[v=305] Komt deze zin veur in dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in dialect. Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebbn. [/v]