Interval 59 van tier informant uit Haaksbergen

waarvanPRON(vrij,s,rel-wh,compl)
ikPRON(vrij,nom,1,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
denkeV(-e,recht,tt,1,s,trans)
ofC(coord)
weeV(recht,tt,1,s,trans)
ofC(coord)
et?