[v=485] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraag zal ik koken? persoon B antwoordt dat doe maar. [/v]