SAND-data Kollum (B035p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Kollum

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]B035p[/k][h]232[/h][i]233[/i][i]234[/i][vw]IH[/vw][vw]MH[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertale. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant1 [a] Ze wee nie da Marie gister dood gaan is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En kenjet ook nog anders zegge? [/v]

ken je t
sound
informant1 [a] _ sturbn is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertale. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant2 [a] Niemand ha dat ooit wild of kend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertale. Jan had het hele brood wel willen op ete. [/v] Komt in nagesprek nogmaals aan de orde. sound
informant2 [a] Jan hadde hele bol wel opete wild. [/a]

had de op ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertale. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant1 [a] Vertel maar nie wietse roepe kond. [/a]

wie t se
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertale. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan schaamt zich voor dat verhaal. [/v sound
informant1 [a] Jan schaamdem. [/a]

schaamd em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Schaamtem zegge we. [/a]

schaamt em
sound
hulpinterviewer [v=038] Vertale. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant1 [a] De timmerman hed geen spijkers bijm. [/a]

bij m
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertale. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant2 [a] Erik liet hem voorem werke. [/a]

voor em
sound
hulpinterviewer [a] _ liet mij voorem werke. [/a]

voor em
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertale. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Johanna liet zich drijve op de golvn. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ met drijve _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] Vertale. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] Hij bekeek homzelf in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertale. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant2 [a] Eduard kendemzelf goed. [/a]

kend emzelf
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertale. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Ward hed hoord datter fotoos van homzelf in de etalage stondn. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant2 [a] Ak zuinig leef _ [/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertale. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Atte drie jaar leeft leeftie langer asn vader. [/a]

at e leeft ie as n
twijfel over bezittelijk voornaamwoord: tagging sound
informant1 [a] _ assie ouweheer. [/a]

as sie
sound
hulpinterviewer [v=057] Vertale. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Atse zo gevaarlijk leeft leeftse niet lang meer. [/a]

at se leeft se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertale. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Asset nou leeft leeftet morgen ook nog. [/a]

as et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertale. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant1 [a] Azie der op los leve _ [/a]

az ie
tagging sound
informant2 [a] _ leve jullie niet zo lang azik. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertale. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant2 [a] Azze voor hun werk leve dan leveze niet voor heur kinders. [/a]

az ze leve ze
tagging sound
informant2 [a] _ dan leveze niet voor de kinders. [/a]

leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertale. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] As Rudy nog leeft leeft Leo ook nog. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertale. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant2 [a] Aj zond leve leevje langer. [/a]

a j leev je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertale. Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] Adder een beetje in de landbouw leve dan leve de rest in de fabriek. [/a]

ad er
bs: keuze onderdelen ongelukkig; afgaande op fries waarschijnlijker a(t)-der met r-naar-l-stem-aanpassing. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] As Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] At Pieter en Lieske in paradijske leve xxx in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertale. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Awe zuinig leve dan leve langer. [/a]

a we
subject of niet? tagging sound
informant1 [a] _ dan leev je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertale. Leef wat gezonder Jan. [/v sound
informant2 [a] Leef wat zonder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertale. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
informant2 [a] Leef wat ruimer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertale. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant1 [a] Ik denk datte Marie em roepe zal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertale. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant1 [a] Hedde genoeg mensen om hooi vant land te haaln. [/a]

he de van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertale. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Twas aardig van Jan om te koomn werkn. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertale. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Disse tonne is zwaar om te tillen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertale. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant2 [a] Hij ken staan zangeren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij ken zeure. [/a] sound
informant1 [a] Hij staat te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertale. Toen we aan kwame regende et. [/v] sound
informant1 [a] Toenwaan kwame regendet. [/a]

toen w aan regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertale. Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
informant2 [a] Ik loof dattie groter is azik. [/a]

dat ie az ik
tagging sound
informant2 [a] Ik loof dadik groter ben as hem. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertale. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant2 [a] Zij looft dastau eerder thuis bist azik. [/a]

dast au az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertale. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Je love zeker niet dat hij sterker is as _ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ as doo. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertale. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Ze lowe dasse rijker binne assij. [/a]

da se as sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertale. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant2 [a] We lowe dat jim zo snood nie bin as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertale. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant2 [a] Jim lowe _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ spijtig genoeg niet datsie armer binne as jim. [/a]

dat sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertale. U geloof dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant2 [a] Jo lowe dat Lisa even mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat loov jem he. sound
hulpinterviewer [a] Jem lowe _ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertale. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Pieter. [/v] sound
informant2 [a] Hij loov dat Louis en Jan sterker binne as Geert en Pieter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertale. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] De jongen die sie moeke _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ gister trouwdis ston achter me. [/a]

