SAND-data Weidum (B085p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 02971) vertaling: Jan wit dat ferhaal noch wol
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 02971) vertaling: Mary en Pyt sjogge inoar yn tsjerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02971) vertaling: Toon wasket him
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 02971) vertaling: De timmerman had gjin spikers by him
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 02971) vertaling: Fons seach in slang n?st him
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 02971) vertaling: Erik liet my foar him wurkje
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 02971) vertaling: Jehanne liet har mei driuwe op baren (golven)
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 02971) vertaling: Toon beseach himsels ris goed yn 'e spegel
opm.: reflexief: hemzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 02971) vertaling: Jan drinkt yn twa minuten in bierke (pilske)
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 02971) vertaling: Dizze skuon rinne noflyk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 02971) vertaling: Eduard kin himsels
opm.: reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02971) vertaling: Ward hie heard dat er in foto fan him foar 't r?t stie
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 02971) vertaling: Dy ierpels skile net noflik
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 02971) vertaling: Dit gl?s brekt as it op 'e gr?n falt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 02971) vertaling: Dokter libje ik wol s?n?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 02971) vertaling: Al jierren libbet hy fan de jild fan syn heit
opm.: de jild = it jild. HW
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02971) vertaling: Dizze wike libbet se op wetter en brea
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02971) vertaling: Libbet it noch (yet)?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02971) vertaling: Hoelang libje jimme no al fan dy erfenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02971) vertaling: Yn Bretagne libje se fan de fiskerij
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 02971) vertaling: Nei iten sliep ik efkes of efkes sliepe
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 02971) vertaling: Soe ik dat wol dwaan kinne
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 02971) vertaling: Hy liet syn h?s ?fbrekke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat Jan hurd wurkje kin of moat
komt voor: j
gebr.: 4
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat Jan hurd wurkje kin of moat
komt voor: j
gebr.: 4
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat Jan hurd wurkje kin of moat
komt voor: j
gebr.: 4
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02971) komt voor: n
opm.: DAV Beoordeling geldt het Nederlands. HW
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02971) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02971) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02971) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02971) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02971) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02971) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02971) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02971) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02971) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02971) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02971) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02971) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02971) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02971) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02971) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 02971) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 02971) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 02971) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 02971) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02971) vertaling: Jan hat net in boek mear
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 02971) vertaling: Boeken had Jan net of had gjin boeken
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 02971) vertaling: Jan had net folle jild of b?sjild mear
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02971) vertaling: Nimmen mei prate oer dat probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02971) vertaling: Nimmen mei prate oer dat porbleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02971) vertaling: Nimmen of net ien seit dat hy komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02971) vertaling: Sitte hjir earne m?zen
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02971) vertaling: Sitte hjir earne m?zen
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02971) vertaling: Ha jimme m?zen?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02971) vertaling: Ha jimme m?zen?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02971) vertaling: Ik jow my sels net wei
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02971) vertaling: Ik jow neat oan in oar
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02971) vertaling: Ik jow neat oan in oar
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02971) vertaling: Ik jow my sels net wei
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02971) vertaling: Nimmen wol wurkje
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02971) vertaling: Leaver lui as wurch
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02971) vertaling: Leaver lui as wurch
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02971) vertaling: Nimmen wol wurkje
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 02971) vertaling: Wy wisten net dat er th?s wier
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 02971) vertaling: Ik wist it ek net
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02971) vertaling: Hy mei mei nimmen oer dit probleem prate
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02971) vertaling: Jan wist dat hy de wein foar trijen klear ha moast
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 2
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 2
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02971) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: Vertrouw deze beoordeling niet. HW
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: Vertrouw deze beoordeling niet. HW
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02971) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 3
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02971) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02971) vertaling: Marije's auto had de geest jown
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02971) vertaling: Marije har auto is stikken
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02971) vertaling: Pyts auto is stikken
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02971) vertaling: Pyt syn auto is stikken
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02971) vertaling: Dy man syn auto is stikken
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 02971) vertaling: Dy auto is net fan my mar fan him
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 02971) vertaling: De krante fen juster leit ?nder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02971) vertaling: Jan is in broerke fan Karolyn en Kristyn
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02971) vertaling: De fytsen fan dy jonges binne stellen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02971) vertaling: Dy susters harren mem is op besite
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02971) vertaling: Dy auto is fen Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 02971) vertaling: Dat is myn fyts
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02971) vertaling: Hy mei mei nimmen oer dit probleem prate
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 02971) vertaling: Ik wol nimmen op 't sear komme
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02971) vertaling: It is spitich dat wy net komme meije
