Interval 154 van tier hulpinterviewer uit Spakenburg

komt
deze
zin
voor
in
uw
dialect
janN(vrij,3,s,m,subj)
weetV(recht,tt,3,s,trans)
datC(subord)
iePRON(vrij,3,s,m,subj,pers,zwak,simpl)
voorP(prep)
driePRON(pre-N,s,kwant-num,simpl)
uurN(N,3,s,onz,p-obj)
emaaktV(-(e)t,eind3,volt+prefix,trans)
moetV(eind1,tt,3,s,mod)
hebbenV(-(e)n,eind2,inf,perf)