[v=296]Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal