Interval 31 van tier informant uit Culemborg

jePRON(vrij,nom,2,s,z,subj,pers,zwak,simpl)
geloofV(recht,tt,2,s,trans)
zekerADV(vrij)
nietNEG(vrij)
datC(subord,decl,fin)
hijPRON(vrij,nom,3,s,m,subj,pers,sterk,simpl)
sterkerA(-er,pred,comp)
isV(eind,tt,3,s,onacc)
danC(subord-nietS)
jijPRON(vrij,nom,2,s,z,pers,sterk,simpl)