Deze vraag komt in het nagesprek nogmaals aan de orde.