mit Marie proat'n meug'n
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 07989) vertaling: Het is woar dat het nait toustoan is dat ze mit Marie proatn
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02955) vertaling: Het is woar dat ze nait mit Merietje proat'n m?gen!
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03398) vertaling: 't Is woar dat ze nait mit Marie proat'n meug'n
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 07989) vertaling: Het is woar dat het nait toustoan is dat ze mit Marie proatn
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02955) vertaling: Het is woar dat ze nait mit Merietje proat'n m?gen!
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02955) vertaling: Naargens
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 07989) vertaling: niks
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03398) vertaling: Naargens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03398) vertaling: Gain aine
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02955) vertaling: Gainaine
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 07989) vertaling: gainaine
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02955) vertaling: Nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 07989) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03398) vertaling: Nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02955) vertaling: Niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 07989) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03398) vertaling: 'k Zol 't nait wait'n
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03398) vertaling: Welk k?ien het hei molk'n
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02955) vertaling: Gainent
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 07989) vertaling: gainaine
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03398) vertaling: Zeg hom nait dat ik noar boet'n west bin
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 07989) vertaling: Zeg hom nait dat ik boetn west bin
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02955) vertaling: Vertel hom nait dat ik boet'n w?st bin
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03398) vertaling: Nait vertell'n, dast doe 'n kado veur hom kocht hest, heur!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 07989) vertaling: nait verteln dats doe een cadeau veur hom kocht heb
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02955) vertaling: Most nait vertell'n datst een kedoo veur hom kocht h?st
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03398) vertaling: Waist doe nait dat hai vaal'n is?
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 07989) vertaling: waits doe nait dat hoi valn is
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02955) vertaling: Wait'st nait dat e (of hai) vaal'n is?
000 (z04opm) (inf. 02955) opm. inf.: Soms verzet het taaleigene van het dialect zich tegen een letterlijke vertaling. Waar dat het geval is, geef ik zo goed mogelijk een vrije vertaling.
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02955) vertaling: Wendy wol gainaine zeer doun
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03398) vertaling: Wendy perbairde om gainaine piene te doun
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 07989) vertaling: wendy prebaide gainaine zeer te doun
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 07989) vertaling: 't schient dat ze niks mag waitn
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02955) vertaling: 't Liekt erop dat ze niks eet'n mag
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03398) vertaling: 't Schient dat ze niks eet'n mag
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03398) vertaling: Zai schient niks te meug'n eet'n
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 07989) vertaling: Ze schient niks eetn te magn
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02955) vertaling: Ze mag schienbaar niks eet'n
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02955) vertaling: Ze perbaiern mekoar de haile dag al opte bell'n
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03398) vertaling: Ze perbairde al om mekoar de haile dag op te bell'n
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 07989) vertaling: Ze probairn al de hoile dag om mekoar te beln
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 07989) vertaling: Het zuch er noor oet dat het een mooie dag wordt
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02955) vertaling: 't Zel wel weer een mooie dag word'n
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03398) vertaling: Het belooft weer 'n mooie dag te word'n
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02955) vertaling: Wie kennn mischien beter eev'n wachten
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03398) vertaling: 't Is misschien beter om nog eev'm te wacht'n
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 07989) vertaling: 't is musschien beter om nog eevn te wachtn
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02955) vertaling: Wie hadden geluk (of mazzel) dat we hom direct weer vonden
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03398) vertaling: Wie hadd'n geluk dat we hom direct terugvond'n
opm.: finiete bijzin ipv infinitief
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 07989) vertaling: Wie hadn 't geluk om hom drekt weer te vindn
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03398) vertaling: As de hounder 'n valk zain, binn'n ze baange
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 07989) vertaling: As de kuukns een valk zin bin ze baange
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02955) vertaling: As de hounder een valke zain binnen ze baange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03398) vertaling: As wie d'eerdappels nait verkoop'n kenn'n, zitt'n wie in de probleem'n
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 07989) vertaling: As we de eerdappels nait verkoopn kin, zitn we in de probleemn
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02955) vertaling: As wie de eerappels nait verkoop'n kunnen den zitt'n we in de probleem'n
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03398) vertaling: As ie hom nait mitneem'n, wor ik kwoad
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 07989) vertaling: As joe hom nait mitneem wor ik kwoad
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02955) vertaling: As ie hom nait mit neem'n wor ik kwoad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03398) vertaling: Hai wos het
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 07989) vertaling: Hoi wos het
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02955) vertaling: Hai wust wel
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03398) vertaling: Op dit feest wordt er veul danst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 07989) vertaling: Op dit feest wordt er veul gedanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02955) vertaling: Op dit feest wordt veul danst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03398) vertaling: Nou wordt er allain nog mor brood verkocht in dei winkel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 07989) vertaling: Nou wordt er allenig nog brood verkocht in dei winkel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02955) vertaling: Ze verkoopn non nog mar allaine brood in dei winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03398) vertaling: As hai mit fietse komt, zel hai wel loat weez'n
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 07989) vertaling: As hoi met de fietse komt zel hoi wel loat weezn
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02955) vertaling: As hai mit de fietse komt, zal hai wel te loat weez'n
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03398) vertaling: As doe tied hest, kom dan es 'n moal aan!
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 07989) vertaling: Ast doe tied hest kom den es een keer langs
opm.: als vervoeging 2.ev.
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02955) vertaling: As 't een moal wachten kents, kom dan es 'n keer langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03398) vertaling: As ik riek bin, koop ik 'n dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 07989) vertaling: As ik riek bin koop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02955) vertaling: As ik riek bin, koop ik mie een dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 02955) komt voor: n
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03398) komt voor: n
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 07989) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 07989) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02955) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03398) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03398) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 07989) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02955) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02955) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03398) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 07989) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 07989) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02955) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03398) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02955) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03398) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 07989) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02955) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03398) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 07989) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02955) vertaling: Hest doe mie dei braif opstuurd?
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 07989) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02955) vertaling: Hest doe mie dei braif opstuurd?
