[v=297] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v]