[v=297] Kom dizze zin veur in joen dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in joen dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v]