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03398) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03398) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02955) vertaling: Ik heb hom het geev'n
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 07989) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02955) vertaling: Ik heb hom het geev'n
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02955) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03398) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 07989) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02955) vertaling: Merietje h?t z?gt datst doe perbaierd h?st een verske (laidje) te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03398) vertaling: a: Marie het zegd dast doe perbairt hest 'n laidje te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07989) vertaling: Marie het zegd dast doe prubaird het een verske te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07989) vertaling: Marie het zegd dast doe prubaird het een verske te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02955) vertaling: Merietje h?t z?gt datst doe perbaierd h?st een verske (laidje) te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02955) vertaling: Merietje h?t zegd datst doe perbaierd h?st een verske te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03398) vertaling: Marie het zegd, dast doe perbaird hest, 'n laidje te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07989) vertaling: Marie zee das doe probaird hast een verske te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07989) vertaling: Marie zee das doe probaird hast een verske te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02955) vertaling: Merietje h?t zegd datst doe perbaierd h?st een verske te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03398) vertaling: Marie het zegd, dast doe perbaird hest, 'n laidje te zing'n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03398) vertaling: a: Marie het zegd dast doe perbairt hest 'n laidje te zing'n
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02955) vertaling: Merietje h?t z?gt datst doe perbaierd h?st een verske (laidje) te zing'n
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02955) vertaling: beter: datst doe heur een bouk geev'n wolste
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02955) vertaling: beter: datst doe heur een bouk geev'n wolste
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03398) vertaling: Marie het zegd, dast doe perbaird hest heur 'n bouk te geev'm
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02955) vertaling: Merietje h?t z?gt datst doe perbaierd h?st een verske (laidje) te zing'n
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 07989) vertaling: Marie zee dast doe probaird hast om een bouk te geevn
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02955) komt voor: n
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03398) komt voor: n
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 07989) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 07989) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03398) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03398) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02955) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 07989) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03398) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 02955) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 07989) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 02955) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 07989) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03398) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03398) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 02955) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 07989) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 4
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03398) komt voor: j
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 4
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 07989) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 07989) vertaling: Dei van de stad dei hebn hier veul meer hoezen bouwd
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02955) vertaling: Dei stadjeders hebb'n hier veul hoez'n bouwd
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03398) vertaling: Dei oet stad, dei hebb'n hier veul hoez'n baauwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02955) vertaling: niet te vertalen
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03398) vertaling: Aan dei neie voart, zugst gain mens meer
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 07989) vertaling: Aan dei neie kanoal door zai je geen mens meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 07989) vertaling: Guster is Jan hier west
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02955) vertaling: Guster h?t Jan (of is Jan ) hier w?st
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03398) vertaling: Guster is Jan hier west
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03398) vertaling: Dei dag dat Jan opbelde, was'k nait in hoes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 07989) vertaling: De dag dat Jan belde was ik nait in hoes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02955) vertaling: Do Jan belde, was ik nait in hoes
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02955) vertaling: Ik zol Jef nooit oetneudigen
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03398) vertaling: Jef, dei zol ik nooit nuig'n
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 07989) vertaling: Jef dei zol ik nooit vroagn
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 07989) vertaling: Marie dei zol zowat nooit doun
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02955) vertaling: Merie zol zowat nooit doun
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03398) vertaling: Marie, dei zol zowat nooit doun
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03398) vertaling: Bert, dei drinkt wel es 'n glas teveul
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 07989) vertaling: Bert dei drinkt wel eens een glas te veul
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02955) vertaling: Bert drinkt wel eens aine te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02955) vertaling: niet goed te vertalen
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03398) vertaling: Martha, dei zol ik wel es thoes bie mie oetneudig'n will'n
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 07989) vertaling: Marta, dei zol ik wel es bie mie in hoes wiln nuign
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 07989) vertaling: Dat hoes zol ik nooit koopn wiln
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02955) vertaling: Dat hoes zol (of wol) ik nooit koop'n
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03398) vertaling: Dat hoes, dat zol ik nooit koop'n will'n
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03398) vertaling: Dat hoes, dat stait doar al vieftig joar
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 07989) vertaling: Dat hoes dat stait daor al vieftig joar
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02955) vertaling: Dat hoes stait er ol wel vieftig joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03398) komt voor: j
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 3
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 07989) komt voor: n
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 3
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03398) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03398) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 07989) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02955) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02955) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03398) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 07989) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 4
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03398) komt voor: j
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 4
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 07989) komt voor: n
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03398) komt voor: n
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02955) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 07989) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03398) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02955) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03398) komt voor: j
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03398) komt voor: n
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 07989) komt voor: n
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 02955) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03398) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 07989) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 02955) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03398) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03398) komt voor: n
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 07989) komt voor: n
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 02955) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03398) komt voor: j
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 02955) komt voor: n
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 07989) komt voor: n
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03398) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 07989) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03398) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 02955) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03398) vertaling: Het Gunther beld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 07989) vertaling: het gunther beld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02955) vertaling: h?t Gunther beld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03398) vertaling: Pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03398) vertaling: Pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03398) vertaling: Kiek oet