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02971) vertaling: Dat sil ik net dwaan
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02971) vertaling: Ik ha net wurke
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02971) vertaling: Hy hie it net sein of Mary beg?n te g?len of te skriemen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02971) vertaling: Helje dy bestelling no mar op
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 02971) vertaling: Hy wurket net
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02971) vertaling: Ik ferbied dy om hjir te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02971) vertaling: Jan behindere dat wy Mary bellen
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02971) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02971) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02971) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02971) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02971) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02971) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02971) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02971) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: 'te' ingevoegd tussen 'is' en 'zwaar'
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: 'te' ingevoegd tussen 'is' en 'zwaar'
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02971) fragment: om te (1)
opm.: 'te' ingevoegd tussen 'is' en 'zwaar'
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02971) fragment: om te (1)
opm.: 'te' ingevoegd tussen 'is' en 'zwaar'
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: als (1)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: omdat (1)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: als (1)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: omdat (1)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: als (1)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: omdat (1)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: omdat (1)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: als (1)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Hier wordt Nederlands geproduceerd, geen Fries. HW
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: weer (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: weer (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: weer (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: goed (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: goed (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: goed (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: goed (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: goed (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: goed (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: weer (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: weer (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02971) fragment: weer (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 02971) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02971) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02971) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02971) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02971) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02971) fragment: daar te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02971) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02971) fragment: (1)
opm.: Opmerking informant: hoeft niet een woord tussen
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02971) fragment: dat (1)
opm.: Informant geeft aan dat 'wou' achter 'meegaan' hoort.
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02971) fragment: (1)
opm.: Opmerking informant: hoeft niets tussen.
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02971) fragment: dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat jimme op nimmen lilk binne
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat sy net greatsk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 02971) vertaling: Els tinkt dat it net maklik is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat ik te let bin en do net
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 02971) vertaling: Do wist dochs dat ik te bin en do net
opm.: Vertaling heeft niets met origineel te maken
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 02971) vertaling: Elts tinkt dat wy nei h?s geane en dat sy noch bliuwe meije
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 02971) vertaling: It is spitich dat hy komt en sy fuort giet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 02971) vertaling: Ik tink dat Lisa siik is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 02971) vertaling: Ik tink dat Piter en Liesje trouwe sille
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 02971) vertaling: Hij had 'm om
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 02971) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 02971) betekenis: bevestigend
opm.: Opmerking informant: it, dan wel anders niet
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 02971) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 02971) vertaling: Hy bliuwd wei
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 02971) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 02971) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 02971) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 02971) vertaling: Hy docht it, hy doet het
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 02971) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 02971) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 02971) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 02971) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 02971) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 02971) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 02971) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 02971) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 02971) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 02971) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 02971) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02971) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02971) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02971) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02971) fragment: waar van de (1)
opm.: Ook aangegeven: positie 1: zijn, 'die' ingevuld tussen 'moeder' en 'gisteren'. Is Nederlandse zin, geen Friese. HW
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02971) fragment: waar (1)
opm.: Dit is Nederlands, geen Fries. HW
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02971) fragment: - (2)
opm.: Dit is Nederlands, geen Fries. HW
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02971) fragment: waar (1)
opm.: Dit is Nederlands, geen Fries. HW
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02971) fragment: waar (1)
opm.: Dit is Nederlands, geen Fries. HW
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02971) fragment: - (2)
opm.: Dit is Nederlands, geen Fries. HW
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02971) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02971) fragment: wat (1)
opm.: Als alternatief aangegeven: positie 1: dat was 'was' achteraan in de zin doorgestreept. Is Nederlands, geen Fries. HW
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 02971) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02971) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02971) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02971) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02971) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02971) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02971) vertaling: Wa tinkstou dat ik yn e st?d tsjin kommen bin of yn sted sjoen ha
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02971) vertaling: Hoe tinke jimme dat se dat oplost ha?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02971) vertaling: Hoe tinkst dat se dat oplost ha
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02971) vertaling: Magd wit net dat wy belje wolle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02971) vertaling: Wit immen wa of hwat wy roppen ha?
