Interval 110 van tier informant uit Cuijk

julliePRON(vrij,2,pl,z,subj,pers,sterk,compl)
gaanV(-(e)n,recht,tt,2,pl)