[v=530] komt deze zin voor in uw dialect? Marie zei dajje Piet een boek hebben proberen te verkopen. [/v]