[v=245] komt deze zin voor in ons dialect? de lamp dut niet meer branden. [/v]