Interval 15 van tier informant uit Doesburg

ja
nou
da
zegge
wie
ook
wel
nooitADV(ad-Ov,kwant-neg)
nieNEG(vrij)