trouwd is
tagging sound
hulpinterviewer [v] De jongen weervan de moeke gister weer trouwdis die stond achter mij. [/v]

trouwd is
tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen wie sen moeke gister weer trouwd is ston achter mij. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja das goed ja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=250] Vertale. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De bank waarzop zatn was pas verfd. [/a]

waar z op
tagging sound
informant2 [a] _ was krek verfd ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertale. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie geld het _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ ken mij wel wat geve ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertale. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Marie trok de deken naar heur toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertale. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant2 [a] Geeneen mag et zien _ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ dus ik ving dastau et ook niet zien mags. [/a]

dast au
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Vertale. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Het beurde toenst weg gingst. [/a]

toen st
tagging sound
informant2 [a] _ toes fort gingst. [/a]

toe s
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertale. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet weerze geboren bist. [/a]

weer ze
in de betekenis van waar je tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertale. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] Noust klaar bist magst fort gaan. [/a]

nou st
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebbe. [/v] sound
informant1 [a] Dadi de man dieze roepn hest. [/a]

dad i die ze
tagging sound
informant1 [a] _ dieze roepn he. [/a]

die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertale. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Das de kerel diet verteld het. [/a]

da s die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertale. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant2 [a] Dade kerel die tverhaal verteld het denk ik. [/a]

da d de t verhaal
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertale. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebbe. [/v] sound
informant2 [a] Dade kerel diek dacht datse die roepn he. [/a]

da d de die k dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertale. Tschijnt dat ze niets mag eten. [/v]

t schijnt
sound
informant2 [a] Tschient datse niks ete mag. [/a]

t schijnt dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertale. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant1 [a] Tlijk wel ofder ene in de tuine staat. [/a]

t lijk of der
meneer praat niet heel duidelijk en dus valt de f bijna weg. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertale. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Wavoor boeken hes kocht. [/a]

wa voor
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertale. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wie hesd op de kermis zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijze naar _ [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a] _ naarnander. [/a]

naar nander
tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _ [/v] sound
informant2 [a] Hij wastem in de tobbe. [/a]

wast em
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _ [/v] sound
informant2 [a] Fons had een slang naastem. [/a]

naast em
tagging sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] tagging sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
veldwerker [a=n] Kon niet he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze regel in jouw dialect. Vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Hij wil geen soep meer ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zitte hier nergens geen _ [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Ben hier muizen. [/a] tagging sound
informant1 Ben hier ook muizen. sound
hulpinterviewer [v=148] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja maar da kom wel voor in ons _ [/a] sound
informant1 [a] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant1 [a=j] Hij hed overal geen kunde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Kom deze zin voor in jouw dialect. Vertale. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant1 _ wiek in de stad zien heb.

wie k
tagging sound
informant2 [a=n] Wie dochst dak in de stad zien ha. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale. Wat denken jullie hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a=n] Hoe dochst daket oplost ha. [/a] verkeerde vertaling maar wel uit af te leiden of zin voor kan komen of niet. Komt nog terug in nagesprek. tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale.[/v] sound
hulpinterviewer [v] Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant2 [a=n] Wie denkst dast in de stad troffen hest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale. Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant2 [a=n] Hoe denkst dadet oplost is. [/a]

dad et
tagging sound
hulpinterviewer [a=n]_ datset oplost hexx. [/a]

dat se t
sound
hulpinterviewer [v=309] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik hei geen zin om de koeien te voern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in jouw dialect. Vertale. Ik denk hij weg is. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegge wij ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Ik zei nog tegen. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik loof dasse die jongen wel aardig vinde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertaal. Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant2 [a=n] Wilst nog koffie Jan. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale. Persoon a vraagt hebbe ze gegete. Persoon b antwoordt jaanze. [/v]

jaan ze
sound
commentaar[meta][k]B035p[/k][h]232[/h][i]233[/i][i]234[/i][vw]IH[/vw][vw]MH[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
informant1 [a] Hezal eetn. [/a]

he z al
sound
informant2 [a=n] En persoon b zeit nee of ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Kom deze zin voor in jouw dialect. Vertale. Hem is dood. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale. Marie zit te stoofpere schille. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant2 [a=j] Marie zit te pereke schillen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=502] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Vertale. Marie zit stoofpere en schille. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ zit te pereke schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Gebruike ze dizze zin in jouw dialect. Vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel me eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
informant1 [a] Vertel me s wie hast roepn kenn. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ wie hasse roepe kenn. [/a]

