Interval 5 van tier informant uit Diever

janN(vrij,3,s,m,subj)
vergistV(-(e)t,recht,tt,3,s,refl)
zichPRON(vrij,3,s,m,refl,simpl)
inP(prep)
datPRON(pre-N,s,onz,dem-def,simpl)
verhaalN(N,3,s,onz,d-obj)