Interval 152 van tier hulpinterviewer uit Bergum / Burgum

en
inne
verleden
tijd
ikPRON(vrij,nom,1,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
gongV(recht,vt,1,s,onacc)
duPRON(vrij,nom,2,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
gongstV(-(e)st,recht,vt,2,s,onacc)
hiePRON(vrij,3,s,m,subj,pers,sterk,simpl)
gongV(recht,vt,3,s,onacc)
wiePRON(vrij,nom,1,pl,z,subj,pers,sterk,simpl)
gongenV(-(e)n,recht,vt,1,pl,onacc)
jimmePRON(vrij,nom,2,pl,subj,pers,sterk,simpl)
gongenV(-(e)n,recht,vt,2,pl,onacc)
en
siePRON(vrij,nom,3,pl,z,subj,pers,sterk,simpl)
gongenV(recht,vt,3,pl,onacc)