has se
tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Bruikt men dizze zin in jouw dialect. Vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Zou hij deen ha. [/a] sound
informant1 [a] Sude da deen ha kend. [/a]

su de
zou hij tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hoe bruike jou dizze zin in jouw dialect. Vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan gekund hebbe. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Su hij dat deen hewwe kend. [/a] let op vertaling 296 tagging sound
hulpinterviewer [a] Su hij dat deen he kenne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=305] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Hoe bruik men deze zin in jouw dialect. Vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat doen gekund hebbe. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ doen kend he. [/a] vertaling 297 of toch 305 sound
hulpinterviewer [a] Su hij dat doen kend he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Gebruikt men dizze zin in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij is gaan zwemn. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Bruikt men deze zin in jouw dialect. Ik weet dat hij gaan zwem is. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikt men dizze zin in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk datje veul fort su moete gooie. [/v]

dat je
sound
informant2 [a=n] Nee zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veul su fort moete gooie. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veul zu moete fort gooie. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Ik vin dat iedereen moet kenne zwemme. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Dadis goed. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v=077] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Ik vin dat iedereen moet zwemme kenne. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
informant1 [a] _ zwemme kenne moet. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ja ken wel hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kenne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Et bin vreemde zinn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Ik vin dat iedereen zwemme kenne moet. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das dan de beste. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=084] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik vin dat iedereen zwemme moet kenne. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee kenne moet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Boeken het Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Jan hed drie boekn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet he maakt. [/v] sound
informant2 [a=n] _ maakt he moet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet maakt hewwe. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] De zin als zodanig die valt toch wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt moet hebben. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Dat ken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt he moet. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt hij doet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt tdoet. [/v]

t doet
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegge we niet he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Persoon a vraagt slaapt hij. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt ie doet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dizze zin voor in jouw dialect. De lamp doet niet meer branne. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De lamp wil niet meer branne. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinders doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Branne doet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Dat ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Doe et brood even snije. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Ik doe wel even de kopkes af wassen. [/v] f van af valt bijna weg tagging sound
informant1 [a=j] Ja wel. [/a] Komt in nagesprek nogmaals aan de orde. sound
hulpinterviewer [v=319] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant2 [a=n] Dat klop niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Die rare jongen ben ik met naar de markt weest. [/v] sound
informant2 [a=j] Die rare jongen ben ik met naar de markt weest. Ja da ken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ken ook heb met naar de markt weest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Jan vindt dajje moet zulke dinge niet love. [/v]

daj je
sound
hulpinterviewer [a=n] Jan vindt dat je zukke dinge niet love moet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt wanneer zil de wereldvrede kome. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt nooit niet. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja da hadde wel gelijk an. [/a]

ha dde
twijfel of dit antwoord is op vorm of inhoud van de zin sound
hulpinterviewer [v=459] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Hij hedde bal gooid in de mand. [/v]

he dde
sound
informant2 [a=n] Dat moet aars andersom he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij het bal inne mand gooid. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Was maar net goed genoeg. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] En twa maar krek goed genoeg. [/a]

t wa
sound
hulpinterviewer [v=485] Kom dizze zin voor in jouw dialect. Persoon a vraagt zal ik koke. Persoon b antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee da does maar. [/a]

doe s
sound
hulpinterviewer [v=486] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zil verstoppe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Beloof mij dast nooit meer verstoppe zil. [/a] sound
informant2 [a=n] Disse zin in niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wat zeme dast kocht hest. [/v]

ze me
sound
hulpinterviewer [a=n] Zeme wast kocht hest. [/a]

ze me
sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zoon vrouw een kest maar beter niet teugen spreke. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Kom dizze zin voor in je dialect. Du bist ook een rare ene. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=j] Du bist ook een rarenien. [/a]

raren ien
tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Marie zei dastoo Piet een boek hest probeerd te verkope.[/v]

dast oo
sound
hulpinterviewer [a=n]_ dasto probeerd hest_ [/a]

dast o
tagging sound
informant1 [a] _ Piet een boek te verkoopn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Kom dizze zin voor in je dialect. Wim docht dadik Els had probeerd een cadeau te geevn. [/v]

dad ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Wim docht dadik Els had probeerd een cadeau te geebn. [/a]

