Interval 105 van tier informant uit Staphorst

julliePRON(vrij,2,pl,z,subj,pers,sterk,compl)
goatV(-(e)t,recht,tt,2,pl,onacc)