[v=227] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vrieg hij sliep. persoon B antwoordt hij deet. [/v]