opm.: Geen correcte vertaling. HW
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02971) vertaling: Wa tinksto dat ik yn 'e st?d tsjin kommen bin?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02971) vertaling: Wa tinksto dat ik yn 'e st?d tsjin kommen bin
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 02971) vertaling: Hy had syn hannen wosken
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 02971) vertaling: Hy had syn himd wosken
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02971) vertaling: Hy had in hoed op 'e holle
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02971) vertaling: Hy had in plak yn syn himd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02971) vertaling: Hy had de foet brutsen of skonk brutsen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 02971) vertaling: Hy had him sear dien
opm.: reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02971) vertaling: Mary luts de tekken oer har hinne
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 02971) vertaling: Luc wit dat er foto's fan him te keap binne
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 02971) vertaling: Do wist dochs noch wol dat wy doe troch dat bosk r?n binne
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 02971) vertaling: Ik herinnerje my dat de auto fan Mary stikken wie
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02971) vertaling: Sy wit noch dat hy as in baarch siet te iten of fretten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02971) vertaling: Wy witte noch wol dat Jan syn boeken stellen binne mar sy witte it net mear
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 02971) vertaling: Wist noch dat we Jan op 'e merk sjoen ha
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 02971) vertaling: Hy had him in ungelok (hast dea) wurke
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02971) vertaling: Hy fielde dat er troch it iis sakke.
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02971) vertaling: Hy soe dat dien ha kinnen
opm.: Geen accurate vertaling. HW
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02971) vertaling: Hy soe dat dien ha kinnen
opm.: Ik vertrouw deze beoordeling niet. Aannemelijk lijkt me dat 'kinnen' 'kinne' moet zijn of dat er een extra 'ha' achter 'kinnen' komt. HW
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02971) vertaling: Soe hy dat dwaan kinne
opm.: Geen accurate vertaling. HW
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02971) vertaling: Soe hy dat dwaan kinne
opm.: Ik vertrouw deze beoordeling niet. Aannemelijk lijkt me dat 'kinnen' 'kinne' moet zijn of dat er een extra 'ha' achter 'kinnen' komt. HW
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02971) vertaling: Hy soe dat dien ha kinnen
opm.: Geen accurate vertaling. HW
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02971) vertaling: Hy soe dat dien ha kinnen
opm.: Ik vertrouw deze beoordeling niet. Aannemelijk lijkt me dat 'kinnen' 'kinne' moet zijn of dat er een extra 'ha' achter 'kinnen' komt. HW
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02971) vertaling: Soe hy dat dwaan kinne
opm.: Geen accurate vertaling. HW
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02971) vertaling: Soe hy dat dwaan kinne
opm.: Ik vertrouw deze beoordeling niet. Aannemelijk lijkt me dat 'kinnen' 'kinne' moet zijn of dat er een extra 'ha' achter 'kinnen' komt. HW
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02971) fragment: kinnen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02971) fragment: dien (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: Ik vertrouw deze beoordeling niet. HW
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: Ik vertrouw deze beoordeling niet. HW
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02971) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 02971) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 02971) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 02971) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 02971) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02971) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 02971) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 02971) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02971) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 02971) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 02971) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02971) vertaling: Wy moatte nei de skuorre om de kij te fuorjen
komt voor: j
opm.: dav
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02971) vertaling: Wy moatte nei de skuorre om de kij te fuorjen
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 02971) vertaling: Se komme de oan rinnen
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 02971) vertaling: Se komme de oan rinnen
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02971) vertaling: Ik tink hy is fuort of wei
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02971) vertaling: Ik tink hy is fuort of wei
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 02971) komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02971) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02971) vertaling: Ik wit hy is fuort
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02971) vertaling: Ik wit hy is fuort
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 02971) vertaling: De plysje soe by him komme om him mei te nimmen
komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 02971) vertaling: De plysje soe by him komme om him mei te nimmen
komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02971) vertaling: Mary har kij binne allegearre ferdronken by dy oerstreaming
komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02971) vertaling: Mary har kij binne allegearre ferdronken by dy oerstreaming
komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02971) vertaling: Fan tsiis meitsjen wit ik neat
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02971) vertaling: Fan tsiis meitsjen wit ik neat
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 02971) vertaling: Ik bin mei Jan nei de merk west
komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 02971) vertaling: Ik bin mei Jan nei de merk west
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02971) vertaling: Ik ha de earste trije sommen makke, en do?
