Interval 44 van tier informant uit Utrecht

wiePRON(vrij,3,s,z,rel-wh,sterk,simpl)
geldN(N,3,s,onz,d-obj)
hetV(-(e)t,eind,tt,3,s,perf,trans)
moetV(eind1,tt,3,s,mod)
mePRON(vrij,obl,1,s,z,i-obj,pers,zwak,simpl)
maarADV(vrij)
eenPRON(pre-N,3,s,art-indef,simpl)
beetjeN(N,3,s,onz,d-obj)
geveV(-e,eind2,inf,trans)