Interval 7 van tier informant uit Utrecht

dePRON(pre-N,s,z,art-def,simpl)
timmermanN(N,3,s,m,subj)
hetV(recht,tt,3,s,trans)
geenPRON(pre-N,pl,kwant-neg,simpl)
spijkersN(-(e)s,N,3,pl,z,d-obj)
bijP(prep)
zichPRON(vrij,acc,3,s,m,p-obj,refl,simpl)