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02971) vertaling: Ik ha de earste trije sommen makke, en do?
komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02971) vertaling: hwet waar haststo fuort brocht
komt voor: n
opm.: Vertaling is onzin. Betekenis: wat (voor) weer heb jij weggebracht
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02971) vertaling: hwet waar haststo fuort brocht
komt voor: n
opm.: Vertaling is onzin. Betekenis: wat (voor) weer heb jij weggebracht
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 02971) vertaling: Sokke soe ik net opite doare
komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 02971) vertaling: Sokke soe ik net opite doare
komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02971) vertaling: Dy soe ik net doare te iten
komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02971) vertaling: Dy soe ik net doare te iten
komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat Jan nei de merk west is
komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat Jan nei de merk west is
komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02971) vertaling: Rinnende kaam ik him tsjin
komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02971) vertaling: Rinnende kaam ik him tsjin
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02971) vertaling: Ik ha hiel hwat lopen dien
komt voor: j
opm.: 'lopen' is een meervoudig zelfstandig naamwoord! Het Nederlandse werkwoord 'lopen' is in het Fries 'rinne'.
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02971) vertaling: Ik ha hiel hwat lopen dien
komt voor: j
opm.: 'lopen' is een meervoudig zelfstandig naamwoord! Het Nederlandse werkwoord 'lopen' is in het Fries 'rinne'.
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02971) vertaling: Ik wurdt no wurch, dat ik h?ldt der mei op
komt voor: j
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02971) vertaling: Ik wurdt no wurch, dat ik h?ldt der mei op
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02971) vertaling: Hy die him foar as kaam krekt fan 't b?d
komt voor: j
opm.: Er hoort nog een pronomen tussen 'kaam' en 'krekt'. HW
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02971) vertaling: Hy die him foar as kaam krekt fan 't b?d
komt voor: j
opm.: Er hoort nog een pronomen tussen 'kaam' en 'krekt'. HW
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02971) vertaling: De ferfer is hjir west te ferfjen
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02971) vertaling: De ferfer is hjir west te ferfjen
komt voor: j
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02971) vertaling: Tinkst daststo nei h?s giest
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02971) vertaling: Tinkst daststo nei h?s giest
komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 02971) vertaling: Yn dy tiid hie ik in los libben
opm.: dav
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02971) vertaling: Hy libbe eartiids as in beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02971) vertaling: D?r libben wy as god yn Frankryk
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02971) vertaling: D?r libben wy as god yn Frankryk
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02971) vertaling: sa frij as god yn Frankrijk
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02971) vertaling: sa frij as god yn Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02971) vertaling: Nimmen mei it sjen, dus do ek net
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 02971) vertaling: Hwat barde doesto fuot giest
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02971) vertaling: Ik w?r as sto berne bist
opm.: 'wit', de vertaling van 'weet' is hier vergeten. HW waar als - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 02971) vertaling: No sto klear bist meist fuort gean
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02971) vertaling: Trochdat Mary ferstoarn is, koe har man Anne net mear helpe
opm.: IPP: nvt
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat hy te swemmen is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02971) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 02971) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 02971) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 02971) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 02971) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02971) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02971) vertaling: Ja wol
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02971) vertaling: Ja wol
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02971) vertaling: Giet sy te d?nsjen?
komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02971) vertaling: Giet sy te d?nsjen?
komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02971) vertaling: Hawwe se iten
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02971) vertaling: Hawwe se iten
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02971) vertaling: Is dat h?s te keap
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02971) vertaling: Is dat h?s te keap
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02971) vertaling: Der komt moarn immen l?ns
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02971) vertaling: Der komt moarn immen l?ns
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02971) vertaling: Mei sok waar kin men neat dwaan
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02971) vertaling: Mei sok waar kin men neat dwaan
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 02971) vertaling: As it merke is komme de minsken nei b?ten
komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 02971) vertaling: As it merke is komme de minsken nei b?ten
komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 02971) vertaling: Ik wol him nea wer sjen hy had my bedragen of bedondere
komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 02971) vertaling: Ik wol him nea wer sjen hy had my bedragen of bedondere
komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02971) vertaling: Ik wol him nea wer sjen hy had my bedragen of bedondere
komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02971) vertaling: Ik wol him nea wer sjen hy had my bedragen of bedondere
komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 02971) vertaling: Do giest mei nei 't fuotbaljen te sjen
komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 02971) vertaling: Do giest mei nei 't fuotbaljen te sjen
komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 02971) vertaling: Hy is dea
komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 02971) vertaling: Hy is dea
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 02971) vertaling: Is hy dea?
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 02971) vertaling: Is hy dea?
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 02971) vertaling: Sy is siik
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 02971) vertaling: Sy is siik
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 02971) vertaling: Is sy siik?
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 02971) vertaling: Is sy siik?
komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 02971) vertaling: Om't hy wurkje moast, moast sy de hiele dei thus bliuwe
komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 02971) vertaling: Om't hy wurkje moast, moast sy de hiele dei thus bliuwe
komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 02971) vertaling: Troch it snijen koene wy de st?d net ?t
komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 02971) vertaling: Troch it snijen koene wy de st?d net ?t
komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02971) fragment: dy't (1)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man dy't se roppen ha of hawwe
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02971) fragment: dy't (1)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man dy it ferhaal ferteld had.
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02971) fragment: tink (1)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man tink ik dy't it verhaal verteld had.
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02971) fragment: dy it (2)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man tink ik dy't it verhaal verteld had.
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02971) fragment: dy it (2)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man tink ik dy't it verhaal verteld had.
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02971) fragment: tink (1)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man tink ik dy't it verhaal verteld had.
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02971) fragment: tink ik (1)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man tink ik dy't se roppen ha
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02971) fragment: tink ik (1)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man tink ik dy't se roppen ha
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02971) fragment: dy't (2)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man tink ik dy't se roppen ha
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02971) fragment: dy't (2)
opm.: Informant geeft vertaling: Dat is de man tink ik dy't se roppen ha
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02971) fragment: dêr (1)
opm.: Informant geeft vertaling: de mannen d?r ik mei sprutse ha sitte d?r
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02971) fragment: wa (1)
opm.: Informant geeft vertaling: De mannen mei wa ik sprutsen ha sitte d?r
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02971) fragment: wêr (1)
opm.: Informant geeft ook de volgende vertaling: De mannen d?r ik mei sprutsen ha sitte d?r
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02971) fragment: wêr (1)
opm.: Informant geeft ook de volgende vertaling: De mannen d?r ik mei sprutsen ha sitte d?r
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Informant geeft ook de volgende vertaling: De mannen d?r ik mei sprutsen ha sitte d?r
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02971) fragment: (2)
opm.: Informant geeft ook de volgende vertaling: De mannen d?r ik mei sprutsen ha sitte d?r
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02971) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord Informant vertaalt de zin als volgt: dat ik wol hawwe wol dat soe ik wol hawwe wolle Dat h?s ik woe dat it mines wier
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02971) fragment: die (1)
opm.: Zin is aangevuld voor het Nederlands. Informant geeft de volgende Friese vertaling: dy it dien had
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02971) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02971) fragment: wa (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02971) fragment: wa (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02971) fragment: wa (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02971) fragment: dy (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02971) fragment: dy (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02971) fragment: dy (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02971) fragment: elts dy (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02971) fragment: elts dy (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02971) fragment: elts dy (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Als volgt aangepast: De frou fan ?s Heit dy't ferline jier stoarn is is juster wer troud
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02971) vertaling: Pyt tinkt dat Jan en Marij op nimmen mear lilk binne.
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02971) vertaling: Pyt tinkt dat Jan en Marij op nimmen mear lilk binne.
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02971) vertaling: Wim tinkt dat we nea oan immen in priis jowe
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02971) vertaling: Wim tinkt dat we nea oan immen in priis jowe
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02971) vertaling: Is it wier dat se net mei Marij prate meije.
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02971) vertaling: Is it wier dat se net mei Marij prate meije.