473 (z11b) En pas op! (inf. 07989) vertaling: kiek oet
473 (z11b) En pas op! (inf. 02955) vertaling: Oetkiek'n!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03398) vertaling: Kiek oet
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 07989) vertaling: 't was moar net genog
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02955) vertaling: t Was mor net goud genog
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03398) vertaling: 't Was mor net goud genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03398) vertaling: Marjo, het nou meer koi'en dan ze vrouger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 07989) vertaling: Marjo het nou meer kooin dan ze vrouger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02955) vertaling: Marjo h?t non meer kooi'n as vrouger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03398) vertaling: As Susanne koom'n kon, har ze 't doan
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 07989) vertaling: As Susanne kon komn den had ze dat doan
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02955) vertaling: As Suzanne komen kon, har ze 't wel doan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 07989) vertaling: Zai is de beste dokter dei ik ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02955) vertaling: Zai is de beste dokter, dei ik ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03398) vertaling: Zai is de beste dokter dei ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03398) vertaling: Veur das doe wat weggooist, most eev'm bell'n
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 07989) vertaling: veur doe wat weggooit most eerst eevn beln
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02955) vertaling: Most eev'n bel'n veur datst wat weggooist
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03398) vertaling: Hier is alles wat ik kreg'n heb
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 07989) vertaling: hier is alles wat ik kreegn heb
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02955) vertaling: Hier is t aal dat ik kreeg'n heb
opm.: 't aal ipv alles
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03398) vertaling: Jan is te gierig om wat aan zien kinder te geev'm
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 07989) vertaling: Jan is te gierig om wat aan zien kinder te geevn
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02955) vertaling: Jan is te gierig om wat aan zien kinder te geev'n
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03398) vertaling: Alsof doe wat van voetball'n ?fwaist
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 07989) vertaling: Alsof doe wat van voetbaln waist
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 02955) vertaling: Ofst doe wat van voetball'n waist
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03398) vertaling: Dat bouk h?n legg'n
opm.: niet stam als imperatief
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 07989) vertaling: leg dat bouk weg
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02955) vertaling: Hinlegg'n dat bouk!
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03398) vertaling: As doe echt nait wacht'n kennst, kom den mor
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 07989) vertaling: As doe echt nait wachtn kinst kom den mor
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02955) vertaling: Ast nait langer wachten kenst, komst mor
opm.: "Ast = as(t) doe = als jij": twijfelgeval voegwoordvervoeging na 'als' 2.ev.
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03398) vertaling: Ik wait dat Jan de dokter roup'n kennt haar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 07989) vertaling: Ik wait dat Jan de dokter kinn ruupn
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02955) vertaling: Ik wait wel dat Jan de dokter roup'n kon
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 07989) vertaling: Ik wait dat Jan de dokter had kinn roupn
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03398) vertaling: Ik wait dat Jan de dokter roup'n kon hebb'n
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02955) vertaling: Hai zee dat ik dat doun most har
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03398) vertaling: Hai zee dak dat doun mout'n haar
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 07989) vertaling: Hoi zee dat had ik doun motn
opm.: 'dat' weglating
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03398) vertaling: Hai zee dat ik 't doan haar
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 07989) vertaling: Hoi zee dat ik dat hat motn doun
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03398) vertaling: Hai is veurige weke deur dokter Meertens opereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 07989) vertaling: Hoi is veurige week deur dokter merten opereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02955) vertaling: Hai is veurige weke deur dokter M opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03398) vertaling: Hai wordt m?rg'n deur dokter Meertens opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 07989) vertaling: Hoi wordt murgen deur dokter mertens opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02955) vertaling: Hai wordt m?rn deur dokter M opereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03398) vertaling: Ik denk das't doe veul weg gooi'n most
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07989) vertaling: Ik denk das doe veul weggooin most
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02955) vertaling: Ik denk datst (=dat jij) veul weggooi'n most
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03398) vertaling: Ik denk das't doe veul weg gooi'n most
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07989) vertaling: Ik denk das doe veul weggooin most
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02955) vertaling: Ik denk datst (=dat jij) veul weggooi'n most
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07989) vertaling: het is dom om zokse dure dingn weg te gooin
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02955) vertaling: 't Is stom om zukke ding'n weg te gooi'n
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03398) vertaling: 't Is dom om zulke dure ding'n weg te gooi'n
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07989) vertaling: het is dom om zokse dure dingn weg te gooin
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02955) vertaling: 't Is stom om zukke ding'n weg te gooi'n
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03398) vertaling: 't Is dom om zulke dure ding'n weg te gooi'n
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07989) vertaling: Hoi is aale kapotte spuln aan het weggooin
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03398) vertaling: Hai is alle kapotte spull'n aan 't weg gooi'n
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07989) vertaling: Hoi is aale kapotte spuln aan het weggooin
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03398) vertaling: Hai is alle kapotte spull'n aan 't weg gooi'n
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03398) vertaling: Ik vind dast doe voaker de kraante zolst mout'n leez'n
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07989) vertaling: Ik vind das doe voaker kraant lezen most
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03398) vertaling: Ik vind dast doe voaker de kraante zolst mout'n leez'n
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07989) vertaling: Ik vind das doe voaker kraant lezen most
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02955) vertaling: Ik vin dast doe voaker de kraante leez'n most
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07989) vertaling: het is dom om in 't donker de kraante te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02955) vertaling: 't Is dom om in 't donker de kraante te leez'n
positie: 1
opm.: met lidword ingevuld en met lidwoord in vertaling
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03398) vertaling: "t Is dom om in duuster de kraante te leez'n
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07989) vertaling: het is dom om in 't donker de kraante te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02955) vertaling: 't Is dom om in 't donker de kraante te leez'n
positie: 1
opm.: met lidword ingevuld en met lidwoord in vertaling
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03398) vertaling: "t Is dom om in duuster de kraante te leez'n
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07989) vertaling: Het is de huile dag de kraante aan het lezen
positie: 2
opm.: vert met lidwoord
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02955) vertaling: beter: hai zit de haile dag kraante te leez'n
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld en met lidwoord in 1e vertaling
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02955) vertaling: Hai is de haile dag de kraante aan 't lezen
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld en met lidwoord in 1e vertaling
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02955) vertaling: Hai is de haile dag de kraante aan 't lezen
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld en met lidwoord in 1e vertaling
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02955) vertaling: beter: hai zit de haile dag kraante te leez'n
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld en met lidwoord in 1e vertaling
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03398) vertaling: Hai is de haile dag kraante aan 't leez'n
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07989) vertaling: Het is de huile dag de kraante aan het lezen
positie: 2
opm.: vert met lidwoord
