[v=353] Komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. Persoon A vraagt. wil je nog koffie Jan. Persoon B antwoordt. jak. [/v]