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02971) vertaling: nearne
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02971) vertaling: ik soe it net witte
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02971) vertaling: nea (kaam er mar)
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02971) vertaling: dat bestiet net
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02971) vertaling: de melk koeien
opm.: Aanvulling informant: er wordt wel gezegd, hy melkt alle 4 oeren is alle 4 spenen oeren zijn ook uren
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02971) vertaling: Siz him dat ik net b?ten west ha
opm.: Scope negatie over buiten, andere betekenis
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02971) vertaling: Siz him dat ik net b?ten west ha
opm.: Scope negatie over buiten, andere betekenis
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02971) vertaling: bin net b?ten west
opm.: Scope negatie over buiten, andere betekenis
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02971) vertaling: bin net b?ten west
opm.: Scope negatie over buiten, andere betekenis
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02971) vertaling: Net fertelle datsto in kedo foar him koft hast.
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02971) vertaling: Wist net dat hy fallen is?
000 (z04opm) (inf. 02971) opm. inf.: in klinkt als un hy klinkt bij ons als hei van wijd
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02971) vertaling: Wendy prebearre om immen sear te dwaan
opm.: immen = iemand, andere betekenis
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02971) vertaling: 't skynt dat se neat ite mei
opm.: Aanvulling informant: klinkt als Nederlands ie
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02971) vertaling: Se skynt neat ite te meijen
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02971) vertaling: Se prebearje al de hiele dei om elkoar te beljen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02971) vertaling: It beloofd wer in moaije dei te wurden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02971) vertaling: 't is faaks better om noch efkes te wachtsjen
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02971) vertaling: Wy hiene it gelok om him daliks werom te finen.
000 (z05opm) (inf. 02971) opm. inf.: hiene en ien (??n) tsien (tien) klinkt als ieje of iiiij
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02971) vertaling: as in hin in wikel sjocht is er benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02971) vertaling: as we de ierpels net ferkeapje kinne, sette we mei in probleem of mei de brot.
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02971) vertaling: as jimme him net meinimme bin ik lilk. of wurd ik lilk.
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02971) vertaling: hy wist it
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02971) vertaling: op dat feest wurdt in protte d?nse
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02971) vertaling: No wurdt der allinne mar mear b?le ferkoft yn dy winkel.
opm.: Aanvulling informant: brood ~ brea is roggebrood. b?le is wit brood
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02971) vertaling: as hij op 'e fyts komt is it f?st let.
opm.: betekenis bijzin: is het vast laat aanvulling informant: ij van lijf (m.b.t. hy) i van niets (m.b.t. fyts)
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02971) vertaling: as't it oan tiid hast, kom dan ris oan.
opm.: voegwoordcongruentie 2e p.sg. Aanvulling informant: dubbele i. lang i geluid (m.b.t. tiid)
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02971) vertaling: as ik ryk wier koft ik in djoere auto.
opm.: Aanvulling informant: i van niets (m.b.t. ryk) ieje (m.b.t. wier)
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 02971) komt voor: j
opm.: Informant geeft bij (a) nee en bij (b) ja. Dat 'ja' geloof ik echter niet. HW
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02971) vertaling: miskyn of faaks krij ik it wol
komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02971) vertaling: miskyn of faaks krij ik it wol
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02971) vertaling: Doardest sto te tr?wen
komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02971) vertaling: Doardest sto te tr?wen
komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02971) vertaling: Doarst him te noechjen
komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02971) vertaling: Doarst him te noechjen
komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02971) vertaling: Doarst sto se te noechjen
komt voor: j
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02971) vertaling: Doarst sto se te noechjen
komt voor: j
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Opm. informant: mij onbekend. als Pol een gewone jongens naam dan wel. is Pol hjir west?
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02971) vertaling: Hoe had Pol dat oplost?
komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02971) vertaling: Hoe had Pol dat oplost?
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02971) vertaling: hast sto my dy brief stjoerd?
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02971) vertaling: hast sto my dy brief stjoerd?
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02971) vertaling: ik haw it him jown.
komt voor: n
opm.: Aanvulling informant: klinkt al oe (m.b.t. ow in jown)
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02971) vertaling: ik haw it him jown.
komt voor: n
opm.: Aanvulling informant: klinkt al oe (m.b.t. ow in jown)
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02971) vertaling: sy libbet op wetter en brea fan 'e wike.
