Interval van tier uit

wiePRON(vrij,nom,1,pl,z,subj,pers,sterk,simpl)
hebV(recht,tt,1,s,perf)
dezelfdeA(pre-N)
taalgewoonteN(N,3,s,z)