SAND-data Kropswolde (C151p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03062) vertaling: Jan herinnert zuch dat verhoal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03062) vertaling: Marie en Piet zain mekoar veur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03062) vertaling: Toon wast zuch
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03062) vertaling: De timmerman het gain spiekers bie zuc
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03062) vertaling: Fons zag 'n slang noast zuch
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03062) vertaling: Erik luit mie veur hom waark'n
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03062) vertaling: Johanna luit zuch met direv'en (metdriem) op de golm
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03062) vertaling: Toon bekeek zichzulf ais goud in de spaigel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03062) vertaling: Jan het in twei menuten een biertje dronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03062) vertaling: Deze schoun'n loopm makkelk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03062) vertaling: Eduard kent zichzulf goud
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03062) vertaling: Ward het heurd dat er foto's van hom in de etalage stoan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03062) vertaling: Dei eerappels schillen nait makkelk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03062) vertaling: Dit glas brekt as 't op de grond vaalt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03062) vertaling: Dokter, leef ik wel gezond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03062) vertaling: Al joaren leeft hij can de aafenis van zien voader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03062) vertaling: Dizze week leeft ze op wotter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03062) vertaling: Leeft het nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03062) vertaling: Hou laank leev'm joe nou aal van dei aafenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03062) vertaling: In Bretagne leev'm ze veral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03062) vertaling: Noa 't eten goa ik sloapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03062) vertaling: Ken ik dat wel doun?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03062) vertaling: Hai luit zien huus ofbreek'n
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat Jan haard mout kenn'n waarken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat Jan haard mout kenn'n waarken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat Jan haard mout kenn'n waarken
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03062) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03062) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03062) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03062) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03062) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03062) komt voor: n
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03062) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03062) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03062) komt voor: n
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03062) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03062) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03062) komt voor: n
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03062) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03062) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03062) komt voor: n
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03062) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03062) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03062) komt voor: n
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03062) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03062) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03062) komt voor: n
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03062) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03062) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03062) komt voor: n
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03062) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03062) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03062) komt voor: n
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03062) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03062) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03062) komt voor: n
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03062) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03062) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03062) vertaling: Jan het gainain bouk meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03062) vertaling: Jan het gain bouk meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03062) vertaling: Bouken het Jan gainaine
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03062) vertaling: Jan het nait veul geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03062) vertaling: D'r mag gainaine proaten over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03062) vertaling: D'r mag gainaine proaten over dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03062) vertaling: Gainaine zegt dat e nait komt
opm.: interpretatiekwestie
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03062) vertaling: Zitt'n hier naarns gain moezen?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03062) vertaling: Ik geef niks aan 'n aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03062) vertaling: Gainaine wil waarken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03062) vertaling: Wie wozzen nait dat e thuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03062) vertaling: Ik wos 't ook nait
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03062) vertaling: Hai mag met gainaine over dit probleem proaten
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03062) vertaling: Jan wait dat hai veur drei uur de woag'n mokt hebb'n mout
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03062) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03062) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03062) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03062) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03062) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03062) vertaling: Marie heur auto is stuk
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03062) vertaling: Marie heur auto is stuk
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03062) vertaling: Piet zien auto is stuk
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03062) vertaling: Piet zien auto is stuk
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03062) vertaling: Dei man zien auto is stuk
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03062) vertaling: Dei man zien auto is stuk
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03062) vertaling: Dei auto is nait van mie moar van hom
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03062) vertaling: De kraande van guster ligt onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03062) vertaling: Jan is 't breuertje van Karolien en Kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03062) vertaling: Dei jongens heur fietsen binn'n stooln
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03062) vertaling: De moeke van dei zussies is op veziede
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03062) vertaling: Dat is Wim zien auto
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03062) vertaling: Dei fietse is mienent
opm.: 2e vert: predicatief gebruik possessieve genitief 'ent'?
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03062) vertaling: Dat is mien fietse
opm.: 2e vert: predicatief gebruik possessieve genitief 'ent'?
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03062) vertaling: Dat is mien fietse
opm.: 2e vert: predicatief gebruik possessieve genitief 'ent'?
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03062) vertaling: Dei fietse is mienent
opm.: 2e vert: predicatief gebruik possessieve genitief 'ent'?