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02971) vertaling: sy libbet op wetter en brea fan 'e wike.
komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02971) vertaling: Mary had sein datsto in ferske prebearre hast te sjongen.
opm.: eerste 'in' hoort niet in de zin, vertaling is niet juist. HW
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02971) vertaling: Marij had sein datsto in prebearje silst in ferske te sjongen.
opm.: eerste 'in' hoort niet in de zin, vertaling is niet juist. HW
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02971) vertaling: Marij had sein datsto in prebearje silst in ferske te sjongen.
opm.: eerste 'in' hoort niet in de zin, vertaling is niet juist. HW
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02971) vertaling: Marij had sein datsto in prebearje silst in ferske te sjongen.
opm.: eerste 'in' hoort niet in de zin, vertaling is niet juist. HW
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02971) vertaling: Mary had sein datsto prebearre hast om in ferske te sjongen.
opm.: eerste 'in' hoort niet in de zin, vertaling is niet juist. HW
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02971) vertaling: Mary had sein datsto prebearre hast om in ferske te sjongen.
opm.: eerste 'in' hoort niet in de zin, vertaling is niet juist. HW
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02971) vertaling: Mary had sein datsto prebearre hast om in ferske te sjongen.
opm.: eerste 'in' hoort niet in de zin, vertaling is niet juist. HW
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02971) vertaling: Mary had sein datsto in ferske prebearre hast te sjongen.
opm.: eerste 'in' hoort niet in de zin, vertaling is niet juist. HW
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02971) vertaling: Mary had sein datsto in ferske prebearre hast te sjongen.
opm.: eerste 'in' hoort niet in de zin, vertaling is niet juist. HW
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02971) vertaling: Mary had sein dat sto prebearre hast om har in boek te jaan.
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: Informant heeft 'hebt' doorgestreept en achter 'geprobeerd' ingevuld.
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: Informant heeft 'hebt' doorgestreept en achter 'geprobeerd' ingevuld.
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 02971) komt voor: n
opm.: dav
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 02971) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 02971) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02971) komt voor: j
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02971) vertaling: Dy ?t 'e st?d ha hjir in protte of soad h?zen boud.
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02971) vertaling: Oan dy nije fearst sjocht men gjin kop mear
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02971) vertaling: Oan dy nije fearst sjocht men gjin kop mear
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02971) vertaling: Oan dy nije fearst sjocht men gjin mins mear.
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02971) vertaling: Oan dy nije fearst sjocht men gjin mins mear.
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02971) vertaling: Juster is Jan hjir west
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02971) vertaling: De dei doe Jan belle wier ik net th?s
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02971) vertaling: Jef dy soe ik nea ?tnoegje
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02971) vertaling: Mary dy soe soks nea dwaan
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02971) vertaling: Bert drinkt wolris ien te folle.
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02971) vertaling: Martha soe ik wolris by my th?s ?tnoegje wolle
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02971) vertaling: Dat h?s soe ik nea keapje
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02971) vertaling: Dat h?s stiet d?r al fyftich jier
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Beoordeling geldt het Nederlands. HW
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02971) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02971) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02971) gebr.: 4
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02971) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02971) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 02971) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 02971) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 02971) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 02971) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 02971) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02971) vertaling: Wa had Gunthe belle?
473 (z11b) En pas op! (inf. 02971) vertaling: pas op, tink er om, w?z op dyn iepenst.
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02971) vertaling: 't wie mar krekt goed gen?ch
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02971) vertaling: Marj had no mear kij as ea, eartiids
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02971) vertaling: As Susanne komme koe hie se dat dien
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02971) vertaling: Sy is de b?ste dokter ik kin
opm.: Informant is rel.pron. vergeten
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02971) vertaling: At's hwat fuortgoaist moast efkes belje.
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02971) vertaling: hjir is alles hwat ik krigen ha
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02971) vertaling: Jan is te gierrich (deun) om hwat oan 'e bern te jaan
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 02971) vertaling: Krekt as hy hwat fan fuotbaljen wit.
