Interval 55 van tier hulpinterviewer uit Bovensmilde

zePRON(vrij,3,s,v,subj,pers,zwak,simpl)
gelooftV(-(e)t,recht,tt,3,s,trans)
dattieC(cl-cl)
 datC(subord,decl,fin)
 iePRON(vrij,2,s,z,subj,pers,zwak,simpl)
eerder
of
dat
ie
eerder
zeggen
we
ook
wel
dat
ie
eerder
maar
dat
hangt
maar
net
waar
de
klemtoon
zit
zePRON(vrij,3,s,v,subj,pers,zwak,simpl)
gelooftV(-(e)t,recht,tt,3,s,trans)
dajjeC(cl-cl)
 daC(subord,decl,fin)
 jePRON(vrij,nom,2,s,z,subj,pers,zwak,simpl)
eerderADV(vrij)
thuisADV(pred)
binV(eind,tt,2,s,onacc)
azC(subord-nietS)
ikkePRON(-e,vrij,nom,1,s,z,pers,sterk,simpl)