[v=156] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt?[/v]