[v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heef overal geen vriende?[/v]