[v=157] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet datie voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v]