Interval 40 van tier informant uit Amsterdam

wijPRON(vrij,nom,1,pl,z,subj,pers,sterk,simpl)
rijkerA(-er,pred,comp)
zijnV(-(e)n,eind,tt,1,pl,onacc)
danC(subord-nietS)
zijPRON(vrij,nom,3,pl,z,pers,sterk,simpl)