dad ik
sound
hulpinterviewer [v=532] Kom dizze zin voor in jouw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Karel weet dasto hest probeerd Marie een boek te verkoopn. [/v] sound
informant1 [a=n] Et loop niet zo mooi. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] _ dast probeerd hest das bezocht hest Marie een boek te verkoopn. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [n] [v=000] Nou wil ik nog twee dingen weten over het werkwoord gaan. [/v] sound
veldwerker [v] Hoe zeg je in het Kollums ik ga naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Ik ga naa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Do gaast naa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hij. [/v] sound
informant2 [a] Hij gaat naa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En wij. [/v] sound
informant2 [a] Wij gane _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] En jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jim gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zij. [/v] sound
informant2 [a] Ze gane. [/a] tagging sound
veldwerker [v] De jongens gaan naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] De jongens gaan naa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ga ik naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Gaan ik naa de bakker. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ganik naa de bakker. [/a]

gan ik
sound
veldwerker [v] Ga jij naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Gaastoo ja gaast. [/a]

gaast oo
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij naar de bakker. [/v] tagging sound
informant2 [a] Gaat hij naa de bakker. [/a] sound
veldwerker [v] Gaan wij naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Gaan wij naa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Gaajem naa de bakker. [/a]

gaa jem
tagging sound
veldwerker [v] Gaan de jongens naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Gaan de jongens. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik ging gisteren naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Ik geng naa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En jij ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Do gengst. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hij ging gisteren naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Hij geng. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En wij gingen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wij gengn. [/a] tagging sound
informant2 [a] Wij gongn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En jullie gingen naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Jim gengn naa de bakker. [/a] tagging sound
informant2 [a] Jim gongn naa de bakker. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jongens gengn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] De jongens gingen. [/v] sound
veldwerker [v] Ging ik naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Ging ik naa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging jij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gengstoo. [/a]

gengst oo
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Geng hij naa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Gengen _ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gongn wij ken ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Geng jem. [/a] sound
veldwerker [v] gengjem? [/v]

geng jem
tagging sound
informant1 [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Gingen de jongens naar de bakker. [/v] sound
informant2 [a] Gingn de jongens naa de bakker. Gengn[/a] tagging sound
informant1 [a] Gingn ja. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan het hele brood wel willen op eten. Zei u had op eten willen en u zei had op eten wild. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan hadt hele brood hele bolle wel op ete wiln. [/a]

had t
tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] _ wiese roepe kend ha. [/a]

wie se
tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] _ liet har _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij het hoord datter fotoos van hem in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] Maar vanmorgen zei u dat het kon. Fotoos van hemzelf. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We gebruiken het niet. [/a] sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft. [/v] sound
informant2 [a] Atter _ [/a]

at er
identiek aan standaard-fries "at er" (er = clitic-vorm van hij) sound
informant2 [a] Atter nog leefd ha _ [/a]

at er
tagging sound
veldwerker [v=057] En als zij zo gevaarlijk leeft. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Atsij _ [/a]

at sij
tagging sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant2 [a] _ dan leven jim _ [/a] sound
veldwerker [v=070] Dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant2 [a] _ dan lewe Roos en Frans. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] En dan leven we. [/v] sound
informant2 [a] _ dan leve wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie hem moete roepe sil. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om kome te helpe of om helpe te kome. [/v] sound
informant2 [a] _ om te komn helpn. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ te komn om te helpn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En om komen te helpen dat kan ook? [/v] sound
informant2 [a] _ kome te helpe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant1 [a] _ toest fort gongst. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ toenstoo _ [/a] tagging sound
veldwerker En toen jij als dat geen nadruk heeft kan het dan wel toenst zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a] _ toenst fort gengst. [/a] tagging sound
veldwerker [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant2 [a] _ astoo. [/a]

ast oo
tagging sound
veldwerker [v=218] We geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We lobe dad wij rijker binne _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ as hun. [/a] tagging sound
veldwerker [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant2 [a] Noust klaar bist. [/a]

nou st
tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
veldwerker [v] De jongen waarvan de moeke gister weer trouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant2 [a] _ waavan de moeke. Ja dat ken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Bij het eerste plaatje. [/v] sound
veldwerker [v] Zei u vanmorgen ze wijzen naar mekaar. En u zei eenander. [/v] sound
informant2 [a] Na mekander. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ naa enkander. [/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant2 [a] Geeneen wil nie danse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dus ze wille wel danse. sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eddy moet vroeg op staan uut zen bed kenne. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ vroeg eruut kenne. [/a] sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden. Kan dat zo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hie hed nergens _ [/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wat denk jem. Hoe hezzet op lost. [/a]

he ze t
bs: "he" zou wel eens gewone vorm voor "hebben" kunnen zijn (fries: hawwe/ha met varianten) tagging sound
hulpinterviewer Hoe heze dat nou voor elkaar kregen.

he ze
sound
veldwerker [v=311] Die was volgens mij ook niet goed. Ik denk hij weg is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk datter fort is. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer Ja ik weet ook nie goed zeider toen.

