Interval 11 van tier informant uit Amsterdam

eduardN(vrij,3,s,m,subj)
kentV(-(e)t,recht,tt,3,s,toev-refl)
zichzelfPRON(vrij,3,s,m,d-obj,refl,sterk,compl)
goedA(adv)