Interval 79 van tier informant uit Warffum

welPRON(vrij,3,s,z,subj,wh,sterk,simpl)
hetV(-(e)t,recht,tt,3,s,perf)
jaalPRON(vrij,2,s,z,d-obj,pers,simpl)
opP(prep)
kermisN(N,3,s,z,p-obj)
zienV(-(e)n,eind,volt-prefix,trans)