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03062) vertaling: Hai mag met gainaine proaten over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03062) vertaling: Ik wil gainaine zeer doun
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03062) vertaling: Het is zunde dat wie nait komm'n magg'n
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03062) vertaling: Dat dou ik nait
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03062) vertaling: Ik heb nait waarkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03062) vertaling: Hai haar 't nog moar net verteld of Marie begon te grienen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03062) vertaling: Goa dei bestell'n nou moar ophoalen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03062) vertaling: Hai waarkt nait
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03062) vertaling: Ik verbei die om hier te komm'n
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03062) vertaling: Jan wol nait hebb'n dat we Marie b?lden
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03062) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03062) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03062) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03062) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03062) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03062) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03062) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03062) fragment: om (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03062) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03062) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03062) fragment: As (als) (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03062) fragment: As (als) (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03062) fragment: - (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03062) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03062) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03062) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03062) fragment: - (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03062) fragment: as (als) (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03062) fragment: as (als) (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03062) fragment: as (als) (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03062) fragment: as (als) (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03062) fragment: as (als) (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03062) fragment: aal (steeds) (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03062) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03062) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03062) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03062) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03062) fragment: wanneert (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03062) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03062) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03062) fragment: wanneert (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat joe op gainaine kwoad binn'n
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat ze naarns trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03062) vertaling: Els denkt dat ' nait makkelk is.
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat ik te loat bin en doe nait
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03062) vertaling: Doe waistoch dastoe moust waarken en ik nait
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03062) vertaling: Elkenain denkt dat wie noar huus goan en dat zai bliem magg'n
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03062) vertaling: 't is zunde dat hai komt en zai weggaait
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03062) vertaling: Ik denk dat Lisa zaik is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03062) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje traauw'n goan
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03062) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03062) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03062) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03062) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03062) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03062) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03062) vertaling: -
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03062) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03062) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03062) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03062) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03062) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03062) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03062) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03062) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03062) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03062) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03062) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03062) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03062) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03062) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03062) fragment: waarvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03062) fragment: waarop (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03062) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03062) fragment: waarop (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03062) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03062) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03062) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03062) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03062) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03062) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03062) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03062) vertaling: Wel denkst doe wel ik in stad troff'n heb?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03062) vertaling: Hou denken joe/jullie dat ze 't opl?st hebb'n?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03062) vertaling: Hou denkst doe dat ze 't opl?st hebb'n?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03062) vertaling: Magda wait nait wel wie bell'n will'n
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03062) vertaling: Wait aine wel wie roup'm hebb'n
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03062) vertaling: Wel denkst doe wel ik in stad troff'n heb?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03062) vertaling: Wel denkst doe wel ik in stad troff'n heb?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03062) vertaling: Hai het zien hand'n woss'n
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03062) vertaling: Hai het zien hemd woss'n
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03062) vertaling: Hai het 'n houd op de kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03062) vertaling: Hai het vlek op zien hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03062) vertaling: Hai het zien bain brok'n
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03062) vertaling: Zai het zuch zeer doan
opm.: zuch = zich reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03062) vertaling: Marie trok de deek'n noar zuch tou
opm.: zuch = zich reflexief: zuch
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03062) vertaling: Luc wait datter foto's van hom te koop binn'n
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03062) vertaling: Doe herinnerst die toch wel dat we toun deur dat bos hen loopm binn'n
opm.: reflexief: je of reflexief: dich
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03062) vertaling: Ik herinner mie dat de auto van Marie stuk was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03062) vertaling: Zai herinnert zuch dat hai asn swien zat te eet'n
opm.: zuch = zich reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03062) vertaling: Wie herinnern ons wel dat aale bouken van Jan stool'n wazzen, moar zai herinnern zuch dat nait
opm.: zuch = zich reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03062) vertaling: Kinnen joe joe nog herinnern, dat we Jan op de maark zain hebb'n
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03062) vertaling: Hai het zuch nongeluk waarkt
opm.: zuch = zich reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03062) vertaling: Hai vernam dat deur 't ies zakte
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03062) vertaling: Zol hai dat doan hebb'n kent?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03062) fragment: kent (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03062) fragment: doan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03062) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03062) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03062) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03062) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03062) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03062) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03062) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03062) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03062) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03062) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03062) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03062) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03062) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03062) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03062) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat hai vot is
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat hai vot is
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03062) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03062) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03062) vertaling: Marie aal heur koien binn'n verdronk'n
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03062) vertaling: Marie aal heur koien binn'n verdronk'n
