Interval 20 van tier hulpinterviewer uit Rijs / Riis

erikN(vrij,3,s,m,subj)
lietV(ov,recht,vt,3,s,caus)
mijPRON(vrij,acc,1,s,d-obj,pers,sterk,simpl)
voorP(prep)
himPRON(vrij,obl,3,s,m,p-obj,refl,sterk,simpl)
werkjeV(-je,eind2,inf,onerg)