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02955) vertaling: Hai is de haile dag de kraante aan 't lezen
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld en met lidwoord in 1e vertaling
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02955) vertaling: beter: hai zit de haile dag kraante te leez'n
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld en met lidwoord in 1e vertaling
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03398) vertaling: Hai is de haile dag kraante aan 't leez'n
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 07989) fragment: van (1)
opm.: waarschijnlijk niet als subject geinterpreteerd.
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03398) fragment: door (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 02955) fragment: (0)
opm.: "komt niet voor"
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 02955) komt voor:
opm.: "komt niet voor"
508 (z14c) Ze hebben aan hem laten vallen omdat hij zijn werk niet goed deed (inf. 03398) fragment: aan (1)
508 (z14c) Ze hebben aan hem laten vallen omdat hij zijn werk niet goed deed (inf. 02955) komt voor:
opm.: "komt niet voor"
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 02955) komt voor:
opm.: "komt niet voor"
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 02955) komt voor:
opm.: "komt niet voor"
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 07989) komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02955) komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03398) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03398) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 07989) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 02955) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 02955) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03398) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 07989) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 07989) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02955) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03398) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 02955) vertaling: R. h?t ain gruine appel weggeev'n en h?t non nog twei rode
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03398) vertaling: Robert het ain gruine appel weggeev'm, nou het e nog twei rode
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 07989) vertaling: Robert het ain gruine appel weggeevn en nou het hoi nog twei rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 02955) vertaling: der wazzen een beulde mens'n op het feest
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03398) vertaling: D'er waar'n veul mens'n op 't feest
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 07989) vertaling: Der waarn veul mensen op t feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 07989) vertaling: Waarn der veul mensen op t feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 02955) vertaling: warren d'er veul mens'n op het feest.
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03398) vertaling: Waar'n d'er veul mens'n op 't feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07989) vertaling: Wat hest doe veur boukn kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02955) vertaling: Wat veur bouk'n hest die kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03398) vertaling: Wat veur bouk'n hest doe kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02955) vertaling: Wat h?st doe veur bouk'n kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03398) vertaling: Wat hest veur bouk'n kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07989) vertaling: Wat veur boukn hes doe kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02955) vertaling: Wat h?st doe veur bouk'n kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03398) vertaling: Wat hest veur bouk'n kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07989) vertaling: Wat veur boukn hes doe kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07989) vertaling: Wat hest doe veur boukn kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02955) vertaling: Wat veur bouk'n hest die kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03398) vertaling: Wat veur bouk'n hest doe kocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 07989) vertaling: hoi woont bie marietje
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 02955) vertaling: Hai woont bie Merietje in
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03398) vertaling: Hai woont bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 07989) vertaling: Hoi woont bie Wim
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 02955) vertaling: Hai woont bie Wulm in
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03398) vertaling: Hai woont bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 02955) vertaling: Lopst doe eev'n noar de bakker , Wulm?
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03398) vertaling: Lopst eev'm mit noar de bakker, Wim
opm.: geen imperatief
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 07989) vertaling: loop eevm noar de bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 07989) vertaling: Wel hest doe zein
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02955) vertaling: Wel h?st doe zaain?
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03398) vertaling: Wel hest zain?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 07989) vertaling: Wel het die zain
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 02955) vertaling: Wel h?t die zain?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03398) vertaling: Wel het die zain?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02955) vertaling: As ik dat wait'n har, har ik dat nait doan!
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03398) vertaling: As ik dat wait'n haar, hak 't nait doan
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 07989) vertaling: had ik dat waitn den had ik dat nait doan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 07989) vertaling: t zol beter wezen om eevn te wachtn
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 02955) vertaling: 't Zol beter weez'n nog eev'n te wachten
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03398) vertaling: 't Zol beter weez'n om nog eev'm te wacht'n
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 07989) vertaling: Gelukkig had Jan de dokter beld en dei was snel hier
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02955) vertaling: Jan hai de dokter gelukkig beld en dei was d'er al hail gauw
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03398) vertaling: Gelukkig har Jan de dokter beld en dei was d'er hail gaauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 02955) vertaling: Loop toch deur, r?tjonk'n!
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03398) vertaling: Loop nou toch deur, verveel'nde jongse
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 07989) vertaling: loop nou toch deur vervelend jong
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02955) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 07989) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03398) komt voor: j
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03398) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02955) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 07989) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02955) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 07989) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03398) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02955) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 07989) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03398) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03398) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 02955) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 07989) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 02955) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 07989) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03398) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 02955) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 07989) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03398) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 07989) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03398) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 02955) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]C165p[/k][h]209[/h][i]212[/i][vw]MH[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet nie dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Zie weet niet of Marie gister overleden is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Geneine dei et wild of kend het. [/a] sound
informant [a] Geneine dei dat ooit wild of kend het. Het dat ooit wild of kend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan had hele brood alleen wel opeetn wild. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wel ze roep kend ha. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan ken zich dat verhaal wel herinnern. [/a] tagging sound
informant [a] Jan ken zuch daj verhaal wel herinnern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers bie zuk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mie veur zuch werkn. [/a] tagging sound
informant [a] _ liet mie veur hom werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ veur zuk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zuch mit drievn op de golvn. [/a] lastig te verstaan zuch of zuk tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzulf goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzulf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heef gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward het heurd datter fotoos van homzulf in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a] En dan zeg ik zukzulf. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leef levik net as mien ouders wild hadn. [/a]

