Interval 106 van tier informant uit Staphorst

zijPRON(vrij,nom,3,s,v,subj,pers,sterk,simpl)
goatV(-(e)t,recht,tt,3,s,onacc)