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02971) vertaling: Liz dat boek del
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02971) vertaling: Liz dat boek del
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02971) vertaling: Liz del dat boek
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02971) vertaling: Liz del dat boek
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02971) vertaling: As't echt of beslist net wachtsje kinst, kom dan mar del.
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat Jan de dokter roppe koe
opm.: letterlijk: roepen gekund heeft, betekenis is anders
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02971) vertaling: roppe kinnen had
opm.: letterlijk: roepen gekund heeft, betekenis is anders
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02971) vertaling: roppe kinnen had
opm.: letterlijk: roepen gekund heeft, betekenis is anders
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02971) vertaling: Ik wit dat Jan de dokter roppe koe
opm.: letterlijk: roepen gekund heeft, betekenis is anders
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 02971) vertaling: ik wit dat Jan de dokter roppen hawwe kind
opm.: vertaling klopt niet
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02971) vertaling: Hy sei dat hie ik dwaan moatten
opm.: Informant gebruikt hier de directe rede. HW
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02971) vertaling: Hy sei dat ik it dwaan moatten hie.
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02971) vertaling: Hy is ferline wike troch dokter Mertens opereard.
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02971) vertaling: Hy wurdt moarn troch dokter Mertens opereard.
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02971) vertaling: veel zou moeten weg gooien
positie: 1,3
opm.: Informant geeft aan: weg = fuort Zin wordt in het Nederlands afgemaakt. HW
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02971) vertaling: veel zou moeten weg gooien
positie: 1,3
opm.: Informant geeft aan: weg = fuort Zin wordt in het Nederlands afgemaakt. HW
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02971) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02971) positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: zou moeten krantlezen
positie: 3
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: de krant zou moeten lezen
positie: 3
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: zou moeten krantlezen
positie: 3
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: de krant zou moeten lezen
positie: 3
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: de krant zou moeten lezen
positie: 3
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: zou moeten krantlezen
positie: 3
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: te krantlezen
positie: 2
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: in het donker de krant te lezen
positie: 2
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: te krantlezen
positie: 2
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: in het donker de krant te lezen
positie: 2
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: in het donker de krant te lezen
positie: 2
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: te krantlezen
positie: 2
opm.: Dit is allemaal Nederlands. HW
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: aan het krantlezen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: de krant aan het lezen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: aan het krantlezen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: de krant aan het lezen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: de krant aan het lezen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02971) vertaling: aan het krantlezen
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 02971) fragment: troch (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 02971) fragment: dat aan (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 02971) fragment: dat van (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 02971) fragment: dat van (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 02971) fragment: dat aan (1)
000 (z14opm) (inf. 02971) opm. inf.: wordt in het fries heel anders komt geen woord bij
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Opmerking informant: eene moet er uit
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Informant geeft aan bij een(e): moet er uit
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Informant bij een(e): er uit
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02971) komt voor: n
opm.: Informant bij een(e): er uit
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 02971) vertaling: Robert had ien griene apel wei jown, no had hy noch twa reade.
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 02971) vertaling: Der wierne in protte of soad minsken op it feest.
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 02971) vertaling: Wierne der in protte of soad minsken op it feest.
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02971) vertaling: Hwat foar boeken hast sto koft
opm.: Tweede vertaling deugt niet. HW
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02971) vertaling: Hwat foar boeken hast sto koft
opm.: Tweede vertaling deugt niet. HW
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02971) vertaling: W?r hast sto foar boeken koft.
opm.: Tweede vertaling deugt niet. HW
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02971) vertaling: W?r hast sto foar boeken koft.
opm.: Tweede vertaling deugt niet. HW
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 02971) vertaling: Hy wennet by Marij
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 02971) vertaling: Hy wennet by Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 02971) vertaling: Rin efkes nei de bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02971) vertaling: Hwat hast sjoen?
opm.: Vertaling: wat heb je gezien. HW
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 02971) vertaling: Wy had dy sjoen.
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02971) vertaling: Hie ik dat witten dan hie ik it net dien
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 02971) vertaling: 't soe better w?ze om noch efkes te wachtsjen
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02971) vertaling: Lokkich had Jan de dokter belle en dy wier der rap of al gau
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 02971) vertaling: Rin no dochs troch ferfelende jongens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02971) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02971) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02971) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 02971) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 02971) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 02971) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 02971) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Weidum

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Weidum