az ik lev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leeft leefde langer dan zie pa. [/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assij zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/a]

as sij leef se
t van niet valt bijna weg tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft et morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Asset nu nog leeft dan leeft morgen ook nog. [/a]

as et leef t
leeft het tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Azie zo losbandig lebn dan lebn wie nooit zo lang azik. [/a]

az ie az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse veur heur werk lebn dan lebn ze niet veur heur kindern. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As je gezond lebn dan leef je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Asser zoon beetje mensen van de landbouw lebn dan lebnder veul mensen van werk in de fabriek. [/a]

as er lebn der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje int paradijs lebn dan lebn Rosa en Frans in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wie eenvoudig lebn lebn wie gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hom roepn moet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] hestoe genoeg mensen om hooi vant land te haaln. [/a]

hes toe van t
tagging sound
informant [a] hestoe genoeg mensen omt hooi vant land te haaln. [/a]

hes toe om t van t
sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant Et was mooi van Jan om die te helpn. [/a] verkeerd beantwoord sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar om te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij ken zeuren. [/a] verkeerd beantwoord sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij zeurt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wie an kwaam regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dadik groter ben dan hij. [/v]

dad ik
sound
informant [a] Ik geloof dadik groter ben dan doe. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ as hij. [/a] sound
informant [a] kgeloof dadik groter ben as hij. [/a]

k geloof dad ik
let op sec 1243 tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Zij gelooft dastoe eerder in huis bist dan ik. [/a]

das toe
tagging sound
hulpinterviewer Ik zou zegn looft. sound
informant [a] Nee zij glooft _ [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik loof dat. [/a] let op voor 215 sound
informant [a] Zij gelooft dastoe eerder in huis bis azik. [/a]

das toe az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Du geloofs toch niet dat hij sterker is azik. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [a] Du loofst _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Zij geloobn dadwie rijker binn dan zij. [/a]

dad wie
aan elkaar omdat er een d wordt uitgesproken. Binn met twee n omdat ik dat meen te horen. tagging sound
hulpinterviewer [a] Zij loobn _ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie geloobn daddie niet zo laus bindas wie. [/a]

dad ie bind as
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Ie geloobn toch niet dasij armer bindan wie. [/a]

da sij bin dan
of bind dan stond in clustertier sound
hulpinterviewer As jullie. As jie of ie? sound
informant [a] Ie geloobn toch niet dasij armer bindan joe. [/a]

da sij bin dan
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ assie of ie. [/a]

as ie
tagging sound
informant Da kense in Beerta en Nieuw Scheemda. Mijn buurman komt uit Nieuw Scheemda. Hatter nog nooit van gehoord.

ken se hat er
sound
hulpinterviewer [v] Ie geloobn toch niet dase armer binn as ie. [/a]

da se
sound
informant [a] Ie geloobn toch niet dasij armer bindan joe. [/a]

bin dan
sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ie geloobn dad Lisa nesso mooi is as Anna. [/a]

ne so
tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij looft dat Jan en Louis sterker binn dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of as. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwdis stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Der jong dei zie moeder gister weer trouwdis stond achter mie. [/a]

trouwd is
Na 250 komt tussenvraag van 249 die precies dezelfde vertaling inhoudt als die van de informant. tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De banke waar zij op zatn was net verfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heef moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wel geld het moet mie maar wat geebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noa zich toe. [/a] tagging sound
informant Zich of heur. sound
commentaardiscussie over reflexief.  sound
informant [a] _ zuch toe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ ik zeg zuk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vindat jij het ook niet mag zien. [/v]

vin dat
sound
informant [a] Geneine magsien dus ik vindatoet ook niet zien magst. [/a]

mags sien vin da toe t
sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Geneine magsien dus ik vindattout ook niet sien magst. [/a]

vin da toe t
sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Et gebeurde toen du weg gingst. [/a] Geen comp-agreement? tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet waar du geboren bist. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nu du klaar bist magst du weg gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man dei ze roepn hebn. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man deit verhaal verteld het. [/a]

dad is dei t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dadis de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man dei wadik denk deit verhaal verteld het. [/a]

dad is wad ik dei t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man wovan ik denk dasse die roepn hebn. [/a]

dad is das se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Et lijkt dasse niets eetn mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Tlijkterop _ [/a]

t lijkt er op
sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijk wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tlijkt ofder ene in tuine staat. [/a]

t lijkt of der
staaid tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat veur boekn hestoe kocht. [/a]

hes toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wel hettie zien op kermis. Of. Wel hettie op kermis zien. [/a]

het tie
tagging sound
veldwerker Wie heeft jou op de kermis gezien he. sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijze noar _ [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijze noanander. [/a]

noa n ander
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ of noa mekoar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _ [/v] sound
informant [a] Toon was zuch. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _ [/v] sound
informant [a] Fons zag een slange noassuch op de banke. [/a]

noas such
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komp dizze zin veur in dien dialect. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
hulpinterviewer Da kank mie veur steln.