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03062) vertaling: Kese mokken wait ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03062) vertaling: Kese mokken wait ik niks van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03062) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03062) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03062) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03062) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03062) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03062) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03062) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03062) vertaling: Ik heb heul wat loopm doan
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03062) vertaling: Ik heb heul wat loopm doan
komt voor: j
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03062) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03062) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03062) vertaling: De schilder is hier west te schilderen
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03062) vertaling: De schilder is hier west te schilderen
komt voor: j
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03062) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03062) vertaling: In dei tied leefde ik er noar op l?s
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03062) vertaling: Vrouger leefde hai as 'n beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03062) vertaling: Doar leefden wie as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03062) vertaling: Gainaine magt zain; dus ik vin dastoe took nait zain magst
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03062) vertaling: Het gebeurde tounstoe weggingst
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03062) vertaling: Ik wait woarstoe geboorn bist
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03062) vertaling: Noustoe kloar bist, magst vot goan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03062) vertaling: Deurdat Marie dood goan was, het heur man Anna nait meer helpen kent
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat hai zwemm('n) goan is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03062) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03062) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03062) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03062) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03062) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03062) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03062) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03062) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03062) vertaling: Met zuks weer kin je nait veul doun
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03062) vertaling: Met zuks weer kin je nait veul doun
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03062) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03062) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03062) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03062) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03062) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03062) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03062) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03062) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03062) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03062) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03062) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03062) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03062) komt voor: n
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03062) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03062) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03062) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03062) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03062) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03062) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03062) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03062) fragment: dat (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03062) fragment: twijfelgeval D-woord of voegwoord (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03062) fragment: twijfelgeval D-woord of voegwoord (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03062) fragment: dat (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03062) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03062) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03062) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03062) komt voor: n
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03062) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gainaine kwoad binn'n
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03062) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gainaine kwoad binn'n
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03062) vertaling: Wim denkt dat wie elkenaine altied n pries geevm
betekenis: geen negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03062) vertaling: Wim denkt dat wie elkenaine altied n pries geevm
betekenis: geen negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03062) vertaling: 't Is woar dat ze nait met Marie proat'n maggen
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03062) vertaling: 't Is woar dat ze nait met Marie proat'n maggen
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03062) vertaling: naarns
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03062) vertaling: gainaine
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03062) vertaling: noeit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03062) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03062) vertaling: dijent
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03062) vertaling: Most hom nait zegg'n dat ik boet'n west bin
opm.: twijfelgeval stam als imperatief
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03062) vertaling: Nait vertell'n, dastoe 'n kedo veur hom kochst hest, hur!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03062) vertaling: Waistoe nait dat hai vall'n is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03062) vertaling: Wendy probaaierde om gainaine zeer te doun
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03062) vertaling: 't Schient dat ze niks eet'n mag
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03062) vertaling: 't Schient dat ze niks eet'n mag
opm.: finiete bijzin ipv infinitief
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03062) vertaling: zie probaaiern al d'haile dag om mekoar op te bell'n
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03062) vertaling: Het belooft weer 'n mooie dag te wodden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03062) vertaling: "t Is misschien beter om nog eevm te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03062) vertaling: We haarn 't geluk om hom votdaedelk weer te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03062) vertaling: As tuten een vaalk zain, binn'n ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03062) vertaling: As we deerappels nait verkoop'n kinn'n, zit we in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03062) vertaling: As joe hom nait metneem'n, wor ik kwoad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03062) vertaling: hai wost
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03062) vertaling: Op dit feest wort'r veul danst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03062) vertaling: Nou wort er allaine nog moar brood verkocht in dei winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03062) vertaling: As hai op fietse komt, zal e wel loat weezn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03062) vertaling: As't tied hest kom den ais langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03062) vertaling: As ik riek bin koop ik mie dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03062) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03062) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03062) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03062) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03062) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03062) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03062) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03062) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03062) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03062) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03062) vertaling: Marie het zegd dastoe probaiert hest een versie te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03062) vertaling: Marie het zegd dastoe probaiert hest een versie te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03062) vertaling: Marie het zegd dastoe probaiert hest een versie te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03062) vertaling: Marie het zegd dastoe probaiert hest een versie te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03062) vertaling: Marie het zegd dastoe probaiert hest heur een bouk te geevm
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03062) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03062) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03062) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03062) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03062) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03062) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03062) vertaling: Dei van stad dei hebb'n hier veul huzen bouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03062) vertaling: Aan dei nije voart doar zai je gain mins meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03062) vertaling: Guster is Jan hier west
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03062) vertaling: De dag dat Jan belde, was ik nait thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03062) vertaling: Jef zol ik noeit uutn?digen (ook wel 'nuigen' maar dat verdwijnt)
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03062) vertaling: Marie zol zowat noeit doun
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03062) vertaling: Bert drinkt wel ais 'n glas teveul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03062) vertaling: Martha zol ik wel ais bie mie thuus uutn?digen will'n
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03062) vertaling: Dat huus zol ik noeit koop'm
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03062) vertaling: Dat huus stait doar (staiter) al vieftig joar
000 (z09opm) (inf. 03062) opm. inf.: Wij laten in bovenstaande zinnen 'die' en 'dat' weg. Wij gebruiken het wel als je speciaal de nadruk wilt leggen op bijv bij j. Dat huus, h?, dat staiter al vieftig joar.
