[v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik doe wel even de kopjes af wasse. [/v]