kan k
sound
informant [a=n] Beslist niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Gister wandelde hij deurt park. [/a]

deur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Kom dizze zin veur in dien dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] let op vertaling sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Er is geneine dei niet dansn wil. [/a] blijkbaar kan de zin dus wel. sound
hulpinterviewer [v=023] Kom dizze zin veur in dien dialect. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Els wil niet dansn en ze wil ook niet zingn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Kom dizze zin veur in dien dialect. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Eddy moet vroeg op staan ken. [/a] ken is infinitief sound
hulpinterviewer Ja loof wel. pro drop sound
hulpinterviewer [v=137] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hij wil geen soep meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Kom dizze zin veur in dien dialect. Zitn hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] zie antwoord hulpinterviewer na vraag 149. Sec 2240 sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hier zitn nergens muiz. [/a] sound
hulpinterviewer Didis een vraag he. sound
informant [a] Zitn hier nergens muizn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Kom dizze zin veur in dien dialect. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Da zou wel eens kenn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Elkeneine is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da zou kunnen. [/a] sound
informant [a] Hij het overal geen vriendn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij het nergens geen vriendn. [/a] zie vraag 140 sound
hulpinterviewer [v=260] Kom dizze zin veur in dien dialect. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] wadachstoe wel ik in stad zien heb. [/a]

wa dachs toe
tagging sound
informant [a] wadenkstoe wel ik in stad teegn komn bin. [/a]

wa denks toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Kom dizze zin veur in dien dialect. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a] Wa denkstou wel ik in stad teegn komn ben. [/a] niet juiste vertaling tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Deze zin kom nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ik heb geen zin om koeien te voern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Kom dizze zin veur in dien dialect. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Alle koeien van Marie bin verdronkn bie de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Niet zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant Ik het nog nooit ene zien die kwaad op dizze jongen wist het. sound
informant [a] Ik geloof dasse dizze jong amenander wel aardig vin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ik heb heel wat loopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Kom dizze zin veur in dien dialect. Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Wilste nog koffie Jan. Jan antwoordt ja. [/a]

wils te
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom dizze zin veur in dien dialect. Persoon a vraagt hebben ze gegeten. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hebn ze eetn. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Kom dizze zin veur in dien dialect. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie is aant stoofpeern schiln. [/a]

aan t
sound
commentaarconclusie informant is ja maar uit vertaling blijkt iets anders.  sound
hulpinterviewer [v=502] Kom dizze zin veur in dien dialect. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Marie is aant stoofpeern schiln. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v=029] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in dien dialect. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mie eens even wel ze roepn kend had. [/a] tagging sound
veldwerker Het is nu de vraag of deze zin voor kan komen. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Vertel mie eens even wel ze roepn kend had. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in dien dialect. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ongebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Zolle da doan kend hebn. [/a]

zol e
sound
hulpinterviewer [v=297] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in dien dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee ongebruikelijk. [/a] let op vertaling bij 296 sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Zol he dat doan kend hebn. [/a] tagging sound
veldwerker Maar dat is dus in principe wel goed dan. sound
hulpinterviewer [v=305] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in dien dialect. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Ongebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Zol he dat daan kend hebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in dien dialect. Ik weet dad hij is gaan zwemn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da zou kenn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in dien dialect. Ik weet dad hij gaan zwemn is. [/v] sound
informant [a=n] Dadus niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in dien dialect. Ik weet dad hij zwemn gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Ongebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in dien dialect. Ik denk dastoe veul weg zost moetn gooin. [/v]

das toe
tagging sound
commentaarverkeerde plaats weg herhaald.   sound
informant [a=j] Zou kunn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dastoe veul zolst weg moetn gooin. [/v]

das toe
tagging sound
informant [a=j] Of weg gooin moetn. [/a] omdat hij een ander alternatief geeft maar deze zin niet afkeurt staan de codes er sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dastoe veul zolst moetn weg gooin. [/v] sound
informant [a=j] Ik denk datoe veul zolst moetn weg gooin. [/a]

