Interval 58 van tier informant uit Amsterdam

wiePRON(vrij,3,s,z,subj,rel-wh,sterk,simpl)
hetPRON(pre-N,s,onz,art-def,sterk,simpl)
verhaalN(N,3,s,onz,d-obj)