[v=261] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost?[/v]