[v=296] komt deze zin voor in ons dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect? vertaal. zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v]