zei d er
sound
veldwerker [v=501] Marie zit te peren schillen. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie zit te pereschille. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar is het dan zit te peren schillen of zit de peren te schillen. [/v] sound
informant2 [a=n] Zit peern te schiln. [/a] sound
veldwerker [v=029] En die met. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. Die vond u niet echt goed geloof ik he. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Wie zij had kunne _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen. Zei u vanmorgen dat kan niet. Maar u zei dat kan wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik was de kopkes wel even af zegge we. [/a] sound
hulpinterviewer Oh dat doen ik wel even. sound
veldwerker Ja dit is het he. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen In Belgie: doorvragen of 'kik' (subjectdubbeling) ook voorkomt.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: Assik zuinig leef leef ik as mien ouders wilt hadn
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland vorm: Dat is krek zo as eejn en eejn twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : n
vorm: Ik was de kopkes wel even af.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiers moeke
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wert de moeke
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: weert zop zatn was krek verfd
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
vorm: Wat denksto wie ik in de stad zien he.
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
vorm: trofn he.
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? vorm: Wat denk jo hoezet op lost he
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? vorm: denksto hoetset
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
vorm: dadik in de stad trofn he.
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
vorm: Hoe denk je datset op lost he.
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
vorm: Zou he dat doen kend he
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
vorm: Hij het et deen.
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming komt voor : j
vorm: Marie al haar koein bent verdronke bij de overstroming.
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' vorm: Geeneen magt zien dus ik vin dat jou et ook niet zien magge.
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' vorm: zien manne
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' vorm: zien mag
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: Das de man die ik denk datse roepn he.
387 Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
vorm: datter valn is
526 Wie heeft je op de kermis gezien? komt voor : j
vorm: Wie het jou op de kermis zien
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
vorm: Maar je komme niet?
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: Ik he niks zien...
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt niet meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: Hoe laat ist nou?
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: Ma we wel wete dat wij ook vraagd benne?
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: Ma we wel wete dat wij ook vraagd benne?
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: Weetje ook wat over t weer van morgen?
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: Weest ook wat over t weer voor morgen.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: Weet jo
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: weet
zin: Je weet dat je slim genoeg benne.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: weet
zin: Weest wel dast slim genoeg biste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: Weest
zin: Je weet dat je slim genoeg benne.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: Weest
zin: Weest wel dast slim genoeg biste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dat
zin: Je weet dat je slim genoeg benne.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dat
zin: Weest wel dast slim genoeg biste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dast
zin: Je weet dat je slim genoeg benne.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dast
zin: Weest wel dast slim genoeg biste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: daste
zin: Je weet dat je slim genoeg benne.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: daste
zin: Weest wel dast slim genoeg biste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: benne
zin: Je weet dat je slim genoeg benne.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: benne
zin: Weest wel dast slim genoeg biste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: biste
zin: Je weet dat je slim genoeg benne.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: biste
zin: Weest wel dast slim genoeg biste
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Zij hebn
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: (met) elkaar
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: Deer zat een muis in disse kast.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: zatter een inbreker
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: zat een inbreker
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: is beter dan 742
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: deer een inbreker in disse kaste.
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: Tis krek atter een hond in disse kast zit.
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: _ a deer een hond in disse kast zit.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asjou denke datjou gezond leve leef dan zo verder.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As elke dag de dokter voor me beld worde moet kenk beter in t ziekenhuis blijve.
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Assen enkele keer de dokter beld worde moet dan is dat niet zo slim.
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: dat jim eerder thuis benne azik
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaank
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asje gaan
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: jo gaan
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan ga je
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaater
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaanjim
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gajim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Gaan vlug vort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging gingn jou
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsto ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo gingn
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Toensto gingste
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo gingn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jo
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn jim
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Ze me eens wieder aan de deure war.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wietse roepn he
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dietse roepn he
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: Das de man weervan ik denk dat hij et verhaal verteld he.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ik denk datse roepn he
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dak denk dieze roepn he
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: dat sien kinders eerlijk benne
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: datse haar kinders bescherme moet.
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: Ik vin dat iedereen de foto zien kenne moet
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: Hij smijt alle kapotte spullen vort.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan t vort smijtn
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
vorm: stoofpeern te schiln.
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
vorm: piano te spelen
opmerking: kan wel: zit te piano spelen, maar " 't is een beetje..."
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
vorm: weer te veur zegn.
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: Hoe haalstet in dien hoofd en gooi met eten
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: en voer die koeien kan wel.
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: Hij heeft geen zin die koeien weg te voeren.
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
vorm: Hij zel wel weer zeurn
opmerking: Hij zel wel weer zeurn. Als staan erbij komt, moet 'te' erbij.
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: leet em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: emzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: emzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: naarem