Interval 19 van tier informant uit Utrecht

zePRON(vrij,3,s,v,subj,pers,zwak,simpl)
weetV(recht,tt,3,s,trans)
nietNEG(vrij)
datC(subord,decl,fin)
marieN(vrij,3,s,v,subj)
gisterenADV(vrij)
isV(ov,eind1,tt,3,s,pass)
gestorvenV(eind2,volt+prefix,onacc)
jaANTW(eind,bev)