[v] Komt de volgende zin voor in uw dialect. Geen mag zien dus ik vin dadut ook neit zien magse. [/v]