[v=160] komt deze zin voor in uw dialect? Jan wet dat hij voor drie uur de wagen maakt moet hebbn. [/v]