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03062) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03062) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03062) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03062) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03062) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03062) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03062) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03062) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03062) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03062) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03062) vertaling: Het Gunther belt? --opbelt?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03062) vertaling: Oppaazen!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03062) vertaling: Oppaazen!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03062) vertaling: Pas op!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03062) vertaling: Pas op!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03062) vertaling: 't Was moar net goud genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03062) vertaling: Marjo het nou meer koien as dat ze vrouger haad'n
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03062) vertaling: As Suzanne kommen kint haar den haar ze dat doan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03062) vertaling: Zai is de beste dokter dei ik kin
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03062) vertaling: Veur dastoe wat weggoeist, most eevm bell'n
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03062) vertaling: Hier is alles wat ik kreegn heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03062) vertaling: Jan is te gierig om wat aan zien kinder te geevm
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03062) vertaling: Asofstoe wat van voetball'n ofwaist
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03062) vertaling: Leg dat bouk hin!
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03062) vertaling: Astoe echt nait wacht'n kist, kom din moar
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging na 'als' 2.ev.
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat Jan de dokter roup'n kint haar
opm.: 'roepen gekund had'
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03062) vertaling: Ik wait dat Jan de dokter roup'n kon hebben
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03062) vertaling: Hai zee dat haar ik doun moutn
opm.: door dat-weglating hoofdzinsvolgorde: volgorde V-cluster niet ingevuld
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03062) vertaling: Hai zee dat ik dat doan mos hebbn
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03062) vertaling: Hai is veurige weke deur dokter Mertens opereert
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03062) vertaling: Hai wot m?rn deur dokter Mertens opereert
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03062) vertaling: Ik denk dastoe veul votgoeien most
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03062) vertaling: Het is dom om zukse dure dingen vot te goeien
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03062) vertaling: Hai is alle stukkende spull'n aant votgoeien
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03062) vertaling: Ik vin dastoe voaker de kraant lezen moust
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03062) vertaling: Het is dom om in t duuster de kraant te leezn
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03062) vertaling: Hai is d'heule dag aant kraant leez'n
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03062) fragment: deur (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03062) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03062) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03062) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03062) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03062) vertaling: Robert het ain gruine appel votgeevm en nou hedde nog twei rooien
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03062) vertaling: D'r waarn veul minsen opt feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03062) vertaling: Waarn d'r veul minsen op 't feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03062) vertaling: Wat veur bouk'n hestoe kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03062) vertaling: Wat veur bouk'n hestoe kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03062) vertaling: Wat hestoe veur bouk'n kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03062) vertaling: Wat hestoe veur bouk'n kocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03062) vertaling: Hai woont bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03062) vertaling: Hai woont bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03062) vertaling: Loop eevm noar de bakker, Wim!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03062) vertaling: Wel hestoe zain?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03062) vertaling: Wel hedtie zain?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03062) vertaling: Haar ik dat wait'n den haar ikt nait doan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03062) vertaling: 't Zol beter weed'n om nog eevm te wacht'n
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03062) vertaling: Gelukkig haar Jan dokter opbelt en dei ws d'r gaauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03062) vertaling: Loop nou toch deur, vervelende jongens!
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03062) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03062) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03062) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03062) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03062) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03062) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03062) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03062) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Kropswolde

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Kropswolde