[v=084] komt deze zin voor in uw dialect. ik vind dat iederene zwemm moet kunn. [/v]