da toe
tagging sound
veldwerker Kunnen ze in principe alle drie? sound
hulpinterviewer We zeggen het niet maar dat zou kunnen. sound
hulpinterviewer Voort gevoel. sound
hulpinterviewer [v=075] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik vind dat iedereen moet kenn zwemn. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Ik vindat iedereen zwemn moetn ken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dad iedereen zwemn kenn moet. [/a] antwoord op 082 tagging sound
veldwerker Maar kan 075 ook. sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat ken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik vindat iedereen moet zwemn kenn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik vindat iedereen kenn zwemn moet. [/v] sound
informant [a=n] Ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik vindat iedereen zwemn kenn moet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik vindat iedereen zwemn moet kenn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eetn. [/v] sound
informant [a=n] Ik weedad Eddy morgen brood eetn wil. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kom dizze zin veur in dien dialect. Boekn het Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Kom dizze zin veur in dien dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet hebn maakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kom dizze zin veur in dien dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet maakt hebn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Zou ook kunn. [/a] sound
hulpinterviewer Ja maar die andere is gangbaarder he. sound
hulpinterviewer [v=157] Kom dizze zin veur in dien dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet maakt hebn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maakt heb niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Kom dizze zin veur in dien dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen maakt hebn moet. [/v] sound
informant [a=j] Ja maar wij zegn et dus anders. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen klaar hebn moet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dizze zin veur in dien dialect. Persoon a vraagt. Hij slaapt. Persoon b antwoordt hij doet. [/v] sound
commentaar[meta][k]C165p[/k][h]209[/h][i]212[/i][vw]MH[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dizze zin veur in dien dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b antwoordt hij doet. [/v] sound
veldwerker Dut in de zin van ja dat doet hij. sound
informant [a=n] Nee dan niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Kom dizze zin veur in dien dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kom dizze zin veur in dien dialect. Persoon a vraagt slaapt hij. Persoon b antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dizze zin veur in dien dialect. De lamp doet niet meer brandn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] _ doen hier niet voetbaln. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt ook veur. Brande doede lamp niet meer. [/v]

doe de
sound
informant [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
veldwerker De lamp walmt nog wel maar branden doet ie niet meer. tagging sound
informant [a=j] Dat zou wel kunn dan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Kom dizze zin veur in dien dialect. Doet Marie elke avond dansn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kom dizze zin veur in dien dialect. Doet brood even snijn. [/v]

doe t
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ik doe wel even de kopjes af wasn. [/v] sound
informant [a=n] Ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Kom dizze zin veur in dien dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Ook niet . [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hier of daar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kom dizze zin veur in dien dialect. Derare jong ben ik met noa de markt west. [/v]

de rare
sound
informant [a=n] Nee. Wie zoude zegn. Met dei rare jong ben ik met noa de markt west. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Kom dizze zin veur in dien dialect. Jan vindt dastoe moet zulke dingn niet geloobn. [/v sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Du moest zulke dingen niet geloobn. sound
informant [a] Jan vindt dat je zulke dingen niet loobn moetn. [/a] sound
informant [a] Jan vindt dastoe zulkse dingn loobn moest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Kom dizze zin veur in dien dialect. A wanneer zal de wereldvrede komn. B nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] Das ongebruikelijk. Tsou wel kunn maar tis ongebruikelijk. [/a]

t sou t is
sound
hulpinterviewer [v=459] Kom dizze zin veur in dien dialect. Hij hedde balle gooid in de mand. [/v]

hed de
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Kom dizze zin veur in dien dialect. Ten was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kom dizze zin veur in dien dialect. A zal ik kookn. B da doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Dat zou kunn ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kom dizze zin veur in dien dialect. Dat boek beloof mie dastoe nooit meer zuls verstopn. [/v]

das toe
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kom dizze zin veur in dien dialect. Wat zeg mie dastoe kocht hest. [/v]

das toe
sound
informant [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Kom dizze zin veur in dien dialect. Zo eine vrouw eine kenstoe maar beter niet teegn spreekn. [/v]

kens toe
sound
informant [a=n] Ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Kom dizze zin veur in dien dialect. Du bist ook een rare eine. [/v] een zit tussen ene en een in sound
informant [a=n] Ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Kom dizze zin veur in dien dialect. Marie zei dastoe Piet een boek hest probeerd te verkoopn. [/v]

das toe
sound
informant [a=j] Ja dasou kunn. [/a]

da sou
let op gesprekje als veldwerker zich mengt. sound
informant Marie zei dastoe Piet probeerd hest een boek te verkoopn. verkeerde vertaling? sound
commentaarveldwerker vraagt of het letterlijk ook zo kan. Informant geeft aan dat dat inderdaad kan.  sound
hulpinterviewer [a=n] _ hebt probeern te verkoopn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Kom dizze zin veur in dien dialect. Wim dacht dadik Els had probeerd een cadeau te geebn. [/v] sound
hulpinterviewer Da bistoe.

bis toe
sound
hulpinterviewer [a=n] Ook niet denk ik. [/a] sound
veldwerker [v] Hoe zou u hem vertalen. [/v] sound
informant [a] Wim dacht dadik probeerd ha Els een cadeau te geebn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kom dizze zin veur in dien dialect. Karel weet dastoe hest probeerd Marie een boek te verkoopn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zou kunn. [/a] sound
informant Karel weet dastoe probeerd hest Marie een boek te verkoopn. [/a] sound
veldwerker [n] [v=000] U zegt bijvoorbeeld dastoe en u zegt bijvoorbeeld dattoe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja da kan beide. [/a] sound
veldwerker [a] Ik zeg ook dastoe. [/a] sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zuch werken. [/v] tagging sound
informant [a] Erik liet mie veur zuch werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En ik zeg zuk. [/a] sound
veldwerker [v] Of om of hom. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Niet veur hom. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotoos van hemzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a=j] Ja da ken homsulf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Van homsulf wordt wel gezegd. Maar ik zeg altijd zukzulf en hij dan zuchzulf. tagging sound
veldwerker [v=068] Gaf u als vertaling. As je gezond leebn dan leef je langer. [/v] sound
veldwerker Dat leebn is dus het enkelvoud voor je. sound
informant [a=j] Ja. Asje gezond leebn dan leef je langer. [/a]

