Interval 19 van tier informant uit Strijen

vanP(prep)
zeneigePRON(vrij,3,s,m,p-obj,refl,compl)
 zenPRON(pre-N,3,s,m,poss,zwak,simpl)
 eigePRON(-e,N,3,s,refl,sterk,simpl)
van
zen
eige
dat
is
hier
meestal
he