as je
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ast direct is. Astoe gezond leefst _ [/a]

as t as toe
tagging sound
commentaarHulpinterviewer en informant leggen uit dat zij de zin in eerste instantie in het algemeen hebben gelezen. En dan krijg je dus een andere pv.   sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
informant [a] Twas mooi van Jan om te kome werkn. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
veldwerker [v] U zei steevast dan maar kan het ook als zijn. [/v] sound
informant [a] Du geloofstoch niet dat hij sterker is as doe. [/a]

geloofs toch
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Du geloofstoch niet dasse rijker bin as wie. Ken beide. [/a]

geloofs toch da se
tagging sound
veldwerker [v=220] Wat is hun in het dialect. [/v] sound
informant [a] Zij [/a] sound
veldwerker [v=221] Gaf u ook als vertaling. U geloobn dat Lisa net zo mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ie geloobn. tagging sound
hulpinterviewer Ie is dus u en jullie. sound
hulpinterviewer ik jij hij wij u en jullie en zij sound
informant [a] Ie geloobn dad Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Zei u hij looft. Toen zei u opeens geen ge meer. [/v] sound
informant [a] Beide. Hij gelooft en ik zou zegn hij looft dat Louis en Jan sterker binn dan of as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik zeg meestal as. sound
hulpinterviewer Ik zeg looft as. sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien of zien mag. [/v] sound
veldwerker [v] Toen zei u dattoe in plaats van dastoe. Maar dat zou dus wel echt dastoe moeten zijn. [/v] sound
informant [a] Geneine mag sien dus ik vindatoet ook niet sien magst. [/a] tagging sound
informant [a] Geneine mag sien dus ik vindastoe _ Ja. [/a] sound
informant [a] _ dastoet ook niet sien magst. [/a] sound
veldwerker [v=403] Zei u vanochtend tlijkt wel ofder iemand in de tuin staat. [/v] sound
veldwerker [v] En u zei ofter. [/v sound
informant [a] Tlijk wel ofder ein in tuin staat. [/a]

t lijk of der
tagging sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant Ze wiln alle dansn. sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie. U zei dat kan niet. En u zei ja da kan. [/v] sound
informant [a] Wa denkstoe wel ik in stad teegn komn ben. [/a] tagging sound
veldwerker [v=261] Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkie hoe zijt heb op lost. [/a]

zij t
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe ze het heben opgelost. sound
informant [a=n] Wat denkstoe hoe ze dit op lost hebn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=028][v=029][v=030] U koos 029. [/v] sound
commentaarinformant wijst 029 aan.   sound
veldwerker [v] Maar u zei tijdens het interview nee dat is geen goede zin. sound
veldwerker Dus er zit helemaal geen goede zin bij tussen die drie. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar dat was de beste. [/a] sound
informant Da vonstoe ook.

vons toe
sound
veldwerker Ja dat was em. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
vorm: Elkeneine danst.
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: Asie zo wild leebn, dan leebnie langer azik
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland vorm: Dadis zo zeker/ wisse as ein en ein twee is.
198 Hij kan staan zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : n
opmerking: Niet met 'kan en staan niet'
199 Hij staat te zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: Hij staait te zeurn
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
opmerking: Er had versegt.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dei zien moeke weer trouwd is
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zatn was net verfd
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' vorm: Geneine mag sein en ik vind dastou dat ook neit sein magst.
opmerking: Andere volgorde kan niet.
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' vorm: zien mag
opmerking: Andere volgorde kan niet.
340 Het gebeurde toen je wegging Nagaan of dubbeling mogelijk is vorm: Tis gebeurd toenstoe weg gingst
opmerking: Gong komt wel voor, maar meneer gebruikt het niet. ; ; Zonder oe kan het niet.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dee ik denk dee ze roupn hebn.
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: Geeneine
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: Geeneine
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: Geint (is ook geeneen)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smookt nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij kant nie op losn.
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: Hou laat ist?
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: wie ook vraagd binn
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: wie ook vraagd binn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: Weistu ook
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: Weist ook/ wel iets over t weer morgen.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dast
zin: Du weist dastou klauk genoeg bist.
opmerking: Soms werd biste wel gezegd, maar of het nu nog gezegd wordt, weet meneer niet. Misschien heel vroeger wel.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekoar een smokje
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie mekoar
opmerking: bij zich krijg ik er niet uit...
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asie vindn dadie/ dastou zo gezond leebhn, leef dan vooral zo wieder
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As elke dag de dokter mot wordn beld...
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Asn enkele keer de dokter beld ...
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: dat jie.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Assik goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaist den
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaistu
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goan den
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goanie
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait den
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaide
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait den
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaitse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait den
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait (zonder het nog)
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan den
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asie goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: den goan ie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: den goanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa vort weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsdu
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Toenstu gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik neit
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gingn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij ook vort.
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij vort ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnjie ook vort
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging dat ook neit vort
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging zij ook vort
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn ie ook weg/ vort
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn wie neit vort
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Vertel mie eens welder bie deure was.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dei ze roupn heb
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: deit verhaal verteld het.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: dei ik denk deit verhaal verteld het
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dei ik denk deize roupn heb.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: datse heur kinder beschermen moet
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: mout kenn zein.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
vorm: zit peern te schiln
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: Dat het nou nog een keer verkocht is.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuch
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuk
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuch
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuk
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuk
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuch
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuk tou